Articles
 • Hz. Fatıma’nın Çileli Hayatı

  Galiba kutsal insanlara çile çektirmek dünya hayatının özünde vardır. Elbette cihan kadınlarının serveri olan Hz. Fatıma da bundan müstesna değildir. Hz. Fatama’nın kısa hayatına bir göz atılınca [...]

  Hz. Fatıma’nın Çileli Hayatı
  4 (80%) 1 vote
 • İslam Dünyasında Kadın

  İslam Dünyasında Kadın

  İslam dünyası, farklı farklı coğrafi bölgelere ve iklimlere dağılmış durumda olup, bir çok kavim ve ırkları kendi içinde barındırır. Orta doğuyu, Afrika kıtasını, uzak doğuyu, Osmanlı [...]

  İslam Dünyasında Kadın
  Rate this post
 • Taklit mercilerin fetvasına göre…

  Taklit mercilerin fetvasına göre… Oruçla İlgili Güncel Sorular ve Cevapları Okuyucularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Ramazan Ayı ile ilgili olarak çok gündemde olan veya [...]

  Taklit mercilerin fetvasına göre…
  Rate this post
 • Kısıtlamak mı? Özgürleştirmek mi?

    Sema Zeynep ATLAN Kadının konumu ve değeriyle ilgili yüzyıllardır her görüş ve gruptan insanlar bir takım açıklamalarda bulunurlar. Sözde özgürlük adına kadını bir kukla gibi sadece bir [...]

  Kısıtlamak mı? Özgürleştirmek mi?
  Rate this post
 • İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri

  Ahlak dersi: İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri Bil ki insanın bedeni bir ülkedir. Âlemlerin Rabbi Allah onu mücerret ruhun hizmetine sunmuş ve ruh için bu ülkede organlar, hisler, [...]

  İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri
  Rate this post
 • Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir?

  Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir? Kur’an’da geçen Ummi tabirinden hareketle bazıları Peygamber’in (s.a.a) okuma ve yazma bilmediğini iddia etmişlerdir. [...]

  Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir?
  Rate this post
 • Ahlak ve İrfan Yolcuları İçin İmam Cafer Sadık’tan İrfani Düsturlar

  Ahlak ve İrfan Yolcuları İçin İmam Cafer Sadık’tan İrfani Düsturlar Unvanı Basri Hadisi, Ehlibeyt (aleyhimu’s selam) takipçileri için çok kıymetli ameli düsturları içine alan bir çok [...]

  Ahlak ve İrfan Yolcuları İçin İmam Cafer Sadık’tan İrfani Düsturlar
  Rate this post
 • Çocuğun Kahramanı; Anne ve Baba

  Çocuğun Kahramanı; Anne ve Baba

  Ayetullah İbrahim Emini Yalancı ve sahtekâr bir toplum oluşturan çocuklar, yalancı baba ve annelerin ürünleridir… Çocuğun terbiyesinde büyük rolü olan etkenlerden biri, aile ortamıdır. [...]

  Çocuğun Kahramanı; Anne ve Baba
  Rate this post
 • Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)

  Allame Murtaza ASKERİ Halife Ömer’in İki Muta Hakkındaki İçtihadı Ömer, muta haccını ve muta nikahını yasaklamıştır. Bu onun içtihadi meselelerinden sayılır. İbni Ebi’l Hadid Nehc’ül Belağa’nın [...]

  Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu -Tarihi Gerçekler-(3)
  Rate this post
 • Konu el-Ezan Ezan

  8. Konu el-Ezan Ezan Vesail’uş Şia, 4/612-637; Ebvab’ul Ezan ve’l-İkame el-Bihar, 84/103, 13. Bölüm, el-Ezan ve’l-İkame Kenz’ul Ummal, 8/329-363, fil ezan 76. Bölüm Ezan 1.    Resulullah (s.a.a) [...]

  Konu el-Ezan Ezan
  Rate this post
 • MÜT’A NİKÂHI

  MÜT’A NİKÂHI I.BÖLÜM MÜT’A NİKÂHI A. GİRİŞ İslâm Medenî Hukûku’nda süre ve mahiyet bakımından başlıca iki tür nikâhtan söz edildiğini hemen herkes bilir. Bunlardan birisi, taraflardan birisi [...]

  MÜT’A NİKÂHI
  Rate this post
 • Ehlibeyt (a.s) Şairi Hüseyin Yalçın Kerbelai-1

  1. Sakifeden Kerbelaya (1) Gadir özel (1) Sakifeden Kerbelaya (1) Aşkın son habercisi O gönüller sultanı Elinde aşk incisi Hakkın büyük furkanı Yirmi üç yıl sevgiyle gönül gönül dolaştı Mukaddes [...]

  Ehlibeyt (a.s) Şairi Hüseyin Yalçın Kerbelai-1
  Rate this post
 • Anamız, Babamız, Evladımız, Canımız… yoluna kurban

  Şair Kerbelai Hüseyin Yalçın Güzel bir şiir Anamız, Babamız, Evladımız, Canımız… yoluna kurban Ey Mübarek Sevgili Hz. Muhammed (Şiir) Ey mübarek sevgili, seni mevlam resmetmiş Aşka ilham [...]

  Anamız, Babamız, Evladımız, Canımız… yoluna kurban
  Rate this post
 • İyi Bir Annenin Vasıfları

  İyi Bir Annenin Vasıfları

  İyi bir annenin ilk etapta göze çarpan, seçkin bazı vasıfları vardır. Bunların inanan her insanda olması güzeldir fakat annelerin bu özellikleri çocukları üzerinde de tesir edeceğinden dolayı, bu [...]

  İyi Bir Annenin Vasıfları
  Rate this post
 • Sıla-i Rahimde Bulunmak

  “ONLAR, ALLAH’IN GÖZETİLMESİNİ EMRETTİĞİ ŞEYİ GÖZETİRLER.”  (RA’D/21) Kur’ân ve Sıla-i Rahim’de Bulunmak Hak Teâlâ’nın peygamberlerin ve imamların ısrar ettikleri beğenilmiş amellerden ve çok iyi [...]

  Sıla-i Rahimde Bulunmak
  Rate this post
 • Konu el-Afat Afetler

  15. Konu el-Afat Afetler bak. ed-Din, 1305. Bölüm 97. Bölüm Afetler 1.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Zekiliğin afeti kendini övmektir. Cesurluğun afeti, başkasının hakkına tecavüz [...]

  Konu el-Afat Afetler
  Rate this post
 • Eğitimde Tembih ve Cezanın Uygulanması

  Doç. Dr. Muhammed Rıza Kaimi Mukaddem Özet Eğitimde kullanılan zararlı yöntemlerden biri cezalandırmaktadır. Ceza, eğitimde kullanılan metotlardan birisidir ve özel durumlarda engelleyici ve [...]

  Eğitimde Tembih ve Cezanın Uygulanması
  Rate this post
 • Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah’ın Hayatı

  Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah’ın Hayatı Zehra Gökgöz Seyyid Hüseyin Fadlullah. 1354/1935’te Necef’te doğdu. Babası Ayetullah Abdurrauf Fadlullah, Necef’e ilim yolunda hicret etmişti. [...]

  Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah’ın Hayatı
  Rate this post
 • Hz. Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak

    Hz. Fatıma’nın (s.a) Gizemi Şuna inanıyoruz ki; Hz. Fatıma (s.a), vefatının üzerinden 14 asırdan fazla bir zaman geçmesine, hakkında onca eser, konuşma ve mersiye olmasına rağmen bu [...]

  Hz. Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak
  Rate this post
 • Evlilik ve Aile Yapıları

  Evlilik ve Aile Yapıları

  1. Evliliğin Tanımı Evlilik (marriage) sözcüğü için farklı tanımlar yapılmıştır. Burada onlardan bir kaçına değineceğiz: a) “Evlilik, sosyal açıdan cinsel bağ unvanı ile resmi olarak tanınmış ve [...]

  Evlilik ve Aile Yapıları
  Rate this post
 • Allah’ı Zikretmek

  Allah’ı Zikretmek Zikir ve dua, namazın bütün hallerinde mutlak zikir kastıyla olursa sakıncası yoktur. Allah’ı Zikretmek Zikir ve dua, namazın bütün hallerinde mutlak zikir [1] kastıyla olursa [...]

  Allah’ı Zikretmek
  Rate this post
 • Konu el-Afat Afetler

  15. Konu el-Afat Afetler bak. ed-Din, 1305. Bölüm 97. Bölüm Afetler 1.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Zekiliğin afeti kendini övmektir. Cesurluğun afeti, başkasının hakkına tecavüz [...]

