MMuhammed Reyşehri
Receb, 1403-21 Mayıs 1983
Mizan’ul Hikmet -5

5. Konu el-Ahiret Ahiret

bak.
el-Cennet, 77. Konu; el-Mead, 374. Konu; et-Ticaret, 444. ve 445. Bölümler; ed-Dünya, 1236, 1238, 1249 ve 1252. Bölümler; es-Sefer, 1831. Bölüm

25. Bölüm
Ahiret

Kur’an:
“Onlar, sana indirilene de, senden önce indirilenlere de iman ederler; ahirete de yalnız onlar yakin ederler.”
“Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini kırıncaya) kadar esir almak hiç bir peygambere yaraşmaz. Geçici dünya malını istiyorsunuz, oysa Allah ahireti kazanmanızı ister. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.”
“Sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyordu.”
“Ahiret kazancını isteyenin kazancını artırırız; dünya kazancını isteyene de ondan veririz; ama ahirette bir payı bulunmaz.”
1.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Bilin ki hiç şüphesiz dünya hazır bir metadır; iyi ve kötü herkes ondan yer ve şüphesiz ahiret ise doğru bir vaattir. O gün kadir olan melik (Allah hakkınızda) hükmedecektir.”
2.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünyanın durumu rastlantılara bağlıdır. Ahiretin durumu ise liyakat ve istihkaka bağlıdır.”
3.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz dünya sırt çevirmiş, veda edeceğini ilan etmiştir. Şüphesiz ahiret ise yönelmiş ve aşikar olmuştur. Bugün hazırlanma, yarın ise yarışma günüdür.”
4.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim ahireti şiddetle arzularsa/yönelirse ona sahib olur. Her kim de dünyayı şiddetle arzularsa helak olur.”
5.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünya mutsuzların arzusu, ahiret ise mutluların zaferidir.”
6.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ahiretin için kendine dünyadan nasib edin.”
7.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kendinizi kaçınılması mümkün olmayan ahiret işiyle meşgul edin.”
8.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ahirete sarıl, dünya hor bir halde sana gelir.”
9.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bugün amel vardır, hesap değil. Yarın ise hesap vardır, amel değil.”
10.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gözlerin şaşkın şaşkın baka kaldığı, dehşetinden akılların durduğu ve basiretlerin köreldiği güne hazırlanın.”
11.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz dünya senden ayrılmakta ve ahiret sana doğru yaklaşmaktadır.”
12.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Siz ahirete doğru gitmektesiniz ve Allah’ın huzurunda hazır bulunacaksınız.”

26. Bölüm
Ahiret İşlerinin Büyüklüğü

Kur’an:
“Onları birbirlerinden nasıl üstün kıldığımıza bir bak! Doğrusu ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.”
“Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez.”
13.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünyanın her şeyinin duyulması görülmesinden daha büyüktür. Ahiretin ise her şeyinin görülmesi duyulmasından daha büyüktür. O halde size görmek değil de işitmek, gaybı görmek değil de haberdar olmak yetsin.”
14.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim ahiret sevabını ümid ederek dünya karşısında sabrederse; hiç şüphesiz önemli bir şeye erişmek için küçük bir şey karşısında sabretmiştir. Bundan da büyüğü ise dünyada kaybettiklerini, ulaştığı bir selamet ve elde ettiği bir ganimet bilen kimsedir.”
15.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bu dünyada en büyük maksadına erişen kimse, ahirette en küçük nasibine ulaşan kimse gibi bile (üstün) değildir.”
bak. el-Cennet, 546. Bölüm

27. Bölüm
Ahiret Kalıcı Yurttur

Kur’an
“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.”
16.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kalacağı yurdunu bayındır kılan kimse akıllıdır.”
17.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünya geçicidir. Ahiret ise ebedidir.”
18.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ahiret, karar kılacağınız yurdunuzdur. Sizler için baki kalacak şeyleri ahiretiniz için hazırlayın.”
19.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kısa bir gün olan dünyadan, uzun bir gün olan ahiret yurdu için azık almaya çalışın. Zira dünya iş ve amel; ahiret ise kalma ve karşılık görme yurdudur.”
20.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz dünya geçiş, ahiret ise kalış yurdudur. Geçiş yurdunuzdan kalış yurdunuz için azık edinin.”
21.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sakın karar kılacağınız diyardan (gaflet edip) aldanmayın.”
22.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ahiretin sonu bekadır.”
23.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ahiretin her şeyi ebedi ve bakidir.”
24.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Karar kılacağı yer için çalışan kimsenin ameli halis olur.”

28. Bölüm
Ahiret Hayat Yurdudur.

Kur’an
“Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler! “
25.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ne kadar ilginç! Hayat yurdunu (ahireti) kabul ettiği halde, aldanma yurdu (dünya) için çalışan kimseye hayret doğrusu! “
26.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünya bir uyuklama, ahiret ise uyanıklıktır. Bizler ise bu ikisi arasında karışık rüyalarız.”
bak. el-Hayat, 979. Bölüm

