• RİC’AT ; Ölümden Sonra Dünyaya Dönüş
  RİC’AT ; Ölümden Sonra Dünyaya Dönüş
  Rate this post

  RİC’AT ; Ölümden Sonra Dünyaya Dönüş

  Yayıncının Önsözü Şüphesiz İslam hüküm ve inançlarının doğruluğu, bunların ve özellikle gayp ve gelecekle ilgili şeylerin, muteber İslami kaynaklarda gelmiş olmasına bağlıdır. İmamiyye Şiası, gaybi konulardan ve kıyamet olayla-rından sayılan ric’at inancına da muteber kaynaklarda Resulullah’tan (sallallah’u aleyhi ve âlih) ve onun Ehlibeyt’-inden (aleyhimusselam) nakledilen sahih ve mütevatir hadislerle delil getirmiştir. Ayrıca bu mektep, ric’atin […]

 • İmamet ve Hilafet
  İmamet ve Hilafet
  Rate this post

  İmamet ve Hilafet

  Ehl-i Sünnet, İmamiye şiasının Peygamber ( s.a.v )’in Ali (a.s)’ı hilafet ve imamete tayin ettiği hususundaki iddiasına cevap olarak sa-habenin siret ve davranışlarını sahih olarak kabul etmiş ve ashabın Peygamber ( s.a.v )’in emirlerinden dışarı çıkmasının uzak bir ihtimal olduğunu söylemişlerdir. Hilafet ve peygamberden sonra yerine geçme meselesinin tarihi ve siyasi köklerini özet olarak beyan […]

 • Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)
  Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)
  2 (40%) 1 vote

  Hidayet Önderleri-İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s)

  Hz. Resulullah (s.a.a): Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: -Biri- Allah’ın kitabı ve -diğeri- itretim, Ehl-i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih-i Müslim, c.7, s.122; Sünen-i Daremî, c. 2, s.432; Müsned-i Ahmed, c.4, s. 14, 17, 26, 59; c.4, s.466, […]

 • Vahabi Müftü
  Vahabi Müftü
  Rate this post

  Vahabi Müftü

  Vahabi Müftü Namaz Kılmayan İş Arkadaşlarınızı Öldürün! Suudi Vahabi Müftülerden Şeyh Salih el Fevzan, namaz kılmayanlar ve onlar karşısındaki Müslümanların tutumu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya ‘bu kişilerin uzaklaştırılmasının ve eğer tövbe etmezlerse öldürülmelerinin farz! olduğu iddiasında bulundu. Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Vahabi müftülerin en son yayınladıkları fetvalarında namaz kılmayan kişilerin öldürülmelerinin gerektiği ve […]

 • ORUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
  ORUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
  Rate this post

  ORUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  “Ey inananlar, oruç sizden öncekilere farz edildiği gibi size de farz edilmiştir ki, şayet sakınırsınız. (Oruç,) sayılı günlerdir. İçinizden biri hastalanır yahut yolculukta olursa, (orucunu yer,) sonra başka günlerde onun sayısıca oruç tutar. Kime oruç zor gelirse (her gün için) bir yoksulu doyurur. Her kim çok hayır yaparsa bu onun için daha hayırdır. Fakat eğer […]

 • Mehdilik İnancı
  Mehdilik İnancı
  Rate this post

  Mehdilik İnancı

  İÇİNDEKİLER MEHDİ İNANCININ TARİHİ    3 PEYGAMBER’İN EHL-İ BEYT’İNDEN OLAN MEHDİ    3 MEHDİ İNANCININ TARİHİ Mehdi inancı ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Resulullah zamanında da Mehdi’den söz ediliyor muydu? Yoksa Resulullah’ın vefatından sonra mı Müslümanlar arasına bu inanç girdi? Bazı şüpheciler diyor ki bu inanç İslam’ın ilk zuhurunda yoktu; birinci yüzyılın ikinci yarısında Müslümanlar arasında […]