  Konu el-Afat Afetler
  Rate this post
 • TEMEL İNANÇLAR

  ÖNSÖZ Bu eserde Ehl-i Beyt mektebinin inanç esasları olan, Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Mead konuları özet olarak delilleriyle birlikte incelenmiştir. Belki de bazıları “böyle bir [...]

  TEMEL İNANÇLAR
  Rate this post
 • İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TOPLUMSALYAPI

  Bilgisizlik, yoksulluk ve doğru bir hayat düzeninin olmayışı, Arabistan bölgesini vahşilik, yırtıcılık, tembellik ve canilik gibi nice kötü huyların karanlığına gömmüştü. Çok utanç verici, ahlak [...]

  İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TOPLUMSALYAPI
  Rate this post
 • EVLİYALARIN ESERLERİNDEN ŞİFA DİLEMEK VE TEBERRÜK ETMEK

  Vahhabi zümresi, evliyaların eserlerini aracı kılmayı, yakınlaşma vesilesi kabul etmeyi şirk bilmekteler. Peygamberin kürsü ve minberini öpen birisini de müşrik olarak bilmekteler. Hatta [...]

  EVLİYALARIN ESERLERİNDEN ŞİFA DİLEMEK VE TEBERRÜK ETMEK
  Rate this post
 • DUA ETME ADABI

  İmam Sadık (a.) şöyle buyurmuştur: Duanın adabını koru. Kime dua ettiğine, nasıl dua ettiğine ve niçin dua ettiğine bir bak. Biz insanların ihtiyaçlarını ve eksikliklerini giderme konusundaki özü [...]

  DUA ETME ADABI
  Rate this post
 • İmamların Diliyle Âlemin Sonradan Var Edilmesi

  İmamların Diliyle Âlemin Sonradan Var Edilmesi   ve Var Edicisinin İspatı Hişam b. Hakem, İmam Cafer Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: Ebu Şakir ed- Deysani, İmam Cafer [...]

  İmamların Diliyle Âlemin Sonradan Var Edilmesi
  Rate this post
 • Esmaül Hüsna isimlerinin açıklaması (2)

  Esmaül Hüsna isimlerinin açıklaması (2) “Allah’ın 99 İsmi Var Kim Onları Sayarsa Cennete Girer” *ET- TAHİR* Tahir, yani Allah benzerinin olmasından, denginin bulunmasından, zıttının olmasından, [...]

  Esmaül Hüsna isimlerinin açıklaması (2)
  Rate this post
 • Gaybe İman’dan Maksat Nedir?

  Kur’an takva sahiplerinin nişanelerinden birinin de gaybe iman etmeleri olduğunu beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır. “İşte o (yüce) kitap (Kur’an), hiç şüphesiz takva sahipleri için bir [...]

  Gaybe İman’dan Maksat Nedir?
  Rate this post
 • MUT’A NİKÂHI

  Ö   N   S   Ö   Z Bizleri cinsel arzularla yarattıktan sonra nikâhı meşrû, zina ve ahlâksızlığın her çeşidini haram kılan Allah’a sonsuz hamd ü senâlar, O’nun sevgili elçisi olan Peygamber [...]

  MUT’A NİKÂHI
  Rate this post
 • Fedek

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Kesin zahiri (kayıtsız ve şartsız zahirini) ‎kayıtlandırabileceğini kabul edersek ve aynı şekilde ‎peygamberin “Biz peygamberler miras bırakmayız” söylediği [...]

  Fedek
  Rate this post
 • Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt

  Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt Hz. Ali (aleyhi selâm) hilâfete gelip, halk O’na biat edince başında Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve âlih) sarığı, üstünde O’nun elbisesi, [...]

  Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt
  Rate this post
 • Hz. Zeynebi Anarken

  Giriş Hicretin altıncı yılı Cemadiyelevvel’in beşinci günü Medine’de asil ve cefalı bir ailede bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Bu kız çocuğu gelecek yıllarda insanlık tarihinin gidişatının [...]

  Hz. Zeynebi Anarken
  Rate this post
 • Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1) Özel İmamet

  el-Bihar 36/192-418, Ebvab’un-Nusus ale’l-Eimme (a.s) el-Bihar, 23/104, 7. Bölüm, Fezail-u Ehl’il Beyt, Haber’us-Sekaleyn ve’s-Sefine el-Bihar, 26/18-226, Ebvab-u Ulum’il Eimme (a.s) Kenz’ul [...]

  Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1) Özel İmamet
  Rate this post
 • PEYGAMBERLER VE MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLMELERİ

  1-Âdem (a.) Hz. Âdem (a.), yüce Allah’ın imtihan ettiği ilk insandır. Müminlerin Emiri Ali (a.) bu konuda şöyle buyurmaktadır: Yüce Allah’ın, Hz. Âdem’den (a.) bu dünyanın son kişisine kadar [...]

  PEYGAMBERLER VE MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLMELERİ
  Rate this post
 • MÜNAFIK VE NAMAZI

  Nisa Suresi: 138- Münafıklara, kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele! 139- Onlar, inananları bırakıp da kâfirleri dost edinirler. Onların yanında mı izzet (güç ve şeref) arıyorlar? Doğrusu [...]

  MÜNAFIK VE NAMAZI
  Rate this post
 • Ayet ve hadisler ışığında

  Ayet ve hadisler ışığında Komşuluk hakkında bilinmesi gereken her şey Güzel Komşuluk / Güzel Komşuluğun Anlamı / Komşu Evden Önce Gelir / Kötü Komşu / Komşuya Eziyet Etmek / Komşunun Halini [...]

  Ayet ve hadisler ışığında
  Rate this post
 • Aşura günü ne oldu Hz. hüseynin şahadeti

  E-KİTAP: HTTP://NEHCULBELAGA.TRİPOD.COM Hz. Hüseyn 72 kişilik küçük ordusuyla tarihin en büyük fedakarlık ve hemase destanını gerçekleştirmeye hazırlanırken 120 bin kişilik zulüm ve fesat ordusu [...]

  Aşura günü ne oldu Hz. hüseynin şahadeti
  Rate this post
 • İNSAN TÜRÜNÜN ÖMRÜ VE İLK İNSAN

  Yahudi tarihi, insan türünün ömrünün yaklaşık yedi bin yıldan faz-la olmadığını kaydediyor. Aklî değerlendirmeler de bu görüşü destekliyor. Çünkü, bu türün bir erkeği ile bir dişisini (bir [...]

  İNSAN TÜRÜNÜN ÖMRÜ VE İLK İNSAN
  Rate this post
 • İmamet Hakkında

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Kesin zahiri (kayıtsız ve şartsız zahirini) kayıtlandırabileceğini kabul edersek ve aynı şekilde peygamberin “Biz peygamberler miras bırakmayız” söylediği ispatlanacak, [...]

  İmamet Hakkında
  Rate this post
 • İhtilaftan İtilafa İslami Mezhepler

    İslam’ın en önemli özelliği müspet anlamda gerçekçi olmasıdır. Yani İslam insanın ontolojik gerçeğini resmi bir şekilde tanıyıp tekâmülü için olası programları düzenler. İslami Realizm [...]

  İhtilaftan İtilafa İslami Mezhepler
  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12) 75 dersin çevirisine kaldığımız yerden devam ediyoruz… Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve [...]

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12)
  Rate this post
 • Fâtıma (s.a.)

  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Fâtıma, Resûl-i Ekrem’in (s.a.) soyunu sürdüren kızı, o mübarek varlığın parçası, Nûru Resûl-i Ekrem’in (S.A.) Nûrundan olan Emîr’ul-Mü’minîn Ali’nin [...]

  Fâtıma (s.a.)
  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5) – Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. [...]

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5)
  Rate this post
 • İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi

  İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi Masum İmamlar sahip oldukları masumiyet ve imamet makamından dolayı Allah Teala ve gayb âlemi ile özel bir ilişkiye sahiplerdi. Onların da [...]

  İmam Ali Naki’nin Mucizeleri ve Gaybla İlişkisi
  Rate this post
 • Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2

  Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2 Musa Ayaztekin Kuran-ı Kerim işlemiş oldukları bir takım günahlar hasebiyle bir grup insanı Allah’ın muhabbetinden yoksun ve mahrum kimseler olarak [...]

  Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2
  Rate this post
 • Mezhepleri Yakınlaştırmada Âlimlerin ve Düşünürlerin Rolleri

  Mezhepleri Yakınlaştırmada Âlimlerin ve Düşünürlerin Rolleri

  Kuşkusuz İslami mezhepleri yakınlaştırma hususunda en önemli sorumluluk düşünürlere ve âlimlere aittir. Zira bu grup bir tarafta Allah Resulü (s.a.a)’in varisleri, risaletin tebliğcileri ve [...]

