İslam kaynakları

Languages
E-Books 400+ book
 • Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)
  Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)
  3.53 (70.67%) 15 votes

  Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)

  Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve Allah’ın dostlarının efendisi Ebu’l-Kasım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile onun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun. Yüce Allah insanı yarattı ve onu akıl ve irade unsurları ile donattı. İnsan aklı […]

 • 4 İmam Hasan (a.s)
  4 İmam Hasan (a.s)
  1.86 (37.14%) 7 votes

  4 İmam Hasan (a.s)

  Ehl-i Beyt’in (a.s) kültürü sağlam, mantıklı, üslubuna uygun ve doğru bir şekilde sunulması durumunda uyanış, hareket ve maneviyat sancaktarları olan Resulullah’ın Ehl-i Beyt’inin mirasının kalıcı cilvelerini dünya insanlarının gözleri önüne serebileceğine, zuhur asrının eşiğinde Hz. Mehdi’nin (a.f) evrensel hükümetine susamış olan yorgun dünyayı modern cehaletten ve dünyayı sömürenlerin başına buyruk hareketlerinden, ahlak ve insanlığa aykırı […]

 • Şefaat
  Şefaat
  3.2 (64%) 5 votes

  Şefaat

  İhtilaf insanların tabiatından kaynaklanan bir durumdur; Allah Teala güzel ihtilafların iman çerçevesinde kalmasını ister; işte bu nedenle şimdiye kadar ihtilafa düşen kişilerin tümünün kabul ettiği sabit bir ölçü yoktur. Oysa Allah Teala, insanlar ihtilaf ettikleri konuda müracaat etmeleri için Kur’an’ı indirdi.[Bakara, 213] Bu eşsiz hak dışında dünya işleri hiçbir şeyle yoluna girmez. Mutlak tevhid kuralı […]

 • Mezheplerde Mehdilik
  Mezheplerde Mehdilik
  3.8 (76%) 5 votes

  Mezheplerde Mehdilik

  Gayba ve gaybla ilgili hakikatlere inanmak peygamberlerin ilahi davetlerinin ekseni olup vahy ve nübüvvete imanın gereklerindendir. Nitekim Bakara Suresi’nin ilk ayetlerinde Kur’an “gayba inananlar için hidayet edici bir kitap” olarak tanıtılmıştır: “Bu bir kitaptır ki, kendisinde şüphe yok. Takva sahipleri için de yol göstericidir. Onlar, gayba inanırlar.” [Bakara-2]

 • 3 İmam Ali (a.s)
  3 İmam Ali (a.s)
  3 (60%) 5 votes

  3 İmam Ali (a.s)

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

 • Teravih Namazı
  Teravih Namazı
  5 (100%) 1 vote

  Teravih Namazı

  İhtilaf insanların tabiatından kaynaklanan bir durumdur; Allah Teala güzel ihtilafların iman çerçevesinde kalmasını ister; işte bu nedenle şimdiye kadar ihtilafa düşen kişilerin tümünün kabul ettiği sabit bir ölçü yoktur. Oysa Allah Teala, insanlar ihtilaf ettikleri konuda müracaat etmeleri için Kur’an’ı indirdi.[Bakara, 213] Bu eşsiz hak dışında dünya işleri hiçbir şeyle yoluna girmez. Mutlak tevhid kuralı […]

 • Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır
  Rate this post

  Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı ve diğeri itretim, Ehl–i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih–i Müslim, c.7, s.122; Sünen–i Daremî, c.2, s.432; Müsned–i Ahmed, c.4, s.14, 17, 26, 59, c.4, s.466, 471, […]

 • Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)
  Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)
  2 (40%) 1 vote

  Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)

  Hz. Resulullah (s.a.a): Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: -Biri- Allah’ın kitabı ve -diğeri- itretim, Ehl-i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih-i Müslim, c.7, s.122; Sünen-i Daremî, c. 2, s.432; Müsned-i Ahmed, c.4, s. 14, 17, 26, 59; c.4, s.466, […]

 • 2 Hz. Fatıma (a.s)
  Rate this post

  2 Hz. Fatıma (a.s)

  Ancak ve ancak Allah, ey Ehlibeyt, sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz bir hale getirmek diler.[Ahzâb Suresi, 33] Hz. Fatıma (s.a), yüce İslâm Peygamberinin (s.a.a) varlık usaresidir. Hz. Fatıma’nın (s.a) bütün yaşantısı, semavî övgüye muhatap kılınmıştır ve Fatıma (s.a), Allah katındaki seçkinliğiyle kadının yüceliğini kanıtlayan örnek İslâm kadınıdır. Hz. […]

 • Ehl-i Beyt İmamlarının Siyasi Tutumları
  Ehl-i Beyt İmamlarının Siyasi Tutumları
  1 (20%) 1 vote

  Ehl-i Beyt İmamlarının Siyasi Tutumları

  Hamd alemlerin Rabbi Allah’a hastır; bütün mahlukatın yaratıcısı odur. Salat ve selam Allah’ın kulu, elçisi, habibi, seçtiği, sırrının koruyucusu, risaletinin mübelliği, efendimiz, peygamberimiz, mevlamız Ebu’l Kasım Muhammed’e (s.a.a) ve onun tertemiz ve masum Ehlibeytine (a.s) olsun. Hz. Ali’nin (a.s) sözlerinden: “Beni bırakın ve başka birinin peşine gidin. Çok yönlü ve rengarenk bir geleceğe doğru ilerlemekteyiz. […]

 • Akâid-i İmamiyye
  Akâid-i İmamiyye
  3 (60%) 1 vote

  Akâid-i İmamiyye

  Günümüz dünyası, sanayi ve teknik dünyası olarak bilinmektedir; çünkü insanoğlu son asırlarda bu alanda göz alıcı ilerlemeler kaydetmiştir; dolayısıyla bu konunun onun özelliklerinden sayılması çok yerinde bir harekettir. Ancak bu özelliğin beraberinde, çok büyük kültürel bir olay da vuku bulmuştur ve o da günümüz insanının dine ve dinî kavramlara yönelişidir.