 • Ailede Sevgi
  Ailede Sevgi
  Rate this post

  Ailede Sevgi

  Ailede Sevgi “Hayatta Sevginin Yeri” yazımızda insanın toplumsal hayatında sevginin ve muhabbetin yüce yerini incelemeye çalıştık. Şimdi de sevgi ve muhabbetin ailenin saadet ve yücelişindeki konumunu ele almaya çalışacağız. Aile ocağı üç temel esastan meydana gelmiştir: 1- Baba 2- Anne 3- Çocuklar Aile ilişkilerinin sağlamlaşması ve esenliği toplumun düzelmesine ve ilerlemesine neden olmaktadır. Gerçek ve […]

 • İslam ve Cinsiyet Farklılıkları
  İslam ve Cinsiyet Farklılıkları
  Rate this post

  İslam ve Cinsiyet Farklılıkları

  Bu kitabın asıl hedefi bir taraftan, fıkhî istinbat metodundan yararlanarak İslam’da cinsiyet farklılıklarının yerini belirtmek, diğer taraftan da, esasen toplumsal tahlillerden yararlanarak bu farklılıkları değerlendirmek ve izah etmektir. Kitapta konular şu şekilde ele alınmıştır: Her konunun başında, söz konusu bahsin toplumsal gerçekleri kısaca anlatılmış ve genellikle feminist görüşlere değinilmiş veya onun hakkında sosyolojik görüşler belirtilmiş, […]

 • KUR-AN’A VE NEHC-UL BELAĞA’YA GÖRE İSLAM PEYGAMBERİNİN (S.A.A.) ÖZELLİKLERİ
  KUR-AN’A VE NEHC-UL BELAĞA’YA GÖRE İSLAM PEYGAMBERİNİN (S.A.A.) ÖZELLİKLERİ
  Rate this post

  KUR-AN’A VE NEHC-UL BELAĞA’YA GÖRE İSLAM PEYGAMBERİNİN (S.A.A.) ÖZELLİKLERİ

  Tarihe adlarını altın harflerle yazdıran kişileri ötekilerden ayırt eden bir takım özellikleri bulunmaktadır. Peygamberlerin ve bütün insanların en üstünü olan peygamber efendimizin (s.a.a.) de evrenselleşmiş bazı özellikleri vardır. Bu makalede Kur-an’a ve Nehc-ul Belağa’ya göre yüce İslam Peygamberinin (s.a.a) birkaç özelliğine değineceğiz. Öncelikle Kur-an açısından Hz. Peygamberin (s.a.a.) bazı özelliklerine bakacağız. 1-Halktan Olması “O ümmiler […]

 • Doğruya Doğru
  Doğruya Doğru
  Rate this post

  Doğruya Doğru

  Elinizdeki bu eser, mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikayesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dini anlayışlar ve mezhebi ekollerle ilgilidir. Yani inanç dünyasına ait bir buluştur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insana has bir özellik olan aklı selimin ve doğru düzgün düşüncenin […]

 • Akıl ve Cehalet Askerleri Ha-disinin Şerhi
  Akıl ve Cehalet Askerleri Ha-disinin Şerhi
  Rate this post

  Akıl ve Cehalet Askerleri Ha-disinin Şerhi

  Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla   Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Selat-u selam Resulullah’a (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Beytine olsun.”Akıl ve cehalet askerleri hadisinin şerhi” adlı bu değerli kitap irfani ve ahlaki bir kitap olup, teorik irfan ve İslami felsefe, ahlak, hadislerin şerhi, insan bilim ve ahlaki nasihatlerle birlikte tefsiri içeren değerli bir […]

 • Hüseyni Kıyam ve Akıl
  Hüseyni Kıyam ve Akıl
  Rate this post

  Hüseyni Kıyam ve Akıl

  Elinizdeki iki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Hüseynî yöntemin yüce Peygamberimizin ve geçmiş peygamberlerin özellikle Hz. İbrahim’in yöntemi ile aynı olduğu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise tüm ilâhî kıyamlar gibi Hz. Hüseyin’in kıyamının da asıl hedefinin insan aklının olgunlaşmasını ve filizlenmesini sağlamak olduğu açıklanmış, ardından aklın tanımı, aklın işleyiş niteliği, aklî hayat, aklın kemalinin nelerle […]