İslam kaynakları

  1. home

  2. article

  3. Ehlibeyt (a.s) Şairi Hüseyin Yalçın Kerbelai-1

  Ehlibeyt (a.s) Şairi Hüseyin Yalçın Kerbelai-1

  Ehlibeyt (a.s) Şairi Hüseyin Yalçın Kerbelai-1
  Rate this post

  1. Sakifeden Kerbelaya (1)
  Gadir özel (1)
  Sakifeden Kerbelaya (1)
  Aşkın son habercisi O gönüller sultanı
  Elinde aşk incisi Hakkın büyük furkanı
  Yirmi üç yıl sevgiyle gönül gönül dolaştı
  Mukaddes hedefinde Allah için savaştı
  Küfr ile cehaletin azmış kanlı güruhu
  Kalmamıştı onlarda Adem’in asil ruhu
  İnsan eti yenirdi adeta o dönemde
  Şeytan icadı putlar dikilmişti Haremde
  Sakifeden Kerbelaya (1)
  O harem ki Tevhidin yeryüzü simgesiydi
  İstilaya uğramış İbrahim kabesiydi
  Putların çirkin yüzü oraya hükümrandı
  Cehennem ifritinin akibeti hüsrandı…
  Hak gelince şer-batıl, zail olup alçaldı
  Zaten alçaktı şeytan sonsuz hüsranda kaldı…
  Yok etti karanlığı La-İlahe-İllallah
  Parlattı insanlığı Lebbeyk ya Rasulullah
  Son demleriydi artık Muhammed Mustafanın
  Başlıyordu matemi ol ıtret-i Ta-Ha’nın
  Toplandılar başına o Nübüvvet gülleri
  Boğuldu gözyaşına Velayet bülbülleri…
  Bütün ömrü daima ne kadar da berraktı
  Dünyaya gelişinden belliydi Yar olacaktı
  Onun doğduğu gece neler olmuştu neler
  Kapkaranlık dünyayı sarmıştı mucizeler
  O kadar güzeldi ki, hiçbir göz Ondan başka
  Bir güzel görmemişti, alem tutuldu aşka
  Onun eşsiz cemali yüzbin Yusuf ederdi
  Kararan bu dünyaya yeniden ışık verdi
  Onun Mekke yılları zorluklarla doluydu
  O, iki kurbanlığın canlar canı oğluydu
  Çok erken bir dönemde yetim kaldı sevgili
  Yetişti imdadına Mekkenin bilge dili
  Hazreti Ebu Talib Onun can kalesiydi
  Fatıma bint i Esed şefkatli annesiydi
  Unutmazdı Ona yar O büyük insanları
  Anarak dualarla anlatırdı Onları
  Onlarla geçen yıllar gözlerinde canlandı
  Başta herkes karşıyken,Onlar Ona inandı
  Vefa denilen erdem Onların mirasıdır
  Mümin’in güzelliği iman ve ihlasıdır
  Fedakar Haticesi düşmezdi hiç dilinden
  Hüzün yılı ayrıldı Mübarek sevdiğinden
  Ne desin ayrılığa, gelemez isteyince
  Nerdesin ey vefakar…Söylerdi özleyince
  Onunla evliliği Allah’ın hikmetiydi
  Biribirine Onlar Hakkın bir nimetiydi
  Mükemmel Nur Hatice doğacaktı Zehrayı
  Masumiyyet incisi O yüce Fatımayı
  Onu eşi olarak beğenip seçtiğinde
  Cümle gönül mülkünü Mihriyye verdiğinde
  Ne kadar da mutluydu kutlu Haticesiyle
  Ona hep şöyle derdi şefkat dolu sesiyle
  Bana aşkını veren ay-ışığı nur yüzlüm
  Dünyamı renklendiren bakışı mahmur gözlüm
  Ruhumun tadı sensin ey nadide çiçeğim
  Seni en güzel aşkla herzaman seveceğim
  Ey seçilmiş sevgili,evimin güzel süsü
  Ey mutluluk sahili, gönlümün aşk büyüsü
  Hayırlı eş Haticem yegane dilberimsin
  Zarafet seyyidesi, benim soylu perimsin
  Onun hatırasını daima canlı tuttu
  Çünkü Hatice Ona verilmiş ilk umuttu
  Saygıda kusur etmez çok severdi Rasulü