 • 1 Hz. Muhammed (s.a.a)
  Rate this post

  1 Hz. Muhammed (s.a.a)

  Şüphesiz kültürel savaşta olduğumuz asrımızda etkili tebliğ metotlarından yararlanarak kendi ideallerini yayabilen her mektep bu alanda öncül olup dünya insanlarının düşüncesinde etki bırakacaktır. İran’da İslam inkılabının zafere ulaşmasından sonra dünyanın gözü bir kez daha İslam dini, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine dikilmiştir. Düşmanlar bu fikrî ve manevî gücü ortadan kaldırabilmek, dostlar ve taraftarlar […]

 • İbretli Öyküler 5. Cilt
  Rate this post

  İbretli Öyküler 5. Cilt

  Bu zamanda halkımız genellikle ilmi kitaplar okumaya fazla rağbet göstermiyor. Çünkü ilmi kitaplar, bir takım ıstılah ve terimler içerdiğinden ağır ve yorucu oluyorlar. Ama kıssalar ve öyküler, öyle olmadıklarından, insanlar tarafından daha fazla okunuyor ve bu tür kitaplara daha çok rağbet gösteriliyor. Bizim her dalda ve her konuda çeşitli kitaplarımızın olması gerekir. Çünkü insanlar çeşitli […]

 • Kumeyl Duasının Şerhi
  Rate this post

  Kumeyl Duasının Şerhi

  Dua; hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’a, ihtiyaç ve isteklerin sunulmasıdır. Dua; varlık âleminin maliki ve mutlak gani olan Allah’a yoksulluğun, fakirliğin, miskinliğin ve çaresizliğin beyanıdır. Dua; zavallı bir dilencinin vefalı kerem sahibinden istekleri, güçsüzün en güçlüden yardım talebidir. Dua; zayıf, zelil, miskin, yoksul ve çaresiz kulun, sevgi ve rahmet sahibi latif, hekim, işiten ve gören […]

 • İbretli Öyküler 4.Cilt
  Rate this post

  İbretli Öyküler 4.Cilt

  “Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır.” [1] Kur’ân ve hadis kitaplarında geçen kıssa ve öyküler, en güzel, en değerli ve en ibret verici kıssa ve öykülerdir. Eğer kıssa ve öyküler Ehl-i Beyt’ten, peygamberlerden ve de onların dost ve yarenlerinden olursa, o zaman daha da çekici ve cazip olur. […]

Articles 600+ article
 • İmam Mehdi (a.f)’ın Gaybeti Hakkında 10 Eleştiri 10 Cevap
  İmam Mehdi (a.f)’ın Gaybeti Hakkında 10 Eleştiri 10 Cevap
  3.2 (64%) 20 votes

  İmam Mehdi (a.f)’ın Gaybeti Hakkında 10 Eleştiri 10 Cevap

  Şeyh Müfid (r.a) Dinine yardım edenlere yardım edeceğine vaad veren, yolunu tanıyıp, o yolda yürüyenleri zaferle müjdeleyen ve kendisini inkâr edenleri kurtuluşa eremeyeceğini bildiren Allah’a hamdolsun. Öyle bir Allah ki nimetleri kendisine yönelmeye sebep olmaktadır. O’nun azap ve intikamından yalnıza ona sığınmak gerekir. Selam olsun önderimiz Muhammed Mustafa (s.a.a)’e ve O’nun pak Ehl-i Beyt (a.s)’ına […]

 • Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar
  Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar
  2.86 (57.14%) 7 votes

  Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar

  Dr. Gulamhüseyin İbrahimi Dinani Konuya girmeden ve gelenek ile modernlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymadan önce mantıksal kriterlere uygun olarak modernite ve geleneğin tanımını yapmak, her birinin mahiyetini açıklamak, sonra da bu ikisinin nasıl bir alışveriş ve etkileşim içinde bulunduğuna bakmak uygun olacaktır. Modern insan kimdir ve gelenekçi insan nasıl biridir? Gelenek, modernlik veya modernite konusunda […]

 • Çocuk ve Dini İnançlar
  Çocuk ve Dini İnançlar
  3.2 (64%) 5 votes

  Çocuk ve Dini İnançlar

  Allah ve dine yönelişin fıtri bir kökeni olup insanın içinden kaynaklanmaktadır. Allah Teâlâ Kur’an’da şöyle buyuruyor: “O halde, yüzünü doğru olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir ki, O, insanları onun üzerine yaratmıştır.”[1] Her çocuk fıtratı gereği Allah’a tapar, ancak bazen dış etkenlerin etkisiyle fıtratı bozulabilir ve doğru yoldan sapabilir. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bütün çocuklar, […]

 • Uygunsuz İsim ve Lakap Koymak
  2.33 (46.67%) 9 votes

  Uygunsuz İsim ve Lakap Koymak

  Doç. Dr. Muhammed Rıza Kaimî Mukaddem Giriş Dünyada her varlığın bir ismi vardır ve onunla tanınır. İsim, her varlığın hakikatini diğer canlıya açıklayan bir alamet ve adrestir. İnsan da bu kaideden istisna değildir. Tanınmak için bir isme muhtaçtır. İsim koymak, toplumsal bir gelenektir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 7. Maddesine göre, her çocuğun doğduktan sonra isim alma […]

 • Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi
  Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi
  2.5 (50%) 2 votes

  Şia Mektebinin Hakkaniyetini İspatlayan Şıkşıkiye Hutbesi

  “Allah’a andolsun ki falan kimse (Ebu Bekir), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi giyindi. Oysa sel benden akar ve hiç bir kuş benim uçtuğum yerlere uçamazdı. Ben de hilafetle arama bir perde çektim, ondan yüz çevirdim. Şıkşıkiye Hutbesi Şıkşıkiye hutbesi (Arapça: الخطبة الشقشقية), Nehcü’l Belağa’nın en meşhur […]

 • Kadının Erkeğin Yaşantısındaki Etkisi
  Kadının Erkeğin Yaşantısındaki Etkisi
  5 (100%) 2 votes

  Kadının Erkeğin Yaşantısındaki Etkisi

  Bu ilginç ve önemli konuyu tarihte gerçekleşen bir olayla açıklıyoruz. İmam Bakır (a.s)’dan naklen: İsrailoğulları arasında zengin ve akıllı biri yaşamaktaydı. Onun iki eşi vardı. Bunlardan biri iffetli, diğeriyse pek iffetsizdi. İffetli eşinden kendine benzeyen bir erkek çocuk dünyaya geldi. İffetsiz eşinden de iki oğlu vardı. Zamanla baba hastalanıp ölüm yatağına düşünce, oğullarını çağırıp şöyle […]

 • Şia İnançları
  Rate this post

  Şia İnançları

  Ahmet Güven Hz. Abdu’l-Azim Hasani’nin Şahsiyeti ile İlgili Kısa Bir Açıklama: Abdu’l-Azim b. Abdullah Hasani, Ehl-i Beyt mektebinin büyük şahsiyetlerindendir. Bu değerli zatın soy silsilesi beş vasıtayla İmam Hasan Mücteba (a.s.)’a ulaşır. Soy silsilesi şöyledir: İmam Ali b. Ebi Talib oğlu İmam Hasan oğlu, Zeyd oğlu Hasan, oğlu Ali oğlu Abdullah oğlu Ebu’l- Kasım Abdu’l-Azim […]

 • Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi
  Rate this post

  Hz. Ali’nin (a.s) Gözünde İnsan Çeşidi

  Altın nasihatler İmam Ali’nin (a.s) Kumeyl bin Ziyad’a Öğütleri Kumeyl b. Ziyâd en-Nehaî şöyle naklediyor: Emir-ül Mü’minin İmam Ali aleyhi’s-selâm elimden tutarak beni Kufe’nin kenarında yer alan mezarlığa doğru götürdüler. Şehrin dışarısına varınca bir ah çekerek şu sözleri buyurdular: Ey Kumeyl! Bu gönüller birer kaptır; en iyi kap içindekini en iyi koruyan ve zarfiyeti geniş […]

 • Kardeş Kıskançlığı, Çözüm ve Önerileri
  Rate this post

  Kardeş Kıskançlığı, Çözüm ve Önerileri

  * Kardeşi doğmadan önce ona anlayabileceği bir dilde aileye yeni bir üyenin geleceği, evdeki ortamın her zamankinden daha heyecanlı ve karışık olabileceği, örneğin eve sık sık misafirlerin gelip gideceği, annenin hem yorgun olacağı hem de bebekle daha çok vakit geçirmek zorunda kalacağı, çünkü küçük bir bebeğin gereksinimleri olduğu ama aynı şeylerin o doğduğunda da yaşandığı […]

 • Hz. Ebu’l-Fazl’il-Abbas (a.s)’ın Hayatına Kısa Bir Bakış
  Rate this post

  Hz. Ebu’l-Fazl’il-Abbas (a.s)’ın Hayatına Kısa Bir Bakış

  Hz. Ebu’l-Fazl (A.S)’ın Anne Ve Babası Hz. Ebu’l-Fazl (a.s)’ın babası, tarihin anlatarak bitiremediği büyük insan, İslam’ın reşit kahramanı Ali b. Ebu Talib (a.s)’dır. Bilindiği gibi bu büyük zat yeryüzünde en değerli ve eşi bulunmayan bir evde, yani Allah’ın evinde (Kâbe-i Muazzama’da) dünyaya gözlerini açmıştır. Öyle ki Ulu’l- Azm peygamberlerinden olan Hz. İsa (a.s)’ın annesi Meryem […]

 • İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler
  Rate this post

  İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler

  a)- “Biz sözün amirleriyiz. Onun kökleri bizden kök atmış ve budakları da bizden sarkılmıştır”[1]* 1- Ey insanlar, şüphesiz Allah-u Teâlâ mahlûkatını kendisini tanımaktan başka bir şey için yaratmamıştır. Yaratıklar da O’nu tanıdılar mı O’na kulluk ederler ve ona kulluk etmekle başkalarının kulluğundan ihtiyaçsız olurlar.(1) 2- Hz. İmam Hüseyin (a.s), emr-i bil ma’ruf’un ve nehy-i anil […]

 • İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış
  Rate this post

  İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış

  Doğumu Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın(a.s) çocuklarının, Hz. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) torunlarının, cennet gençlerinin iki efendisinin ve Muhammed-i Mustafa’nın (s.a.a) iki ıtırlı gülünün ikincisi olup, Al-i Aba’nın beşincisi olan, şehitler ve hür insanların efendisi Hz. İmam Hüseyin (a.s) Hicret’in dördüncü yılı Şaban ayının üçünde vahiy ve velayet yuvasında dünyaya gelmiştir.[1] O Hazret’in doğum haberi Hz. […]