  Mezhepleri Yakınlaştırmada Âlimlerin ve Düşünürlerin Rolleri
  Rate this post
 • Medeniyetler Çatışması

  Medeniyetler Çatışması

  Kadir Akaras Medeniyetlerin çatışması ve medeniyetlerin uzlaşması; bu günlerde sıkça duyduğumuz kavramlardır. Eskiden beri siyaset erbabının kullandığı kavramlara hep şüpheyle bakarım ve bu [...]

  Medeniyetler Çatışması
  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (13)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (13) Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed [...]

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (13)
  Rate this post
 • Hz Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak

  Hz. Fatıma’nın (s.a) Gizemi Şuna inanıyoruz ki; Hz. Fatıma (s.a), vefatının üzerinden 14 asırdan fazla bir zaman geçmesine, hakkında onca eser, konuşma ve mersiye olmasına rağmen bu dünyada diğer [...]

  Hz Fatıma’yı Tanımak ve Tanıtmak
  Rate this post
 • Ehlibeyt mektebinin farkı…

  Ehlibeyt mektebinin farkı… Şia’ya Kâfir Diyen Sünnilere, Şia’nın Cevabı Bizler, Ehli sünnetin yaşadığı bir yerde yaşayan bir (Şii) topluluğuz. Onlar (Sünniler) bizleri kafir bilmekte ve [...]

  Ehlibeyt mektebinin farkı…
  Rate this post
 • İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler

  İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler Musa Ayaztekin İmam Sadık (a.s) ve Ebu Hanife’nin yaşadıkları zamandı. Ebu Hanife Kufe mescidinde oturmuş öğrencilerine ders anlatıyordu. İmam [...]

  İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler
  Rate this post
 • CAFERİLİK

  Caferilik, Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)’ın mezhebine mensup olmak demek olup, Hz. Resulullah (s.a.a)’dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz. Ali olan on iki imama ait olduğuna [...]

  CAFERİLİK
  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1)

  Ehlibeyt’in haklılığını ortaya koyan Selefiliği çürüten… Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1) Ayetullah Kemal Haydari’nin Kevser TV’de Sekaleyn Hadisi [...]

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (1)
  Rate this post
 • Ehlisünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1)

  Ehlisünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1) Ehlisünnetin üzerinde önemle durduğu konulardan biri teravih namazıdır. Şia mezhebinde ise bu namazın bir meşruiyeti yoktur. Bilakis bu namazı bazı [...]

  Ehlisünnet ve Şia’da Teravih Namazı (1)
  Rate this post
 • Ümm’ul-Eimme Hz. Fatıma (a.s)

  22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (2) Ümm’ul-Eimme Hz. Fatıma (a.s) Özel İmamet Hz. Fatıma el-Bihar, 43/2-236, Tarih-u Seyyidet-i Nisa’il Alemin Kenz’ul Ummal, 13/674-687 bak. [...]

  Ümm’ul-Eimme Hz. Fatıma (a.s)
  Rate this post
 • Taklit mercilerin fetvasına göre…

  Taklit mercilerin fetvasına göre… Oruçla İlgili Güncel Sorular ve Cevapları Okuyucularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Ramazan Ayı ile ilgili olarak çok gündemde olan veya [...]

  Taklit mercilerin fetvasına göre…
  Rate this post
 • Ehlisünnet bakışıyla Vahabilik Vahabilik ve İçyüzü

  Ehlisünnet bakışıyla Vahabilik Vahabilik ve İçyüzü Günümüz haricileri olan “Vahabi- Selefi” akımının İslam dini için çok büyük tehlikeler arz ettiğinden ve halkımızın bu tehlikenin farkına [...]

  Ehlisünnet bakışıyla Vahabilik Vahabilik ve İçyüzü
  Rate this post
 • Şia Mezhebini Tanıyalım

  Önsöz Bu kitap aynı yazar tarafından kaleme alınmış (2004, Londra’da ICAS yayın evi) tarafından basılan Şiî İslam’ı yani; Şia’nın doğuşunu, inanç ve amellerini içeren kitabın özetidir. Bu kitapta [...]

  Şia Mezhebini Tanıyalım
  Rate this post
 • Acaba Yahudiler de Uzeyr’i Allah’ın Oğlu mu Kabul Etmektedirler?

  Kur’an ayetlerinden istifade edildiği üzere Yahudilere göre Uzeyr, Hıristiyanlara göre Mesih gibi Allah’ın oğlu sayılmaktadır. Bu evlatlıktan maksat nedir? Cevap: Uzeyr Yahudi dilindeki Uzra’dır. [...]

  Acaba Yahudiler de Uzeyr’i Allah’ın Oğlu mu Kabul Etmektedirler?
  Rate this post
 • İmam Cafer Sadık’tan Şialara Öğütler

  Doğum günü münasebeti ile… İmam Cafer Sadık’tan Şialara Öğütler İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer Şiilerimiz dosdoğru olsalardı melekler onlarla tokalaşır bulutlar başlarına gölge ederdi [...]

  İmam Cafer Sadık’tan Şialara Öğütler
  Rate this post
 • Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı

  Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı… İmam Cafer Sadık’ın Yirminci Yüzyıl İnsanları İçin Bilimsel Münazarası Bu yazı, Strasbourg İslami Araştırmalar Merkezi tarafından [...]

  Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı
  Rate this post
 • Mısır Müftüsü Vahabilere sert çıktı

  Mısır Müftüsü Vahabilere sert çıktı: İmam Hüseyin’in Makamına El Uzatanların Ellerini Keseriz Mısır Müftüsü Doktor Ali Cuma, tekfirci selefi vahabi grupların mukaddes mekanların yıkılması [...]

  Mısır Müftüsü Vahabilere sert çıktı
  5 (100%) 1 vote
 • Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1)

  Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1) Vahhabi-Selefilerin Görüşü İbn-i Teymiye ve onun tabileri kabirlerden bereket isteminde bulunmayı (teberrük), kabirleri öpmeyi ve onlara [...]

  Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1)
  Rate this post
 • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

  Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehli sünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir [...]

  Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?
  Rate this post
 • Gadir hadisinin ifade ettikleri

  Gadir hadisinin ifade ettikleri Musa Ayaztekin Gadir-i Hum hadisesi İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Dinin kemale erdiği, nimetin tamamlandığı, kâmil ve eksiksiz din olarak Allah’ın insanlar [...]

  Gadir hadisinin ifade ettikleri
  Rate this post
 • Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir?

  Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir? Kur’an’da geçen Ummi tabirinden hareketle bazıları Peygamber’in (s.a.a) okuma ve yazma bilmediğini iddia etmişlerdir. [...]

  Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir?
  Rate this post
 • Kal-u Bela Âlemi

    Kal-u Bela Âlemi Musa Ayaztekin Allah (c.c) A’raf suresinin sonlarında şöyle buyurmaktadır: “Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoğullarından, onların [...]

  Kal-u Bela Âlemi
  3 (60%) 1 vote
 • Sünni ve Şiilerde Peygamber ve Ehlibeyt’ine Salavat

  Sünni ve Şiilerde Peygamber ve Ehlibeyt’ine Salavat Allah Resulüne (s.a.a) Nasıl Salavat Getirilir? Peygamber efendimize (s.a.a) salavat konusu Müslümanların ittifak ettiği konulardan biridir; [...]

  Sünni ve Şiilerde Peygamber ve Ehlibeyt’ine Salavat
  Rate this post
 • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

  Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehli sünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir [...]

  Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?
  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6) Pek çok önemli noktayı içeren ve Şia’ya yöneltilen iftiraları cevaplayan bu derslerin çevirisini sürdürüyoruz. Ehlibeyt (a.s) Haber [...]

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (6)
  Rate this post
 • Semavi dinlerde Örtü/Hicab

  İnsanı ve varlıksal boyutlarını yakından tanıma konusu, günümüzde de büyük bir istekle sürdürülen çok geniş ve kapsamlı bir konudur. Biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi çok farklı ilim [...]

  Semavi dinlerde Örtü/Hicab
  Rate this post
 • EL-LU’LUU VE’L-MERCAN

  (Buharî ve Müslim’in ittifak ettikleri Hadis’ler) Hz. Ali (r.a.) Hz. Peygamber’in (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim [...]

