MMuhammed Reyşehri
Receb, 1403-21 Mayıs 1983
Mizan’ul Hikmet -2
——————–
2. Konu el-Ecr  Sevab-Ecir

Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, c. 9, s. 79; es-Sevab ve’l İkab ind’el Müslimin

bak.
es-Sevab: 58. Konu
el-Ceza: 66. Konu

5. Bölüm
Islah Edicilerin Sevabı

Kur’an:
“Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namaz kılanlar için ecir vardır. Şüphesiz biz, iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz.”
“Doğrusu Allah iyilik yapanların ecrini zayi etmez.”
“Doğrusu, iman edip salih amel yapanlara, işte onlara, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır.”
1.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah bizim, şeriatının koruyucusu ve hürmetinin gözetleyicisi olmamızı istedi. Bizlere inanan bununla sevab diliyor, bizleri inkar edenler ise soyunu/aslını destekliyordu.”
2.    İmam Ali (a.s), Hasan ve Hüseyin’e (a.s)şöyle buyurmuştur: “Hakkı söyleyin ve (ahiretteki) sevap için amel edin.”
3.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah yolunda şehid olan mücahidin sevabı, (günah işlemeye) gücü olduğu halde iffetli kalan kimseden fazla değildir. İffetli insan neredeyse meleklerden bir melek olacaktı.”

6. Bölüm
Ahiret Sevabı
Kur’an:
“Ama ahiret ecri, İman edenler ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.”
“Haksızlığa uğratıldıktan sonra, Allah yolunda hicret eden kimseleri, andolsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Ahiret ecri ise daha büyüktür, keşke bilseler! “
4.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şu iki amel arasında ne büyük fark vardır: Bir amelin lezzeti gider, etkisi (azabı) kalır. Bir amelin ise çilesi biter, sevabı kalır.”
bak. el-ahiret, 26. ve 29. Bölümler

7. Bölüm
Azim Sevap

Kur’an:
“Kendileri savaşta yara aldıktan sonra Allah ve peygamberin çağrısına koşanlara, hele de onlardan ihsan ve takva sahibi olanlara büyük ecir vardır.”
“İnanır ve takvalı olursanız size çok büyük bir ecir vardır.”

8. Bölüm
Büyük Sevab

Kur’an:
“(Ey insanlar!) Allah’a ve Resulü’ne iman edin; sizi varis kıldığı şeylerden infak edin; aranızdan, iman edip da infak eden kimselere büyük ecir vardır.”
“Doğrusu, görünmediği halde Rablerinden korkanlara, onlara, bağışlanma ve büyük ecir vardır.”
“İnkar edenler için çetin azâb vardır. İman edip iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.”

9. Bölüm
Yüce Sevab

Kur’an:
“Doğrusu, sadaka veren erkek ve kadınlara, Allah’a güzel bir borç verenlere kat kat karşılık verilir; onlara cömertçe verilecek bir ecir vardır.”
“O’na kavuştukları gün müminlere yapılacak temennileri “selam”demek olacaktır. Onlara cömertçe verilecek ecir hazırlamıştır.”
5.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gözlerinizi geceleri uyanık tutun, karınlarınızı gizleyin (zayıf tutun) adımlarınızı kullanın, mallarınızı infak edin, bedenlerinizden alıp ruhlarınıza feda edin, bu konuda cimri olmayın. Şüphesiz münezzeh olan Allah şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar.
Hakeza : “Allah’a kim güzel bir borç takdiminde bulunursa, Allah karşılığını kat kat verir, ona cömertçe verilecek bir ecir de vardır.”
Allah sizden zilletten dolayı yardım ve azlıktan dolayı borç istememiştir.

10. Bölüm
Tükenmeyen Sevab

Kur’an:
“Doğrusu iman edip salih amel işleyenlere, onlara kesintisiz bir ecir vardır.”
“Yalnız, iman edip yararlı işler işleyenlere, onlara, kesintisiz ecir vardır.”
“Doğrusu sana kesintisiz bir ecir vardır.”

11. Bölüm
İki Kat Sevab

Kur’an:
“İşte onlara, sabırlarından dolayı, ecirleri iki defa verilir; onlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.”
“Sizlerden Allah’a ve peygamberine boyun eğip salih amelde bulunanlara ecrini iki kat veririz; ona cömertçe rızık hazırlamışızdır.”
6.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer sabredersen kader cari olur ve sen sevabına ermiş olursun. Sabırsızlık edersen (yine) kader cari olur ve sen günahkar sayılırsın.”
bak. es-Sabr, 286. Konu


more post like this