 • ALLAH’TAN KORKMAK
  ALLAH’TAN KORKMAK
  5 (100%) 1 vote

  ALLAH’TAN KORKMAK

  Nefsin işlediği günahlar, ilahi emirlere karşı gelmeler karşısında Allah’ın azabından korkmasından dolayı acı duymasıdır. Evliyanın, Allah dostlarının özelliklerinden biri, muttakilerin ayırıcı karakteridir. İnsanı doğruluğa ve yapıcılığa iten bir etkendir. Kötülüklere ve günahlara karşı güçlü bir kalkandır. Bu yüzden şeriat, bu özelliğe bir öncelik vermiş, söylemi içinde ona seçkin bir yer ayırmıştır. Bu özelliğe sahip olanlardan […]

 • Şaban Ayının Fazileti Hakkında Kırk Hadis
  Rate this post

  Şaban Ayının Fazileti Hakkında Kırk Hadis

  Bismihi Teâlâ Mübarek üç ayın fazileti ve bu aylarda yapılması gereken tavsiyelere baktığımızda en çok üzerinde durulan konular: Bu aylarda oruç tutarak, duada bulunarak ve istiğfar ederek takva alışkanlığını elde etmektir. Hz. Ali’ye (a.s.) sormuşlar: “Hayırlı ameller nelerdir?” O Hazret şöyle buyuruyor: “Hak Teâlâ Şaban Ayı’nın cennetin kapılarını iyi ve takvalı kullarına ardına kadar açar […]

 • Nefse Galip Gelme Ve Onu Kontrol Etme
  Rate this post

  Nefse Galip Gelme Ve Onu Kontrol Etme

  İnsanın bütün fiil, hareket, söz, iyilik ve kötülüklerinin kaynağı nefistir. Eğer nefis ıslah olursa, insanın dünya ve ahireti sigorta edilmiş olur. Ama eğer nefis fesada yönelirse, kötülüklerin kaynağı olur, dünyevî ve uhrevî helâkete yol açar. Eğer insaniyet yolunda hareket edecek olursa, Allah’ın yakın meleklerinden bile daha üstün makamlara yükselebilir. Ama eğer insaniyetin değerli cevherini görmezlikten […]

Magazines 7 magazine
 • Erenler-3
  3.33 (66.67%) 15 votes

  Erenler-3

  Aylık Dergilerimiz

 • ‘Şii ekseni’ canlanıyor
  2.78 (55.56%) 9 votes

  ‘Şii ekseni’ canlanıyor

  ‘Şii ekseni’ canlanıyor Sayı: 533 – 21.02.2005 |  Erhan Başyurt  – Şii dünyasında ilgi çeken gelişmeler yaşanıyor. 1970’lerde Lübnan’da Şiilerin bir güç olarak ortaya çıkması, 1979’da İran İslam Devrimi ve şimdi bin yıl aradan sonra Irak’ta Şiilerin iktidara gelmesi. Şiiler, siyasi olarak canlanma yaşıyor. “Oniki İmam” Şiiliği ortak paydasındaki bu ülkelerde ne oluyor? Şii din […]

 • Ehli Beyt Mesajı 4
  3 (60%) 6 votes

  Ehli Beyt Mesajı 4

  RESULULLAH’TAN (S.A.A) SONRA ÜMMETİN İLMİ MERCİLERİ Ayetullah Ibrahim EMINI Resuli Ekrem (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem), velayet makamına sahip olup siyasi ve sosyal alanda müslümanlara rehberliğinin yanı sıra, onların akidevi, fıkhi ve ahlaki ihtiyaçlarını gideren ilmi ve kültürel merciliğe de sahipti. Müslümanlar ihtiyaç duyulan tüm ilmi meselelerde Peygamber’e (s.a.a) başvurup cevaplarını alırlardı. Bu cevapların […]

 • Ehlibeyt Öğretisi- 2
  3.17 (63.33%) 6 votes

  Ehlibeyt Öğretisi- 2

  Takdim İnsan kendi davranış ve tutumuyla kendi şahsiyetini meydana getirdiği için, tüm davranış ve tutumlarının ilk muhatabı başkası değil kendisidir. Kur’an-ı Kerim buyuruyor ki “Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz; kötülük ederseniz yine kendinize kötülük etmiş olursunuz.” (İsra: 7) Yani insanın iyilik ve kötülüğünden karşı taraftan daha çok insanın kendisi etkilenir.  Bu etki geçici […]

 • Ehlibeyt Öğretisi -1
  3 (60%) 5 votes

  Ehlibeyt Öğretisi -1

  Takdim Su ve gıda almadan insanın maddi hayatını sürdürmesi mümkün olmadığı gibi insanın madde ötesi yönü olan ruhu da hayatını koruyabilmesi ve gerekli olan kemaline erişmesi için gıdaya ihtiyaç duymaktadır. Gıdasız bırakılan ruh, gıdasız kalan beden gibi ölmeye mahkumdur. İnsan ruhunun gerçek gıdası ise bilinçtir. Bilincin insanda oluşmasının en önemli yollarından biri insanın hayat ve […]

 • Rate this post

  Erenler-2

  Editörden Erenlerin ikinci sayısıyla siz değerli okuyucularımızla beraberiz. Bugün dünyada sıcak savaşların yaşandığı bir dönemde, savaşlardan uzak, mutlu ve güzel bir Türkiye özlemiyle merhaba diyoruz sizlere. Erenler dergisi, kendi olma duygusundan hareketle, toplumu bütün değerleriyle kucaklamak sevdasındadır. Kendine yabancı durumuna gelen Alevîlere bir ufuk, bir nefes vererek, kuşatılmış ve hatta özünden koparılmış olan Alevîlere yol […]