  EL-LU’LUU VE’L-MERCAN
  Rate this post
 • Ehl-i Sünnet’in Şia’yı Tenkit Ettiği Hususlar

  MA’SUMİYET İNANCI Şia, Ehl-i Beyt İmamlar’ının (12 İmam’ın) da Peygamber gibi hayatları boyunca açık veya gizli bilerek veya bilmeyerek bütün günah ve pisliklerden ma’sum [...]

  Ehl-i Sünnet’in Şia’yı Tenkit Ettiği Hususlar
  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4) – Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. [...]

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4)
  Rate this post
 • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)

  Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4) Ehlisünnetin Caiz Bildiği ‘Misyar Nikahı’ ile ‘Muta Nikahı’ Aynı Şey mi? Hz. Peygamberimizin Ehlibeytinin yolunu takip eden Şiilerin tarih boyunca hakarete [...]

  Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (4)
  Rate this post
 • AYET VE HADİSLERLE TÖVBE

  Nisa Suresi, 17- Allah’ın kabulünü üzerine aldığı tövbe, ancak bilgisizlikle (inat vb. dayalı olmaksızın) kötülük yapanlar ve sonra yakın zamanda (ahiret ve ölüm alâmetleri belirinceye [...]

  AYET VE HADİSLERLE TÖVBE
  Rate this post
 • İşte Gerçekler

  İşte Gerçekler… Tarihte İlk Olarak Kim Ebu Bekir’e “Sıddık”, Ömer’e “Faruk” Lakabını Takmıştır? Cevap: Ehlisünnet kitaplarında mevcut olan birçok sahih senetli hadiste bu mübarek lakapların [...]

  İşte Gerçekler
  Rate this post
 • MUT’A NİKÂHI

  Ö   N   S   Ö   Z Bizleri cinsel arzularla yarattıktan sonra nikâhı meşrû, zina ve ahlâksızlığın her çeşidini haram kılan Allah’a sonsuz hamd ü senâlar, O’nun sevgili elçisi olan Peygamber [...]

  MUT’A NİKÂHI
  Rate this post
 • Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir?

  Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir? Diyorlar ki: Şialar, imamların hadislerini Hz. Peygamberin hadisleriyle aynı ve benzer olarak bilmektedirler. İmam Cafer [...]

  Ehlibeyt İmamlarının hadisleri, Peygamberin Hadisleri Derecesinde Midir?
  Rate this post
 • Hadisler ışığında…Allah Gözle Görülebilir mi?

  Hadisler ışığında…Allah Gözle Görülebilir mi? Kalp Gözüyle Allah’ın Görülmesi Es- Sekuni, Ebu Abdullah’tan (İmam Cafer Sadık aleyhi selâm) o da babalarından şöyle nakletmekte: Nebi [...]

  Hadisler ışığında…Allah Gözle Görülebilir mi?
  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5) – Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. [...]

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (5)
  Rate this post
 • Sahabeler dâhil Ehlibeyte itaat edenler kurtulur…

  Sahabeler dâhil Ehlibeyte itaat edenler kurtulur… Kim Hz. Ali’ye üstünlük taslarsa, Hz. Muhammed’e üstünlük taslamış gibidir İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ali (a.s) neyi getirdiyse [...]

  Sahabeler dâhil Ehlibeyte itaat edenler kurtulur…
  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (10)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (10) – Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. En temiz selat ve selamlar habibimiz Hz. Muhammed [...]

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (10)
  Rate this post
 • Hadisler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Hadisler Hakkında Bilinmesi Gerekenler Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sözümü işitip ezberleyen ve benden taraf başkalarına ulaştıranı Allah mutlu kılsın.”[1] İmam Bakır (a.s) şöyle [...]

  Hadisler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
  Rate this post
 • Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir

  Şia ve Sünni kitapları esasına göre: Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir Huzeyfe şöyle diyor: “Medine sokaklarından birinde Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle dediğini işittim: “Ben Muhammed ve [...]

  Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir
  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (13)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (13) Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed [...]

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (13)
  Rate this post
 • Ayetullah Cafer Subhani

  Ayetullah Cafer Subhani: Kur’an, Peygamberimizin zamanında mı, yoksa Osman zamanında mı toplanmıştır? Acaba Kur’an, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında mı bir araya getirilmiştir, yoksa onun [...]

  Ayetullah Cafer Subhani
  Rate this post
 • Ailede Sevgi

  Ailede Sevgi “Hayatta Sevginin Yeri” yazımızda insanın toplumsal hayatında sevginin ve muhabbetin yüce yerini incelemeye çalıştık. Şimdi de sevgi ve muhabbetin ailenin saadet ve yücelişindeki [...]

  Ailede Sevgi
  Rate this post
 • Hz. Ali’nin Diliyle Hz. Muhammed (s.a.a)

  Hz. Ali’nin Diliyle Hz. Muhammed (s.a.a) “İmam Ali (a.s), Kufe mescidinde kılıcını kuşandığı bir sırada kendisine Peygamberin (cismani) özelliklerini soran birisine şöyle buyurmuştur: “Allah [...]

  Hz. Ali’nin Diliyle Hz. Muhammed (s.a.a)
  Rate this post
 • İMAM ZEYNEL ABİDİN’İN (A.) HAYATI

  İmam Zeynel Abidin (a.), babası Ali Bin Ebi Talib’in (a.) şahadetinden sonra imamet sorumluluğunu üstlenmiştir. İmamet, risalet’ten daha genel olan vâsiliktir. Peygamber efendimizin (s.a.a.) [...]

  İMAM ZEYNEL ABİDİN’İN (A.) HAYATI
  Rate this post
 • Şehid-i Sanî

  Doğumu Şia ulemasının önde gelen, saygın fakihlerindendir. Asıl adı Şeyh Zeynuddin b. Ali b. Ahmed Âmulî Cebaî olan ve Şehid-i Sanî lakâbıyla tanınan bu yüce fakih, 13 Şevval 911 (h.k)’de, [...]

  Şehid-i Sanî
  Rate this post
 • Ayetullah Sadık Şirazi: Neden Mühür Üzerine Secde Ediyoruz?

  Ayetullah Sadık Şirazi: Neden Mühür Üzerine Secde Ediyoruz? SHAFAQNA- Ayetullah el-Uzma Seyyid Sadık Şirazi namazda mühür üzerine secde edilmesinin sebebini açıkladı. Bu konudaki soru ve cevabı [...]

  Ayetullah Sadık Şirazi: Neden Mühür Üzerine Secde Ediyoruz?
  3 (60%) 1 vote
 • Allame Tabatabai

  İslam tarihinin nadide düşünür, filozof ve rabbani âlimlerinden biri de Allame Seyit Muhammed Hüseyin Tabatabai’dir. O nice zorluk ve acılara katlanarak kendisini Tebriz ve Necef havzasında ilmin [...]

  Allame Tabatabai
  4 (80%) 1 vote
 • Şeyh Abbas Kummi’nin Hayatı ve Bir Keramet

  Ölüm Yıldönümü Anısına… Şeyh Abbas Kummi’nin Hayatı ve Bir Keramet Şeyh Abbas Kummi’nin büyük oğlu şöyle anlatmaktadır: Hiç unutmuyorum bir gün Necef-i Eşref’te idik. 1357 yılında yani babamın [...]

  Şeyh Abbas Kummi’nin Hayatı ve Bir Keramet
  Rate this post
 • İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler

  İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler

  a)- “Biz sözün amirleriyiz. Onun kökleri bizden kök atmış ve budakları da bizden sarkılmıştır”[1]* 1- Ey insanlar, şüphesiz Allah-u Teâlâ mahlûkatını kendisini tanımaktan başka bir [...]

  İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler
  Rate this post
 • İmam Humeyni’nin Dilinden Şehit Mustafa Çamran

  Allah’ın Katına Şerefle Çıktı: Dr. Mustafa Çamran, 1311 (1932) yılında Tahran’da dünyaya geldi ve 1360 (1981) yılında Dehlaviye’de şehit oldu. Bu makalede imam Humeyni’nin Dr. Mustafa Çamran [...]

  İmam Humeyni’nin Dilinden Şehit Mustafa Çamran
  Rate this post
 • RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR

  Şüphe etmemek gerekir ki, “Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre de itaat edin.” cümlesinin içeriği, bütün ilâhî kanunların ve hükümlerin esası olmanın yanı [...]

  RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR
  Rate this post
 • Masumlar ve Mehdilik

  Hz. Peygamber (s.a.a)’in Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s) Musa Sadık Mehdilik konusunun üzerinde önemle durulması gereken yönlerinden biri, bu inancın, elimize ulaşan hadislerde nasıl beyan edilmiş [...]

