• Çocuğun Kahramanı; Anne ve Baba
  Çocuğun Kahramanı; Anne ve Baba
  Rate this post

  Çocuğun Kahramanı; Anne ve Baba

  Ayetullah İbrahim Emini Yalancı ve sahtekâr bir toplum oluşturan çocuklar, yalancı baba ve annelerin ürünleridir… Çocuğun terbiyesinde büyük rolü olan etkenlerden biri, aile ortamıdır. Çocuk aile ortamında belirli bir kalıp kazanır, babası, annesi ve onun ile ilgilenen kimseleri taklit eder. Eğer aile ortamı doğruluk ortamı olur, baba, anne ve öteki fertler, sadık ve doğru davranır […]

 • Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı
  Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı
  Rate this post

  Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı

  Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı Veliyy-i Fakih Ayetullah uzma Seyyid Ali Hamaney’in çeşitli ortamlarda Fıtır Bayramı hakkındaki fıkhi, ibadi, manevi ve siyasi konuşmalarından bir kesit derledik. Fıtır Bayramı Akşamı Fitriye o ayın son günü güneşin batmasıyla – Yani Fıtır Bayramı Akşamı- mükellefin boynuna gelir ve bayram namazına katılacaklar için bayram namazını kılmadan önce onu ayırması […]

 • El-MÎZÂN TEFSÎRİ Cilt:8
  El-MÎZÂN TEFSÎRİ Cilt:8
  Rate this post

  El-MÎZÂN TEFSÎRİ Cilt:8

  ARAF SURESİ 1-206.Ayetlerin Mealİ Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla 1- Elif, Lâm, Mîm, Sâd. 2- (Bu Kur’ân,) kendisi ile (insanları) uyarasın ve müminlere bir hatırlatma olsun diye sana indirilen bir kitaptır. O hâlde bundan dolayı sakın göğsün daralmasın. 3- Rabbiniz tarafından size indirilen mesaja uyun; O’nun dışında başka veliler edinip peşlerinden gitmeyin. Ne kadar […]

 • İslami Birlik Ve Dayanışma
  İslami Birlik Ve Dayanışma
  Rate this post

  İslami Birlik Ve Dayanışma

  S. Mehdi Musavi Kaşmeri Bu makalede insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklere ve onda bulunan akıl ve ayırt etme özelliğine işaretle, beşerin hayatında birliğin zarureti vurgulanmış ve Müslümanların bu zaruri kuralın dışında olmadıkları belirtilmiştir. İslami kültürde birliğin önemine, yakınlaşmaya, iyi ilişkilerin gereğine ve küfür etme, muhtelif mezheplerin maarifinin birbirlerince tanınmamış olmasına, İslam düşmanlarının entrikalarına, bencillik ve […]

 • Hidayet Önderleri-İMAM HASAN
  Hidayet Önderleri-İMAM HASAN
  Rate this post

  Hidayet Önderleri-İMAM HASAN

  Son dönemde düşmanların tüm çabalarına rağmen modern cehaletten bitkin düşen ve evrensel adalete susamış o-lan dünya gözünü bir kez daha İslâm dinine, Şia kültürüne ve Ehl-i Beyt (a.s) Ekolü’ne dikmiş durumda. Bu durum, sevindirici olmakla beraber bilinçli insanların sorumluluğunu kat kat artıran, başta Hz. Resulullah (s.a.a) olmak üzere hidayet önderleri olan Ehl-i Beyt’i tanıtmanın ne […]

 • Allah’a Giden Bazı Yolların Açıklanması
  Allah’a Giden Bazı Yolların Açıklanması
  Rate this post

  Allah’a Giden Bazı Yolların Açıklanması

  Allah’a Giden Bazı Yolların Açıklanması Allah’a giden yollar mahlukların nefesleri sayısıncadır. Her bir şahıs için bütün mahlukların nefesleri sayısı kadar Allah’a giden yol vardır. Günah bataklığına saplanmış insana ise kudretiyle her şeyi kaplayan Allah’ın rahmeti sıkıcı gelir ve bu durum rahmet kapılarının üzerine kapanmasına sebep olur. Allah’ın rahmetine karşı daima ümitli ve iyi niyetli olunması […]

 • SEYYİD MURTAZA (R.A)
  SEYYİD MURTAZA (R.A)
  Rate this post

  SEYYİD MURTAZA (R.A)

  SEYYİD MURTAZA (R.A) ALİ B. EBU AHMED HÜSEYİN MUSEVİ [Ö. H/436, M/1015.] DOĞUM YERİ Seyyid Murtaza (r.a), hicri 355 yılının Recep ayında Bağdat’ta dünyaya geldi. Babası Ebu Ahmed Musevi ona Ali ismini verdi. Anne ve babası toplumun saygın ve ileri gelen ailelerindendi. Babası o dönemin en önemli görevlerinden olan Allah evi ziyaretçileri, seyitler ve mazlumları […]

 • Şia Mezhebini Tanıyalım
  Şia Mezhebini Tanıyalım
  Rate this post

  Şia Mezhebini Tanıyalım

  Önsöz Bu kitap aynı yazar tarafından kaleme alınmış (2004, Londra’da ICAS yayın evi) tarafından basılan Şiî İslam’ı yani; Şia’nın doğuşunu, inanç ve amellerini içeren kitabın özetidir. Bu kitapta İslam’a ve Şia’ya ait temel konular kısaca ele alınmıştır. Gerçekte bu iki kitap genel anlamda İngilizce kaynaklarda, İslami araştırmalarda ve özellikle de Şia’yı tanımada görülen boşlukları doldurmak […]

 • Müslüman Hakları
  Müslüman Hakları
  Rate this post

  Müslüman Hakları

  Şiaların dördüncü önderi olan İmam Zeyn-el Abidin (a.s)”den nakledilen “Hukuk Risalesi” kitabında Müslümanların bir birlerine olan haklarını beyan etmiştir. O haklardan bazıları şunlardır “din kardeşinin hakkı, komşu hakkı, akraba hakkı, öğrenci ve öğretmen hakkı, köle ve sahip hakkı, dost arkadaş ve ortak hakkı, hükumet eden ve ona uyanların hakkı, istişare eden ve edilenin hakkı ve. […]

 • SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
  SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
  Rate this post

  SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

  ÖNSÖZ Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selam, efendimiz Muhammed’e (s.a.a) ve onun temiz Ehlibeyt’ine olsun. Bilindiği üzere yerinde incelenip, araştırılması gereken konulardan biriside, İslam camiasında şekillenmiş olan mezhep ve fırkaların değerlendirilmesi mevzuudur. Pey­gamber efendimizin (s.a.a) de “Ümmetim yetmiş üç fır­kaya ayrılacak ve bunlardan sadece bir tanesi kurtulu­şa erecektir.” diye haber verdiği bu […]

 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4)
  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4)
  Rate this post

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4) – Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âline, seçkin değerli sahabelerine olsun. Değerli izleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Allah’ın selam, rahmet ve bereketi değerli izleyicilerimize olsun. Sizinle ve Seyyid Kemal Haydari Bey’le ‘Mehdilik Meselesi’ programının […]

 • Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt
  Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt
  Rate this post

  Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt

  Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt Hz. Ali (aleyhi selâm) hilâfete gelip, halk O’na biat edince başında Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve âlih) sarığı, üstünde O’nun elbisesi, ayağında O’nun ayakkabısı ve Resulullah’ın kılıcını kuşanmış bir şekilde camiye gelerek minbere çıkıp oturdu. Sonra parmağındaki yüzükleri bir birine geçirerek karnının altına koydu. Ve sonra şöyle buyurdu: […]