 • Rate this post

  Erenler-1

  Hz. Ali ve İlâhî Felsefe Abdullah TURAN Bilindiği üzere felsefe, teorik felsefe ve pratik felsefe olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır. Teorik felsefenin konusu, “var” olanı tanımak ve onu “yok”tan ayırt etmektir. Başka bir tabirle aklî evrenbilime teorik felsefe denmektedir. Bu açıdan teorik felsefe, insanın nesnel âleme paralel ussal âleme dönüşümü olarak da tarif edilir. […]

top books top articles top magazine
 • Gurer’ul Hikem ve Durer’ul Kelim
  Gurer’ul Hikem ve Durer’ul Kelim
  2.73 (54.67%) 15 votes

  Gurer’ul Hikem ve Durer’ul Kelim

  Mehalati’nin Önsözü Allah’a hamd ve resulüne salat ve selamdan sonra. . . Bendeniz bundan yaklaşık 30 yıl önce kendi eserlerimde muhtelif rivayetleri bir araya getirmek isteyince sürekli olarak nefis Gurer’ul Hikem kitabına ihtiyaç duydum. Ama ne yazık ki düzenlemesi konulu olmadığı için ahlaki ve benzeri bir çok konularda bir hadis bulma hususunda büyük zorluklarla karşılaştım. […]

 • Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali
  Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali
  3.33 (66.67%) 6 votes

  Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali

  Elmalı M. Hamdi yazarın Kuranı Kerim Meali FATIHA SURESI Mekke’de inmiştir.7 ayettir. 1-Bismillahirrahmanirrahim 2-Hamd o alemlerin Rabbi, 3-O Rahman, Rahim,………………………… ……………………..

 • Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali
  Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali
  2.2 (44%) 5 votes

  Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali

  Yaşar Nuri ÖZTÜRK Kuranı kerim Meali FATIHA SURESI (5/1.sure) 1 Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla… 2 Hamt, âlemlerin Rabbi Allah’adır.  

 • AHLAK TEMİZLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ AHLAK TEMİZLİĞİNİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ
  AHLAK TEMİZLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ AHLAK TEMİZLİĞİNİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ
  2.78 (55.56%) 9 votes

  AHLAK TEMİZLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ AHLAK TEMİZLİĞİNİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ

  Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben yüce hasletleri kemale erdirmek için gönderildim.” Şüphesiz bu bir gerçektir. Zira dünya ve ahiret işi yüce bir ahlak olmaksızın asla düzene giremez ve bunları talep eden bir kimse için de yüce ahlaka sahip olmadan hoşnut olacağı bir şekilde elde edilemez. Sen her ne kadar çok da olsa salih amelin; […]

 • Gaybeti Numani
  Gaybeti Numani
  3.5 (70%) 4 votes

  Gaybeti Numani

  ÖNSÖZ Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Katip Ebul Hüseyn Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin İbrahim Numânî, Halep şehrinde şöyle buyurdu: Hamd alemlerin rabbine olsun O, istediğini doğru yola hidayet edendir. Kullarını yokluktan varlık alemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. O insanları […]

 • Tuhaf-ul Ukul’dan Hadisler
  Tuhaf-ul Ukul’dan Hadisler
  3 (60%) 1 vote

  Tuhaf-ul Ukul’dan Hadisler

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM HAZRET-I RESULULLAH (S.A.A[1])’TEN ÖĞÜT, HIKMET, ZÜHT VE BENZERI KONULARDA NAKLEDILEN SÖZLER Hz.RESULULLAH (s.a.a)’İn Hz. ALİ (a.s[2])’A VASİYETİ Ya Ali, Allah’ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah’ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah’ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen yakine ermenin alametidir. Çünkü rızık, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle […]

 • İmamların (as) Tıbbı
  Rate this post

  İmamların (as) Tıbbı

  GİRİŞ 21 . İMAMLARIN TIBBI ehl-i Beyt imamları -Allah’ın selamı üzerlerine olsun- ruhun tedavisi ile olduğu kadar bedenin tedavisi ile de ilgili idiler. Onların bedeni sağlığa olan bakışları, ruh sağlığına olan bakışları gibiydi. Onlar bedenin ve ruhun hekimi idiler ve inananlar ruhsal hastalıklarında olduğu gibi fiziksel hastalıklarında da onlara danışırlardı. İmamlar (as) sadece dini kural […]

 • Mizan-ul Hikmet-11
  Rate this post

  Mizan-ul Hikmet-11

  3431. Bölüm Tekebbür Kur’an: “İblis’ten başka bütün me-lekler secde etmişlerdi. O, bü-yüklük taslamış ve küfreden-lerden olmuştu.” “Ona, “İn oradan, orada büyüklenmek sana düşmez, defol, sen alçağın birisin” de-di.” 17206.    İmam Ali (a.s) şöyle buyur-muştur: “Tekebbürden sakın. Şüphesiz tekebbür en büyük gü-nah ve en çok kınanmış ayıptır ve tekebbür İblis’in süsüdür.” 17207.    Resulullah (s.a.a) şöyle bu-yurmuştur: […]