  Masumlar ve Mehdilik
  Rate this post
 • İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak

  Doğum günü münasebeti ile… İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak On İki İmamımızdan her biri -Allah’ın selamı sürekli onların kutlu nurlarına olsun- sadece [...]

  İmam Ali Naki Hadi’nin Sözleriyle İmam’ı Tanımak
  Rate this post
 • Sahabeler dâhil Ehlibeyte itaat edenler kurtulur…

  Sahabeler dâhil Ehlibeyte itaat edenler kurtulur… Kim Hz. Ali’ye üstünlük taslarsa, Hz. Muhammed’e üstünlük taslamış gibidir İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ali (a.s) neyi getirdiyse [...]

  Sahabeler dâhil Ehlibeyte itaat edenler kurtulur…
  Rate this post
 • Hz.Fatime-i Masume (s.a)’ın Hayatı ve Kum Şehri

  Hz. Masume (s.a), Medine-i Münevvere Şehrinde, hicretin 173. Yılının Zilka’de ayının birinci günü dünyaya gelmiştir.[1] Hz. Masume’nin babası on iki Masum imamlardan Yedincisi İmam Musa [...]

  Hz.Fatime-i Masume (s.a)’ın Hayatı ve Kum Şehri
  Rate this post
 • İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri

  Ahlak dersi: İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri Bil ki insanın bedeni bir ülkedir. Âlemlerin Rabbi Allah onu mücerret ruhun hizmetine sunmuş ve ruh için bu ülkede organlar, hisler, [...]

  İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri
  Rate this post
 • İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)

  22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (8) İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s) Özel İmamet İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s) el-Bihar, 47/1-413, Tarih’ul İmam’il Sadık (a.s) 213. Bölüm [...]

  İmam Cafer b. Muhammed Sadık (a.s)
  Rate this post
 • Âlimler ve Allah Katındaki Yüce Makamları

  Hadisler ışığında: Âlimler ve Allah Katındaki Yüce Makamları “İnsanlardan Peygamberlik makamına en yakın olan kimse, alimler ve mücahitlerdir.” “Âlimler peygamberlerin varisidir.” “Alim ölse bile [...]

  Âlimler ve Allah Katındaki Yüce Makamları
  Rate this post
 • Ehl-i Beyt Öğretisi ve Cevapları Akidevi Sorulara Cevap 3

  Akidevi Sorulara Cevap Soru 1: Hüseyin: esselamualeyküm değerli kardeşim yapmış olduğunuz bu hizmetten dolayı Allah (cc)sizden razı olsun. ben hanefi mezhebinden olan bir ehli sünnet [...]

  Ehl-i Beyt Öğretisi ve Cevapları Akidevi Sorulara Cevap 3
  Rate this post
 • VEDA HACCI

  1 Allah’ın Resülü tutup elinden Haykırdı topluma Kur’an dilinden Ali’ye verilen Kevser gölünden İçmeyi söyledi veda haccında 2 Gadiri hum denilen bir yerde Bayram Yüz binler [...]

  VEDA HACCI
  Rate this post
 • HZ. ALİ (A.S) HİLAFETTEN NASIL MAHRUM BIRAKILDI?

  Hz. Ali (a.s) Allah’ın emriyle ve Hz. Resulullah (s.a.a.)’in açık beyan ve tebliğiyle Gadir-i Hum günü halifelik makamına atanmış, ama daha sonra gelişen olaylarda ümmet, Allah ve [...]

  HZ. ALİ (A.S) HİLAFETTEN NASIL MAHRUM BIRAKILDI?
  Rate this post
 • Ramazan Ayı İçin Bilinmesi Gereken Dokuz Sözcük

  Ramazan Ayı İçin Bilinmesi Gereken Dokuz Sözcük Ramazan Ayı’nda sık sık duyduğumuz ve her zaman anlamını merak ettiğimiz bazı sözcükler vardır. Örneğin Ramazan, Oruç, Yevmi Şek, Kefaret, Fitre… [...]

  Ramazan Ayı İçin Bilinmesi Gereken Dokuz Sözcük
  Rate this post
 • Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu

  Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu 1-İmam Muhammed Bakır (a.s) buyuruyor: “Allah Resulünün (s.a.a) kızı Fatıma (a.s), Hamza’nın -Allah [...]

  Ehlisünnet Fakihlerinin Görüşü Sahabe Ve Tabiinin Kabir Ziyareti Hakkındaki Tutumu
  Rate this post
 • Şefaat

  Şefaat Hüseyin Çaça “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının. O’na yaklaşmaya vesile arayın..” (Maide/35). Şefaat konusu kelam ve akait ilminde en önemli ve en çok tartışılan konulardan [...]

  Şefaat
  Rate this post
 • YUNUS EMRE HZ. (R.A.) ‘NIN ŞİİRLERİ

  1.                  İlim İlim Bilmektir 2.                  Bana Seni Gerek Seni 3.                  Gel Gör Beni Aşk Neyledi 4.                  Hak Cihana Doludur 5.                  Aşkın ile [...]

  YUNUS EMRE HZ. (R.A.) ‘NIN ŞİİRLERİ
  Rate this post
 • Şer’i Hükümlerde Taklit

  Şer’i Hükümlerde Taklit

  Hüseyin ŞEREFİ İnsan, düşünme ve seçme gücüne sahiptir. Sağlıklı bir toplum, bir fikri ve iradeyi empoze etmeksizin, baskı yapmaksızın insanlar için özgür bir şekilde düşünme imkânı hazırlayan [...]

  Şer’i Hükümlerde Taklit
  Rate this post
 • Ehlibeyt mektebinin farkı…

  Ehlibeyt mektebinin farkı… Şia’ya Kâfir Diyen Sünnilere, Şia’nın Cevabı Bizler, Ehli sünnetin yaşadığı bir yerde yaşayan bir (Şii) topluluğuz. Onlar (Sünniler) bizleri kafir bilmekte ve [...]

  Ehlibeyt mektebinin farkı…
  Rate this post
 • EZAN

  Ezan şöyle okunur : ALLAH-UEKBER (4 defa) EŞHEDU EN LAİLAHE İLLELLAH (2 defa) EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULUL-LAH (2 defa) EŞHEDU ENNE E(LİYYEN WELİYYULLAH -Bu ezanın bir parçası değildir, ama [...]

  EZAN
  Rate this post
 • Niçin ve Nasıl Namaz Kılmalıyız

  Niçin ve Nasıl Namaz Kılmalıyız

    İbadet ve namazlarımızı Allah’ın, Peygamber Efendimizin ve Ehlibeyt İmamlarının buyurdukları şekilde yerine getirebilmemiz için şunlara dikkat etmemiz lazım: 1- Bilinç ve Şuurla [...]

  Niçin ve Nasıl Namaz Kılmalıyız
  Rate this post
 • ORUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  “Ey inananlar, oruç sizden öncekilere farz edildiği gibi size de farz edilmiştir ki, şayet sakınırsınız. (Oruç,) sayılı günlerdir. İçinizden biri hastalanır yahut yolculukta olursa, [...]

  ORUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
  Rate this post
 • MUT’A NİKÂHI

  Ö   N   S   Ö   Z Bizleri cinsel arzularla yarattıktan sonra nikâhı meşrû, zina ve ahlâksızlığın her çeşidini haram kılan Allah’a sonsuz hamd ü senâlar, O’nun sevgili elçisi olan Peygamber [...]

  MUT’A NİKÂHI
  Rate this post
 • AHKAMI SORULAR

  TAVLA SORU : Selamun aleykum. Size sorum şu: 1- Tavla ve satranç oynamak haram mıdır? 2- Ben bir öğretmenim, okulda bazen çocuklara yaptıkları yaramazlıklar, terbiyesizlikler vs. nedenlerle [...]

  AHKAMI SORULAR
  Rate this post
 • el-Mizanda abdest ayetinin aciklamasi

  6- Ey inananlar! Namaza durmak istediğiniz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızın bir kısmını ve üzerindeki çıkıntıya kadar ayaklarınızın bir kısmını meshedin. [...]

  el-Mizanda abdest ayetinin aciklamasi
  Rate this post
 • En Güzel İbadet Namaz

  En Güzel İbadet Namaz

    İnsan yaratanı tanıdıkça bir sevgi oluşur kalbinde. Bu sevgi, Allah’ın yüceliği karşısında kulun tapınmasını, kulluk sunmasını ve gönül saygısıyla eğilmesini gerektirir. Namaz, [...]