  Hele o davetini canla başla kabulü
  Hatice imanıyla baştan-başa gönül’dü
  O, Risalet bağında açan muhteşem gül’dü
  Yedi-yıl peygamberle Ali namaz kılmıştı
  Ve sonra Hatice’si Onlara katılmıştı
  Akardı gözyaşları o cennet gözlerinden
  Arardı bakışları belliydi sözlerinden
  Ey vefalı Haticem bırakıp beni gittin
  Ruhuna selam olsun aşkıma iman ettin
  Hamzayı da çok arar, yanardı o haline
  Uhud günü dağılan o mazlum cemaline
  Sarsılmıştı derinden, Onu öyle görünce
  Koca arslanı, alçak o şekil öldürünce
  Kalp yakan hüzünleri kalplere hitab-eden
  On-yıl önce gelmişti, O hicretle Mekkeden
  Konuktu Medinede O mükerrem nazlı Yar
  Mübarek ömrü tamam dönüyordu Şehriyar
  Dönüşü yüce dosta, alemin Rabbı’na’ydı
  Terleyen gül çehresi İlahi dolunay’dı
  Kaynıyordu Medine uğultulu derinden
  Bu sefer Ali geçti buğulu gözlerinden
  Nübüvvetin ruhuydu O Velayet İmamı
  Adaletin suruydu, Hilafetti makamı
  Aşıktı Ona Rabbi, O özün en özü’ydü
  Hayber günü söylenen bu söz Hakkın sözüydü
  Hendekte yine Ali, sancak Onun elinde
  Ali’nin bir darbesi tuttu İslamı zinde
  Bedir-Huneyn zor günler Arslanın gayretiyle
  Allah zafer vermişti yenilmez kudretiyle
  O, Fetihte kırmıştı Kabedeki putları
  Onunla dağıtmıştı kapkara bulutları
  Fetih suresi Onun hak şanında inmişti
  Kendisi açıklamış, Ali de sevinmişti
  O, gelmişti dünyaya Kabenin kucağında
  İmamet güneşiydi, O Tevhid ocağında
  O,her-yerde Onunla, üçüncüsü Cebrail
  Otuz-üç yıl boyunca olmuştu Hakka nail
  Hakkında çok ayetler açık-açık inmişti
  Herkese fazileti en baştan söylenmişti
  Gadir-i Hum’da tekrar tasdiklendi Velayet
  İndi kemal-i dini bildiren en son ayet
  Önceki tüm Resuller söylerdi Vasi’sini
  Bu Tevhid-i gelenek yaşatırdı hak-dini
  Şimdi ümmet babası vasiyyet buyuracak
  Allah’ın hak emrini son defa duyuracak
  Çağırttı huzuruna o asık yüzlüleri
  Yeniden tekrarladı bu ilahi sözleri
  Benden sonra Ali’den ayrılmayınız asla…
  Her-biriniz bir yola sapmayın ihtirasla
  Ebedi bir vasiyyet bırakmak istiyorum
  Ne diyorsam bilin ki ben Rabbimden diyorum
  Sanki kıyamet koptu bağırdılar Emin’e
  Bize o kitap yeter sayıklaman kendine…
  Çünkü Allah Kur’anda bildirmişti şanından
  Elçim boş söz söylemez size kendi yanından
  Ok yaydan çıkar gibi çıktılar ortalığa
  Hayrette kaldı alem bu sahte softalığa..
  İsyana yöneldiler korkarak vasiyetten
  O gün dini böldüler, farkı yok cinayetten
  Peygamberi susturup tek söz söyletmediler
  Açılmış o sancağın altına gitmediler…
  Gittiler Sakifeye, halife seçmek için
  O mahzun Peygamberin yerine geçmek için
  Medine göklerinden küskün gitti dolunay
  O hüzünler şehrinden yükseldi vaay baba-vaay…
  Fatıma söylüyordu ayrılık mersiyesi
  Artık, zindan olmuştu saadet Medinesi…
  Nasıl da vefasızdı o çarçabuk dönenler
  Yıllarca peygambere dost yüzlü görünenler
  Ehlibeyt (a.s) Şairi Hüseyin Yalçın Kerbelai
  ABNA.İR