 • Mizan’ul Hikmet’ten Seçme Hadisler
  Rate this post

  Mizan’ul Hikmet’ten Seçme Hadisler

  Önsöz   Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Seçilmiş kulu Muhammed’e, tahir Ehl-i Beytine ve hayırlı ashabına selam olsun. Gerçekte Mizan’ul-Hikmet kitabı Ehl-i Beyt (a.s) hadislerini sunmak için eşsiz bir çalışma örneğidir. Bu hadisler Kur’an-ı Kerim’i anlamak için bir anahtar ve asil İslam’ı açıklamak için bir beyan konumundadır. İslam dünyasındaki araştırmacıların bu kitaba gösterdiği ilgi […]

 • Rate this post

  AYETULLAH UZMA   SEYİT ALİ HÜSEYNİ SİSTANİ

  Bu kitap, Ayetullah Uzma Seyit Ali Hüseyni Sistani’nin Kum bürosu tarafından H.1425 tarihinde, Stare matbaasında 23. basımı yapılan, (964-484-066-66) Isbn numaralı nüshası üzerinden tercüme edilmiştir. Alulbeyt Yayıncılık

 • İMAM MALİK
  Rate this post

  İMAM MALİK

  İMAM MALİK Mütercimin Önsözü Mezhep İmamlarını tanımak, bir yandan Fıkıh Tarihini ve İslam Hukukunu öğrenmek demektir. Kahire Üniversitesi Hukuk fakültesi, İslam Hukuku Prof. merhum M. Ebu Zehra, fakültede dört mezheb imamını ayn ayrı okutmuş ve bu derslerini bastırmıştır. Ben, 1958 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının teklifi üzerine bun­lardan Ebw Hanife’yi terceme etmiş ve eser 1962’de Başkanlıkça […]

 • FIKHİ SORULARA CEVAPLAR
  Rate this post

  FIKHİ SORULARA CEVAPLAR

  haram alış verişler necis şeylerİn alım satımı Soru1: Avlanma dairesinin ve bölgedeki çiftçilerin, otlak ve tarlaları korumak için avladıkları yabani domuzları, etlerini konserve yaparak Müslüman olmayan ülkelere ihraç etmek amacıyla satın almak caiz midir? Cevap: Müşteri Müslüman olmasa da domuz etinin insanların gıda olarak yararlanması amacıyla alım satımı haramdır. Fakat bunun hayvan yemi veya yağının […]

 • İMAMLARIN TIBBI
  Rate this post

  İMAMLARIN TIBBI

  Onlar bedenin ve ruhun hekimi idiler ve inananlar ruhsal hastalıklarında olduğu gibi fiziksel hastalıklarında da onlara danışırlardı. İmamlar (as) sadece dini kural ve kaidelerin nakledicileri değil fakat aynı zamanda tıp eğitimi ile de ilgili olarak, inananların bedeni ve ruhi sağlıkları konusunda da koruyuculuğu görevinde idiler. Bilginin bölümleri ile ilgili olarak Emirü’l-Müminin Hz. Ali [v. 40/661] […]

 • Rate this post

  TEVRAT

  TEVRAT

 • TAM İLMİHAL
  Rate this post

  TAM İLMİHAL

  Ayetullah Uzma Huseyn Vahid Horasani’nin Fetvalarını ihtiva eden “Tevzîh’ul-Mesail” Risalesinin Türkçe Tercümesi

 • Rate this post

  Nehc’ul Belağa’da Hitabenin Rolü

  Müminlerin Emiri Ali (a. s) şöyle buyurmuştur: “ve şüphesiz ki biz sözün emirleriyiz. Sözün kökleri bizde saldı  ve dalları üzerimize sarktı.” Sözümüzün konusu “Nehc’ul Belağa’da hitabenin ro-lüdür. Nehc’ül Belağa değerli alim Seyyid Razi’nin içinde müminlerin emiri Ali (a. s)’ın hutbelerini, mek-tuplarını ve kısa sözlerini topladığı ve bu isimle adlandır¬dığı bir kitaptır. Gerçekten de Müminlerin Emiri […]

 • HZ. HATİCE’NİN (R.A) KISACA HAYATI
  5 (100%) 1 vote

  HZ. HATİCE’NİN (R.A) KISACA HAYATI

  Büyük İslâm kadını, mu’minlerin anası, Allah Resulü’nün değerli zevcesi Hz. Hatice (r.a) hicretten 68 yıl önce, asil bir âilede dünyaya geldi. Babası Huveylid, Kureyş’in büyüklerinden ve servet sahibi birisiydi. Annesi Fâtıma ise Mekke’nin tanınmış ve iffetli kadınlarından sayılırdı. Cahiliyet zamanında yaşamalarına rağmen böyle değerli âilede yetişen Hz. Hatice, öylesine şeref, haysiyet, iffet ve temizlik dolu […]

 • Rate this post

  EHLİBEYT ALİMLERİ

  MÜÇTEHİTLER HZ. AYETULLAH UZMA HACI SEYIT ALI HUSEYNÎ HAMANEÎ Hz. Ayetullah uzma Hacı Seyit Ali Huseynî Hamaneî çok büyük ve değerli bir fakih olması yanında rical, tarih ve edebiyat ilminde de sayılı bilirkişilerden birisidir. Şu anda çok önemli ve değerli bir vazife olan; toplumun ve camianın rehberliğinin yanında, çok üst düzeyde fıkıh ilminin öğretimi ile […]

 • Rate this post

  KIRK HADİS ŞERHİ

  İÇİNDEKİLER Müellifin Önsözü    5 ÖNSÖZ    5 Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla    5 İmam Humeyni’nin (R) Kısa Biyografisi    6 1- NEFSLE CİHAD    8 Şerh    8 Birinci Makam    8 Nefsin Zahirî ve Mülkî Makamı    8 Tefekkür    9 Azim    9 Azmin Afatı    10 Muşarete, Murakabe ve Muhasebe    10 Tezekkür    10 İkinci Makam    11 Nefsin Batıni ve Melekutî […]