  En Güzel İbadet Namaz
  Rate this post
 • Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır?

  Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır? Ali Asgar Rizvani Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un [...]

  Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır?
  Rate this post
 • Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı

  Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı Veliyy-i Fakih Ayetullah uzma Seyyid Ali Hamaney’in çeşitli ortamlarda Fıtır Bayramı hakkındaki fıkhi, ibadi, manevi ve siyasi konuşmalarından bir kesit [...]

  Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı
  Rate this post
 • Taklit mercilerin fetvasına göre…

  Taklit mercilerin fetvasına göre… Oruçla İlgili Güncel Sorular ve Cevapları Okuyucularımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Ramazan Ayı ile ilgili olarak çok gündemde olan veya [...]

  Taklit mercilerin fetvasına göre…
  Rate this post
 • Şia Müçtehitlerinin Vehhabilik Hakkındaki Görüşleri (1)

  Şia Müçtehitlerinin Vehhabilik Hakkındaki Görüşleri (1) İmam Humeyni’nin (r.a) Görüşü: Şeriat ve akla aykırı fetvalar her Müslüman ve özgür insanı rahatsız etmektedir. Bu tür fetvaları verenler [...]

  Şia Müçtehitlerinin Vehhabilik Hakkındaki Görüşleri (1)
  Rate this post
 • Sünnete Uygun Secde

  ÖNSÖZ Toprağa Secde, Tevazu ve Küçülmenin En Yüce Tecellisi Yerinde ispatlandığı üzere, “mümkün varlığ”ın hakikati, “rububiyet makamı”na “bağlılık”tan başka bir şey değildir. Eğer bu hakikat, [...]

  Sünnete Uygun Secde
  Rate this post
 • MÜNAFIK VE NAMAZI

  Nisa Suresi: 138- Münafıklara, kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele! 139- Onlar, inananları bırakıp da kâfirleri dost edinirler. Onların yanında mı izzet (güç ve şeref) arıyorlar? Doğrusu [...]

  MÜNAFIK VE NAMAZI
  Rate this post
 • Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır?

  Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır? Cevap: Ezanda ihtilaf nedeni olan şeylerden birisi “tesvib” olarak tabir edilen “e-Salat-u Hayr’un Min’en Nevm” [...]

  Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır?
  Rate this post
 • MEDİNE’YE HİCRET: -9- (Tevbe/10)”

  Siz ona yardım etmezseniz hatırlayın o zamanı ki kafirler, onu yurdundan çıkardıkları zaman yardım etmişti O’na. O iki kişinin ikincisiydi ancak ve hanı ikisi de mağaradaydılar arkadaşına mahzun [...]

  MEDİNE’YE HİCRET: -9- (Tevbe/10)”
  Rate this post
 • GADİRHUM AYETİNİN TEFSİRİ

  “Bugün inkâr edenler, sizin dininizden umudu kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun.” Bu ayet, bulunduğu yer ve içerdiği anlama açıklık getirme açısından ilginçtir. [...]

  GADİRHUM AYETİNİN TEFSİRİ
  Rate this post
 • Bakara Suresi’nin Tefsiri (1 – 9) (2)

  Bakara Suresi’nin Tefsiri (1 – 9) (2) الم (1) 1- Elif Lam Mim (Kur’an’ın mukattaa harflerindendir. ) Tefsir Mukattaa harfleriyle ilgili çeşitli görüşler vardır. Bu cümleden: 1- Kur’an’ın bu [...]

  Bakara Suresi’nin Tefsiri (1 – 9) (2)
  Rate this post
 • Kur’an ve Hadislerde Hizbullah ve Hizb-i Şeytan

  Kur’an ve Hadislerde Hizbullah ve Hizb-i Şeytan Hüseyin Çaça Allah’ın izniyle bu makale de Hizbullah ve Hizb-i Şeytan kimdir ve nasıl sıfatlara sahiptir? Bunu Kur’an ve hadisler [...]

  Kur’an ve Hadislerde Hizbullah ve Hizb-i Şeytan
  Rate this post
 • El-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR’ÂN

  ALLÂME TABATABAÎ’NİN KISACA HAYATI Seyyid Hüseyin NASR Allâme Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabaî, miladî 1902 yılının sonlarına doğru Tebriz’de ilim ve irfan ocağı olan bir sülâleden [...]

  El-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR’ÂN
  Rate this post
 • TEVEKKÜL

  Kur-an’a Göre Tevekkül Kur-an’ı kerim, birçok yerde Allah’a tevekkül (dayanmak) etmeyi imanlı kişilerin özelliklerinden biri olarak kabul edip şöyle buyurmaktadır: İman ediyor iseniz, yalnızca [...]

  TEVEKKÜL
  Rate this post
 • Semavi dinlerde Örtü/Hicab

  İnsanı ve varlıksal boyutlarını yakından tanıma konusu, günümüzde de büyük bir istekle sürdürülen çok geniş ve kapsamlı bir konudur. Biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi çok farklı ilim [...]

  Semavi dinlerde Örtü/Hicab
  Rate this post
 • Ayetullah Cafer Subhani

    Ayetullah Cafer Subhani: Kur’an, Peygamberimizin zamanında mı, yoksa Osman zamanında mı toplanmıştır? Acaba Kur’an, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında mı bir araya getirilmiştir, yoksa [...]

  Ayetullah Cafer Subhani
  Rate this post
 • Kur’an’dan Esintiler

  Kur’an’dan Esintiler

    Üstat Muhsin Kıraati Sılayı Rahim Onlar öylelerdir (fasıklardır) ki, kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah’ın; ziyaret edilip hâl ve hatırının sorulmasını istediği [...]

  Kur’an’dan Esintiler
  Rate this post
 • Acaba Kur’an Tek Başına Yeterli Midir?

  Acaba Kur’an tek başına insanın hidayeti için yeterli midir? Kur’an’ı anlama hususunda Peygamber’in sünnetine ihtiyaç yok mudur? Cevap Hatırlatmak gerekir ki münezzeh olan Allah insan için akıl [...]

  Acaba Kur’an Tek Başına Yeterli Midir?
  Rate this post
 • KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR

  “Vekülle şey’in ahsaynâhu fi İmâmin mubîn” Meali: “Biz her şeyi apaçık bir İmam’da saymışız.” (Yasin 12. Ayet) a) İbn-i Abbas dedi ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti [...]

  KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM HZ. ALİ(AS)’DIR
  Rate this post
 • İtret, Ümmet ve Vahdet

  İtret, Ümmet ve Vahdet

  Bir dosya niteliğindeki bu çalışma «itret», «ümmet» ve «vahdet» olmak üzere üç ana konuyu barındırıyor. Hamd bütün âlemleri yaratan, nefislerdeki gizliyi dahi bilen, « hayy ve kayyum » olan [...]

  İtret, Ümmet ve Vahdet
  Rate this post
 • RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR

  Şüphe etmemek gerekir ki, “Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre de itaat edin.” cümlesinin içeriği, bütün ilâhî kanunların ve hükümlerin esası olmanın yanı [...]

  RESULULLAH (SAA) VE ULULEMR
  Rate this post
 • Kerbela Ziyaretçileri’nin Kılavuzu

  Allah-u Teala Nur Suresi 36. ayette şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın yüksek tutulmasına ve içlerinden adının anılmasına izin verdiği evlerde, insanlar sabah akşam O’nu tespih [...]

  Kerbela Ziyaretçileri’nin Kılavuzu
  Rate this post
 • Kur’an’ın Tahrif Meselesi

  Kur’an’ın Tahrif Meselesi

  Kur’an’ın tahrif olduğu görüşü, ister Şia, ister Ehl-i Sünnet hiç bir müslümanın kabul edemeyeceği bir görüştür. Çünkü izzet ve azamet sahibi olan Allah Teâla’nın kendisi [...]

  Kur’an’ın Tahrif Meselesi
  Rate this post
 • Büyük Şia Âlimlerinin Kur’an’ın Tahrif Edilemediğine Dair Açıklamaları

    Ehli Beyt Öğretisi 4 Ehl-i Beyt Mektebinin ünlü ve büyük âlimleri Kur’an’ın tahrif edilemeyeceği konusunda açıkça görüşlerini belirtmiş ve bunun Ehl-i Beyt Mektebinde kesin ve sabit bir [...]

  Büyük Şia Âlimlerinin Kur’an’ın Tahrif Edilemediğine Dair Açıklamaları
  Rate this post
 • Bakara Suresi’nin Tefsiri (1 – 9) (2)

  Ayetullah Muhsin Kıraati, Nur Tefsiri Bakara Suresi’nin Tefsiri (1 – 9) (2) الم (1) 1- Elif Lam Mim (Kur’an’ın mukattaa harflerindendir. ) Tefsir Mukattaa harfleriyle ilgili çeşitli [...]

