İslam kaynakları

  1. home

  2. article

  3. AĞLAMATEMDİR MUHARREMDİR BU GÜN

  AĞLAMATEMDİR MUHARREMDİR BU GÜN

  AĞLAMATEMDİR MUHARREMDİR BU GÜN
  Rate this post

  Eyşehid-i Kerbela’ya ağlayan

  Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  Âteş-ihasretle sine dağlayan

  Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  İnlemâtemdir Muharrem’dir bugün

  Sinede,serde gerek dağ, dağ ola

  Kanlıyaşlar didede ırmağ ola

  Gerdilersen menzilin uçmağ ola

  Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  İnlemâtemdir Muharrem’dir bugün

  Gecegündüz ey Muhammet ümmeti

  Edelimcân-ı Yezid’e lâneti

  İsterisen irgüre hak rahmeti

  Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  İnle,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  Kimdiro şah-ı şehid-i Kerbelâ

  Nûruçeşmi Murtezâ, Âl-i Abâ

  Cedd-ipakidir Muhammet Mustafâ

  Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  İnle,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  Herseher sanma şafaklar şebnemi

  Andakan ağlar melekler ol demi

  Âlemituttu Hüseyn’in mâtemi

  Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  İnle,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  Çâryâr ile Muhammed ey saîd

  Oldulartesmim-i zehirle şehît

  Kıydılarrahmetmeyip bunca anîd

  Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  İnle,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  Ey“Sezâî” bilmiş ol Şâh-ı Hüseyn

  Cümleyesevmektir anı farz-ı ayn

  Hemmuhabbette beraberdir Hasan

  Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  İnle,mâtemdir Muharrem’dir bugün

  Sezaî