 • Rate this post

  VAHHABİLİK EKOLÜ-1

  Önsöz: TEVHİT VE ŞİRK ÇERÇEVESİNDE İLMİ İSLAMİ BİR KONGRENİN TEŞKİLİ ZARURETİ ÇERÇEVESİNDE: Kabe, Hz. Nuh’dan önce temeli atılan ilk Tevhid evi olup,  Nuh tufanı sonucu hasar gördü. Bir süre sonra İbrahim Halil tarafından tamir edildi  ve İbrahim Peygamber bütün muvahhitleri, orayı ziyarete davette bulundu. Allah-u Tebarek ve Taala kendi evini, muvahhitlerin toplanma merkezi ve “Emin” […]

 • Rate this post

  Fatiha Suresinin Tefsiri (1)

  Fatiha Suresinin Tefsiri (1) Fatiha süresinin yedi[1] ayeti vardır. Cabir Bin Abdullah Ensari’den nakledilen bir rivayette Peygamber şöyle buyuruyor: “Hamd suresi Kur’an surelerinin en iyisidir. ” Eğer bu sure namazda okunmazsa namaz batıldır: “Fatihasız namaz olmaz” Hamd suresi her Müslümana en az günde on defa, farz namazlarda okunması farz olan yegane suredir. İbn-i Abbas şöyle […]

 • Rate this post

  VAHHABİLİK EKOLÜ

  Önsöz: Tevhit ve Şirk Çerçevesinde İlmi İslami Bir Kongrenin Teşkili Zarureti Çerçevesinde: Kabe, Hz. Nuh’dan önce temeli atılan ilk Tevhid evi olup, Nuh tufanı sonucu hasar gördü. Bir süre sonra İbrahim Halil tarafından tamir edildi (2) ve İbrahim peygamber bütün muvahhitleri, orayı ziyarete davette bulundu.(3) Allah-u Tebarek ve Taala kendi evini, muvahhitlerin toplanma merkezi ve […]

 • Rate this post

  İSLAM’DA MÜKEMMEL İNSAN

  YAYINCININ ÖNSÖZÜ Değerli Okuyucular! Hiç şüphesiz kitap; insan düşüncesinin aktarılmasında ve medeniyetin her yönüyle gelişmesinde seçkin bir role sahiptir. Diğer yandan taşıdığı özellikler, ortaya koyduğu ürünler ve hayata olan kapsamlı ve gerçekçi bakışıyla İslamî düşünce, insan düşüncesinin doruk noktasında yer almaktadır. Bu gerçeği idrak ettiğimiz için bizler bu sahadaki hizmetlere çeşitli yayınlarımızla katkıda bulunmaya çalışacağız. […]

 • Rate this post

  Mezheplerde Mehdilik

  Hz. Mehdi (a.s) Hakkında Müslümanların İttifakı Mustafa İrfan Kur’an’da Gayba İman Gayba ve gaybla ilgili hakikatlere inanmak peygamberlerin ilahi davetlerinin ekseni olup vahy ve nübüvvete imanın gereklerindendir. Nitekim Bakara Suresi’nin ilk ayetlerinde Kur’an “gayba inananlar için hidayet edici bir kitap” olarak tanıtılmıştır: “Bu bir kitaptır ki, kendisinde şüphe yok. Takva sahipleri için de yol göstericidir. […]

 • Rate this post

  KIRK HADİS ŞERHİ İMAM HUMEYNİ (RA) 1

  İÇİNDEKİLER Müellifin Önsözü    5 ÖNSÖZ    5 Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla    5 İmam Humeyni’nin (R) Kısa Biyografisi    6 1- NEFSLE CİHAD    8 Şerh    8 Birinci Makam    8 Nefsin Zahirî ve Mülkî Makamı    8 Tefekkür    9 Azim    9 Azmin Afatı    10 Muşarete, Murakabe ve Muhasebe    10 Tezekkür    10 İkinci Makam    11 Nefsin Batıni ve Melekutî […]

 • Rate this post

  Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali

  Sıddık-ı Ekber, Faruk-u A’zam Ali’dir Ali Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin bir sıddıkı (dosdoğru olanı) ve faruku (hakkı batıldan ayıranı) vardır. Bu ümmetin sıddıkı (ve faruku) Ali b. Ebi Talib’dir.” “Sıddıklar üç kişidir: Firavun ailesinden mümin Hazkil, Al-i Yasin’in sahibi Habib-i Naccar ve Ali b. Ebi Talib (a.s)” İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben […]

 • Rate this post

  FARZ NAMAZLAR

  Ehl-i Beyt mektebine göre farz namazlar sırasıyla şöyledir: 1- Yevmiye namazı denen günlük beş vakit namazlar. 2- Ayet namazı denen güneş, ay tutulması, zelzele olması ve insanların gelinin korkmasına yol açan şiddetli gök gürültüsü, şimşek çakması ve benzeri olayların meydana gelmesi münasebetiyle farz olan iki rekatlık namaz. 3- Kabe’yi tavaf etmek sonucu farz olan iki […]

 • Rate this post

  İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)’IN HAYATI

  Peygamber (s.a.a)’in ve masum İmamların hayatı, örnek insanların yetiştirilmesi ve onların diğer insanlara yol göstermesi ve örnek olması sebebiyle büyük bir sermayedir. Kur’an-ı Kerim’de “Sizler için (Hz.) Peygamber de en güzel örnekler vardır.”  ayeti kerimesiyle, hayat verici mektebin öğrencilerine vermekte olduğu bir derstir. Allah (c.c) Hz. İbrahim (a.s)’i Hz. Muhammed (s.a.a)’e ve onun tertemiz Ehl-i […]