29. Bölüm
Ahiretin Üstünlüğü

Kur’an
“De ki: “Dünya geçimliği azdır, ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır.”
“Ama sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha iyi ve daha bakidir.”
27.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ahiretini dünyası ile satın alan kimse her ikisini de kazanmış olur. Her kim de ahiretini dünyasına satarsa her ikisi için de hüsrana uğramış olur.”
28.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah-u Teala dünyayı ahiret niyeti sebebiyle verir. Ama ahireti dünya niyeti sebebiyle vermez.”
29.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Tüm gayretin ahiretin için olsun ki kalıcı yerin düzelsin. Ahiretini sakın dünyana satma.”
30.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hiç bir şey ahiretin bedeli olamaz. Dünya insanın canı pahasına değmez.”
31.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünyasını bayındır kılan kimse, arzularını mahvetmiştir. Ahiretini bayındır kılan kimse ise arzularına ulaşmış demektir.”
bak. el-Ecr, 6. Bölüm

30. Bölüm
Ahireti Hatırlama

32.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ahireti hatırlama ilaç ve şifadır. Dünyayı hatırlamak ise dertlerin en kötüsüdür.”
33.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim ahireti çok anarsa günahları azalır.”
34.    İmam Ali (a.s) (Amr b. As hakkında) şöyle buyurmuştur: “Allah’a andolsun ölümü hatırlama beni oyundan alıkoymuştur. Ahireti unutmak ise onu (Amr’ı) doğru konuşmaktan alı koymuştur.”
35.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah Tebarek ve Teala dünyayı tanıyıp ahireti bilmeyen kimseden nefret eder.”

31. Bölüm
Ahiret İçin Çalışmak

36.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Nefsinle cihad et ve çaban ahiret için olsun.”
37.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Yüzünü ahirete çevir. Ahiret için çabala.”
38.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz sen ahiret için yaratıldın. O halde onun için çalış. Şüphesiz sen dünya için yaratılmadın; o halde ondan yüz çevir.”
39.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sizler, dünyada sizinle olan şeylerden çok, ahirette sizinle olacak şeylere muhtaçsınız.”
40.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Öncü  kimseler ehline (kendi fertlerine) doğruyu söylemeli, aklını çalıştırmalı, ahiret çocuklarından olmalıdır. Zira oradan gelmiş ve oraya dönecektir.”
41.    Resulullah (s.a.a)şöyle buyurmuştur: “Dünya için ebedi yaşayacakmışsın gibi davran. (Yani dünya için henüz çok vaktin var, şimdilik sadece ahiretine önem ver) Ahiretin içinse yarın ölecekmişsin gibi davran.”
42.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bedeninle dünyada; kalbin ve amelinle ahirette ol.”
43.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünyayla meşgul olan kimse ahireti için nasıl amel etsin.”
44.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünyaya rağbet oldukça ahiret için amel etmenin bir faydası yoktur.”
45.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ahiret için çabalarsan ıslah olursun.”
46.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ahiret için çabala ki, kalıcı yerin düzelsin.”

32. Bölüm
Ahirete Önem Vermek

47.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kimin sürekli en büyük himmeti ahiret olursa, Allah kalbine zenginlik verir, işlerini toparlar ve böylece rızkı kemale ermedikçe dünyadan çıkmaz. Her kimin de sürekli en büyük gayreti dünya olursa, Allah fakirliği iki gözü arasında karar kılar, işlerini bozar ve dünya hususunda kısmetinden başkasına nail olamaz.”
48.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ahiret için çabalayan kimsenin işlerini Allah düzene sokar, zenginliği gözleri arasında karar kılar ve dünya istemediği halde yanına gelir. Her kim de dünya için çabalarsa Allah işlerini bozar, fakirliği gözleri arasında karar kılar ve dünyadan sadece kendisine yazılana erişir.”
49.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim tüm gayretini ahireti için sarf ederse bu arzusuna (ahirete) erişir.”

33. Bölüm
Ahiret Ehlinin Sıfatı

Kur’an
“İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.”
50.    Hafs b. Gıyas şöyle diyor: “Ebu Abdillah (İmam Sadık) şöyle buyurdu: “Ey Hafs! Bana göre dünya sadece mecbur kaldığımda yediğim bir leş gibidir. Sonra “İşte ahiret yurdu…”ayetini okudu ve ağlamaya başladı. Ardından da şöyle buyurdu: “Allah’a andolsun ki bu ayet sayesinde tüm arzular yok oldu gitti.”
51.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hilafeti ele geçirince bir grup verdiği sözden caydı, bir grup dinden çıktı ve başka bir grup da zulme saplandı. Adeta Allah’ın, “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.”ayetini hiç duymamışlardı. Evet, Allah’a andolsun ki duydular ve anladılar. Ama dünya gözlerine güzel geldi, süs ve ziynetleri hoşlarına gitti.”
52.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sizlere Allah’tan sakınmayı tavsiye ediyorum ve Allah’a da sizleri tavsiye ediyorum. Şüphesiz ben sizlere apaçık bir uyarıcıyım. Sakın kulları arasında ve beldelerinde Allah’a üstünlük taslamayın. Zira Allah bana ve sizlere şöyle buyurmuştur: “İşte ahiret yurdu!”
53.    İmam Ali (a.s), “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Bu ayet adil ve alçak gönüllü yöneticiler ile insanlardan güç sahibi kimseler hakkında nazil olmuştur.”
54.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsan ayakkabı bağı ile de olsa kendini beğenirse bu ayetin kapsamına girer.”
55.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer insan sırf kendi ayakkabı bağı arkadaşının ayakkabı bağından daha güzel olduğu için bile olsa kendini beğenirse, bu ayetin kapsamına girer.”
56.    İmam Sadık (a.s), “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: (Arapça metinde geçen) “Uluvv”kelimesi “şeref”; “fesad”kelimesi ise “kadınlar”anlamındadır.”


more post like this