  Bakara Suresi’nin Tefsiri (1 – 9) (2)
  Rate this post
 • Bakara Suresinin Tefsiri (58 – 69) (6)

  Ayetullah Muhsin Kıraati, Nur Tefsiri Bakara Suresinin Tefsiri (58 – 69) (6) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً [...]

  Bakara Suresinin Tefsiri (58 – 69) (6)
  Rate this post
 • Kur’an-ı Kerim hangi açılardan mucize sayılmaktadır?

  Kur’an-ı Kerim hangi açılardan mucize sayılmaktadır? Kur’an-ı Kerim, çeşitli yönlerden mucize sayılmaktadır ve mucizeliği sürekli ve canlıdır. Yani bütün zamanlarda başkaları [...]

  Kur’an-ı Kerim hangi açılardan mucize sayılmaktadır?
  Rate this post
 • Tövbe hakkında

  Tövbe hakkında Kur’an’da yer alan bütün anlamları ile tövbe, bu semavi kitaba özgü gerçek mesajlardan biridir. Çünkü küfürden ve şirkten dönerek iman etmek anlamındaki tövbe, diğer [...]

  Tövbe hakkında
  Rate this post
 • Nehc’ul Belağa’da Hitabenin Rolü

  Müminlerin Emiri Ali (a. s) şöyle buyurmuştur: “ve şüphesiz ki biz sözün emirleriyiz. Sözün kökleri bizde saldı  ve dalları üzerimize sarktı.” Sözümüzün konusu “Nehc’ul Belağa’da hitabenin [...]

  Nehc’ul Belağa’da Hitabenin Rolü
  Rate this post
 • İnsan ve İsraf

  İnsan ve İsraf Hüseyin Çaça Bismillahirrahmannirrahim 31   وكُلُوا و اشْرَبُوا و لاتُسرِفُوا اِنَّه  لايُحِبُّ المُسرِفِينَ اعراف – *Yiyin, için; israf etmeğin. Çünkü O, israf edenleri [...]

  İnsan ve İsraf
  Rate this post
 • Dengeli Ümmet ve Dengeli Ümmetin Özellikleri

    Yusuf Tazegün Kavramların Tanımı 1- Vasat / Denge Vst harflerinden türeyen kelimelerde ortak olan anlam, kelimenin nispet edildiği her şeyin, adil, insaflı, dolayısıyla en hayırlı ve [...]

  Dengeli Ümmet ve Dengeli Ümmetin Özellikleri
  Rate this post
 • İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler

  İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler Musa Ayaztekin İmam Sadık (a.s) ve Ebu Hanife’nin yaşadıkları zamandı. Ebu Hanife Kufe mescidinde oturmuş öğrencilerine ders anlatıyordu. İmam [...]

  İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler
  Rate this post
 • Bir çift sözüm var dostlar!

  Bir çift sözüm var dostlar! Musa Ayaztekin Gönül erbabının özlem ve hasretle beklediği günlere yavaş yavaş yaklaşmaktayız. Mübarek üç aylar… Büyük üstatlar ahlak derslerinde bazen şöyle bir [...]

  Bir çift sözüm var dostlar!
  Rate this post
 • Sahabenin Adaleti Görüşünün Siyasî ve Fikrî Kökleri

  Sahabenin adaleti görüşü, hadis ehli ekolünün oluştuğu dönemden bu yana kesin bir inanç olarak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat arasında benimsenerek sabit inançlarından biri olmuştur. Bu inancın [...]

  Sahabenin Adaleti Görüşünün Siyasî ve Fikrî Kökleri
  Rate this post
 • Kal-u Bela Âlemi

    Kal-u Bela Âlemi Musa Ayaztekin Allah (c.c) A’raf suresinin sonlarında şöyle buyurmaktadır: “Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoğullarından, onların [...]

  Kal-u Bela Âlemi
  3 (60%) 1 vote
 • Ahlak Dersleri

  Ahlak Dersleri: Tevhidi Vasıtasız Allah’tan Alan Büyük Arif Ayetullah Ensari Hemedani (1) Önemli Bir Uyarı: Değerli ve muhterem okuyucularımız, burada hayatını konu alacağımız çağımızın en büyük [...]

  Ahlak Dersleri
  Rate this post
 • 40 soru 40 cevap

  40 Soru 40 Cevap CEVAPLAR: Soru1: Acaba İslam anayasasında kadınla erkek eşit midir? Soru 2: Acaba kadının erkekle eşit olarak politika ve devlet işlerinde rolü olabilir mi? Cevap 1 ve 2: İslam [...]

  40 soru 40 cevap
  Rate this post
 • İslami Vahdetin Müslümanlar İçin Önemi

  İslami Vahdetin Müslümanlar İçin Önemi

    İslami vahdet değişik inançlara sahip akımların, mezheplerin kendi hedef ve fikirleri doğrultusunda bir takım ortak ve müşterek noktalarda beraber hareket edip aynı stratejiyi takip [...]

  İslami Vahdetin Müslümanlar İçin Önemi
  5 (100%) 1 vote
 • Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2

  Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2 Musa Ayaztekin Kuran-ı Kerim işlemiş oldukları bir takım günahlar hasebiyle bir grup insanı Allah’ın muhabbetinden yoksun ve mahrum kimseler olarak [...]

  Günahın Yıkıcı ve Olumsuz Etkileri- 2
  Rate this post
 • Kur’an’ın Tahrifi İftirası

  TAHRİFİN ANLAMI Râgıb-ı Isfahânî, “Müfredât” kitabında şöyle diyor: “Bir kelimeyi tahrif etmek, o kelimeyi iki farklı anlam ve mânâ verebilecek şekilde söylemektir.” Yukarıdaki ifade, kelime [...]

  Kur’an’ın Tahrifi İftirası
  Rate this post
 • Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1)

  Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1) Vahhabi-Selefilerin Görüşü İbn-i Teymiye ve onun tabileri kabirlerden bereket isteminde bulunmayı (teberrük), kabirleri öpmeyi ve onlara [...]

  Kabirlere Teberrük (Bereket İsteminde Bulunmak) (1)
  Rate this post
 • Hz. Fatıma Ve Sosyal Değerler

  Hz. Fatıma Ve Sosyal Değerler

    Toplumdaki değerler, toplumların sosyal hayatlarına dönük zaman içerisinde şekillenen “olması gerekenler” ve “olmaması gerekenler”dir. Bu değerler toplumların siyasi, kültürel ve sosyal [...]

  Hz. Fatıma Ve Sosyal Değerler
  Rate this post
 • Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney’in Oruçla ilgili yeni Fetvaları

  Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney’in Oruçla ilgili yeni Fetvaları İslam inkılabı rehberi Seyyid Ali Hamaney’in Oruçla ilgili yeni Fetvaları Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Ramazan ayı hilalinin [...]

  Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney’in Oruçla ilgili yeni Fetvaları
  Rate this post
 • Zuhur Çağında İdeal Toplumun Özellikleri

  Adalet Adalet kavramı zor anlaşılan bir kelime olmadığı gibi herkesin hemen kavrayabileceği basit bir sözcük de değildir. İnsanoğlu yüzlerce, binlerce yıl adalete erişmeği arzulamış, bu hayalle [...]

  Zuhur Çağında İdeal Toplumun Özellikleri
  Rate this post
 • İKTİSADİ AMBARGO

  Yasin oğlu Ammar evinde namaz kıldığında kapı çalındı. Ammar’ın annesi kapıyı açtı. Gelen peygamber Efendimizin oğulluğu manevi oğlu Zeyd idi. Onu içeriğe alıp Ammar’ın namaz kıldığı odaya [...]

  İKTİSADİ AMBARGO
  Rate this post
 • İSLAM’IN EKONOMİK DÜZENİ

  İSLAM’IN TOPLUMSAL EKONOMİK DÜZENİ 1-İslamî İktisadın Nizamı İslam’ın toplumsal ekonomik düzeninden maksat; vahiy ve ilahî talimatlar yoluyla son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.a) [...]

  İSLAM’IN EKONOMİK DÜZENİ
  5 (100%) 1 vote
 • Vahabi Müftü

  Vahabi Müftü Namaz Kılmayan İş Arkadaşlarınızı Öldürün! Suudi Vahabi Müftülerden Şeyh Salih el Fevzan, namaz kılmayanlar ve onlar karşısındaki Müslümanların tutumu hakkında kendisine yöneltilen [...]