 • Rate this post

  Sünni ve Şiilerde Peygamber ve Ehlibeyt’ine Salavat

  Sünni ve Şiilerde Peygamber ve Ehlibeyt’ine Salavat Allah Resulüne (s.a.a) Nasıl Salavat Getirilir? Peygamber efendimize (s.a.a) salavat konusu Müslümanların ittifak ettiği konulardan biridir; fakat bu konunun ayrıntıları ve niteliği konusunda Müslümanlar arasında ihtilaf vardır. Bu mesele, Allah Teala’nın, “Allâh ve melekleri, Peygambere salât etmektedir. Ey inananlar, siz de ona teslimiyetle salat ve selam getirin!”[1] şeklindeki […]

 • Rate this post

  EHLİBEYT MEKTEBİNE GÖRE NAMAZ REHBERİ

  ÖNSÖZ İslâm dininin temel ilkelerinden biri de namazdır. Namaz, imanın ölçütü ve takvalıları tanımanın vesilesidir. Namaz, dinin dalgalanan bayrağı; namaz kılanlar ise, onun maneviyatı sayesinde güvencede olanlardır. Namaz, Allah’ı anmak için yapılan ibadettir. Nitekim yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben, yalnızca ben Allah’’ım. Ben’den başka ilâh yoktur; şu hâlde bana ibadet et ve […]

 • Erenler-3
  3.33 (66.67%) 15 votes

  Erenler-3

  Aylık Dergilerimiz

 • ‘Şii ekseni’ canlanıyor
  2.78 (55.56%) 9 votes

  ‘Şii ekseni’ canlanıyor

  ‘Şii ekseni’ canlanıyor Sayı: 533 – 21.02.2005 |  Erhan Başyurt  – Şii dünyasında ilgi çeken gelişmeler yaşanıyor. 1970’lerde Lübnan’da Şiilerin bir güç olarak ortaya çıkması, 1979’da İran İslam Devrimi ve şimdi bin yıl aradan sonra Irak’ta Şiilerin iktidara gelmesi. Şiiler, siyasi olarak canlanma yaşıyor. “Oniki İmam” Şiiliği ortak paydasındaki bu ülkelerde ne oluyor? Şii din […]

 • Ehlibeyt Öğretisi -1
  3 (60%) 5 votes

  Ehlibeyt Öğretisi -1

  Takdim Su ve gıda almadan insanın maddi hayatını sürdürmesi mümkün olmadığı gibi insanın madde ötesi yönü olan ruhu da hayatını koruyabilmesi ve gerekli olan kemaline erişmesi için gıdaya ihtiyaç duymaktadır. Gıdasız bırakılan ruh, gıdasız kalan beden gibi ölmeye mahkumdur. İnsan ruhunun gerçek gıdası ise bilinçtir. Bilincin insanda oluşmasının en önemli yollarından biri insanın hayat ve […]

 • Rate this post

  Erenler-2

  Editörden Erenlerin ikinci sayısıyla siz değerli okuyucularımızla beraberiz. Bugün dünyada sıcak savaşların yaşandığı bir dönemde, savaşlardan uzak, mutlu ve güzel bir Türkiye özlemiyle merhaba diyoruz sizlere. Erenler dergisi, kendi olma duygusundan hareketle, toplumu bütün değerleriyle kucaklamak sevdasındadır. Kendine yabancı durumuna gelen Alevîlere bir ufuk, bir nefes vererek, kuşatılmış ve hatta özünden koparılmış olan Alevîlere yol […]

 • Ehli Beyt Mesajı 4
  3 (60%) 6 votes

  Ehli Beyt Mesajı 4

  RESULULLAH’TAN (S.A.A) SONRA ÜMMETİN İLMİ MERCİLERİ Ayetullah Ibrahim EMINI Resuli Ekrem (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem), velayet makamına sahip olup siyasi ve sosyal alanda müslümanlara rehberliğinin yanı sıra, onların akidevi, fıkhi ve ahlaki ihtiyaçlarını gideren ilmi ve kültürel merciliğe de sahipti. Müslümanlar ihtiyaç duyulan tüm ilmi meselelerde Peygamber’e (s.a.a) başvurup cevaplarını alırlardı. Bu cevapların […]

 • Ehlibeyt Öğretisi- 2
  3.17 (63.33%) 6 votes

  Ehlibeyt Öğretisi- 2

  Takdim İnsan kendi davranış ve tutumuyla kendi şahsiyetini meydana getirdiği için, tüm davranış ve tutumlarının ilk muhatabı başkası değil kendisidir. Kur’an-ı Kerim buyuruyor ki “Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz; kötülük ederseniz yine kendinize kötülük etmiş olursunuz.” (İsra: 7) Yani insanın iyilik ve kötülüğünden karşı taraftan daha çok insanın kendisi etkilenir.  Bu etki geçici […]

 • Rate this post

  Erenler-1

  Hz. Ali ve İlâhî Felsefe Abdullah TURAN Bilindiği üzere felsefe, teorik felsefe ve pratik felsefe olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır. Teorik felsefenin konusu, “var” olanı tanımak ve onu “yok”tan ayırt etmektir. Başka bir tabirle aklî evrenbilime teorik felsefe denmektedir. Bu açıdan teorik felsefe, insanın nesnel âleme paralel ussal âleme dönüşümü olarak da tarif edilir. […]