  Vahabi Müftü
  Rate this post
 • Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı

  Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı… İmam Cafer Sadık’ın Yirminci Yüzyıl İnsanları İçin Bilimsel Münazarası Bu yazı, Strasbourg İslami Araştırmalar Merkezi tarafından [...]

  Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı
  Rate this post
 • Lübnan Gezi Notları

  Şirali Bayat Lübnan Gezi Notları -3 – Şirali Bayat On Ocak 2012 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından Lübnan uçağıyla Beyrut’a doğru uçuyoruz. Saat 12 sularında Başkent Beyrut’a [...]

  Lübnan Gezi Notları
  Rate this post
 • İSLAM DA CİNSELLİK

  1 -Yaşam, ihtiyaçları temin etmekten başka bir şey değildir ve insan yaşayan bir canlı olarak kendi ihtiyaçlarını gidermek zorunluluğu içerisindedir. Oksijen gibi bazı gerekli ve önemli [...]

  İSLAM DA CİNSELLİK
  Rate this post
 • Rasulullah (saa) 3

  “GİRİŞ” İslami şahsiyetin tüm boyutlarıyla araştırılması ve Kur’an-ı Kerim’in belirlediği gibi bir sonuca ulaşılması Allah’a ibadet etmenin, O’na bağlanmanın o mukaddes zata yönelmenin ve O’ndan [...]

  Rasulullah (saa) 3
  Rate this post
 • VEDA HACCI

  “Bugün dininizi kamil ettim, size verdiğim nimetimi tamamladım size ve din olarak İslam’ı verdim ve hoşnut oldum” İslam ordusunun Mekke’yi fethetmesiyle Kureyş müşrikleri Müslüman oldular. Bu [...]

  VEDA HACCI
  Rate this post
 • O MUTTAKİLER Kİ PEYGAMBERLERE İMAN EDERLER

  “Allah’ı ve elçilerini (tanımayıp) inkâr eden, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, “Bazısına inanırız, bazısını tanımayız” diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak [...]

  O MUTTAKİLER Kİ PEYGAMBERLERE İMAN EDERLER
  Rate this post
 • Peygamberin (saa) Çocukluk Dönemi

  ÇOCUKLUK DÖNEMİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM “Seni bir yetim olarak bulup da yer-yurt vermedi mi sana? Ve seni yol yitirmiş bulup da yol göstermedi mi sana? Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi [...]

  Peygamberin (saa) Çocukluk Dönemi
  Rate this post
 • İran İslam İnkılâbı

  İRAN HALKININ KIYAM NEDENLERİNİN İRDELENMESİ İslam İnkılabının 1979 yılında İran’da zafere ermesi aslında Müslüman İran halkının hürriyet ve bağımsızlık uğruna verdiği bir asırlık  mücadele ve [...]

  İran İslam İnkılâbı
  Rate this post
 • Rasulullah (saa) 2

  İKİNCİ BÖLÜM Resulullah (s.a.a)’in Medine’de ki Hayatı Ve İslam Hükümetinin Teşkili Medine’de İslam Devleti Şekillenmeye başlayan İslam dini Resul-i Ekrem’in Medine’ye hicretinden sonra yeni bir [...]

  Rasulullah (saa) 2
  Rate this post
 • 40 soru 40 cevap

  40 Soru 40 Cevap CEVAPLAR: Soru1: Acaba İslam anayasasında kadınla erkek eşit midir? Soru 2: Acaba kadının erkekle eşit olarak politika ve devlet işlerinde rolü olabilir mi? Cevap 1 ve 2: İslam [...]

  40 soru 40 cevap
  Rate this post
 • Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı

  Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı… İmam Cafer Sadık’ın Yirminci Yüzyıl İnsanları İçin Bilimsel Münazarası Bu yazı, Strasbourg İslami Araştırmalar Merkezi tarafından [...]

  Çağının insanları tarafından idrak edilemeyen mükemmel bir yazı
  Rate this post
 • Cebir Ve Tefviz İnancı

  Cebir ve tefviz inancı; sadece Müslümanlara özel bir inanış değildir; birçok din, ideoloji ve filozofun kabul ettiği bir inançtır. Fakat her düşünce sistemi bunu kendisine göre tanımladığından, [...]

  Cebir Ve Tefviz İnancı
  Rate this post
 • Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) Gadir-i Hum’da Okuduğu Hutbe-nin Tam Metni

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1- Allah’a Hamd ve Sena Etmek Hamd ve sena; birliğinde yüce tekliğinde yakın, sultasında celaletli ve erkanında azim olan Allah’a mahsustur. Allah’ın ilmi [...]

  Peygamberi Ekrem’in (s.a.a) Gadir-i Hum’da Okuduğu Hutbe-nin Tam Metni
  Rate this post
 • MEDİNE’YE HİCRET: -9- (Tevbe/10)”

  Siz ona yardım etmezseniz hatırlayın o zamanı ki kafirler, onu yurdundan çıkardıkları zaman yardım etmişti O’na. O iki kişinin ikincisiydi ancak ve hanı ikisi de mağaradaydılar arkadaşına mahzun [...]

  MEDİNE’YE HİCRET: -9- (Tevbe/10)”
  Rate this post
 • Acaba Peygamberlerin Bi’set Hedefi Gerçekleşmiş midir?

  Eğer peygamberlerin bi’set hedefi insanlık toplumunu islah etmek ise, o halde bu hedef neden gerçekleşmemiştir ve insanın tarih sayfaları, cinayet ve zulümlerle doludur.   Cevap Biz bazı [...]

  Acaba Peygamberlerin Bi’set Hedefi Gerçekleşmiş midir?
  Rate this post
 • Riyakar Kimse Neden Müşrik Olarak Adlandırılmaktadır?

  Müşrik kimse Allah’tan başkasına ibadet eden kimse demektir. Örneğin semavi cisimler veya yeryüzündeki putlardan birine alemleri idare ettiği veya şefaat ve mağfiret makamına sahip olduğu [...]

  Riyakar Kimse Neden Müşrik Olarak Adlandırılmaktadır?
  Rate this post
 • İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler

  İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler Musa Ayaztekin İmam Sadık (a.s) ve Ebu Hanife’nin yaşadıkları zamandı. Ebu Hanife Kufe mescidinde oturmuş öğrencilerine ders anlatıyordu. İmam [...]

  İlginç Bir Münazara ve Alınması Gereken Dersler
  Rate this post
 • KUR’AN’DA HZ.İSA VE ANNESİ’NİN ÖYKÜSÜ

  1- İsa ve Annesinin Kıssası Kur’an’da Nasıl Geçer? İmran’ın karısı, Mesih’in annesi İmran kızı Meryem’e hamile kalır. Karnındaki bebeği, doğurduğu zaman özgür [...]

  KUR’AN’DA HZ.İSA VE ANNESİ’NİN ÖYKÜSÜ
  Rate this post
 • İSLAM’DA SÜS VE GÜZELLİK

  İnsan oğlu fıtri olarak süs ve süslenmeyi güzelliği sevmektedir. Güzel manzaraları, tabiatın güzelliklerini, güzel sözü, güzel sesi, güzel elbiseyi sevmekte ve onlardan hoşlanmaktadır. Gençlik [...]

  İSLAM’DA SÜS VE GÜZELLİK
  Rate this post
 • Lübnan Gezi Notları

  Şirali Bayat Lübnan Gezi Notları -3 – Şirali Bayat On Ocak 2012 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından Lübnan uçağıyla Beyrut’a doğru uçuyoruz. Saat 12 sularında Başkent Beyrut’a [...]

  Lübnan Gezi Notları
  Rate this post
 • İmam Humeyni’nin (r.a) Örnek Hayatı

  Tarih: 07.05.06 Örnek İslami hayatıyla bütün müslümanlara ışık tutan Rahmetli İmam Humeyni’yi hem biraz daha olsun yakından tanımak hem de onun bu nurani hayatından ibretler alabilmek için, [...]

  İmam Humeyni’nin (r.a) Örnek Hayatı
  Rate this post
 • HUDEYBİYE ANTLAŞMASI -13- Fath/27

  “(27) Ve andolsun ki, Allah, Peygamberi’ne gerçek bir rüya göstermiştir; Allah dilerse emin olarak ve başlarınızı tıraş ettirerek, saçlarınızı kestirip kısaltarak elbette sizi Mescid-i Haram’a [...]

  HUDEYBİYE ANTLAŞMASI -13- Fath/27
  Rate this post
Page 1 of 5812345...102030...Last »