Ehlibeyt mektebinin en büyük ariflerinden üstatların üstadı:
Hüseyin Kulu Hemedani Hakkında Her Şey (1)
Bundan iki yüz yıl kadar önce Şii ariflerinden az şahsiyetin azamet ve büyüklüğüne ulaşabildiği makama büyük arif Ayetullah uzma Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani ulaştı. İslami marifetler alanında, Allah’a ulaşma konusunda seyri suluk üstatları arasında böyle makama ulaşan az bir arif vardır.
O zamandan günümüze kadar yaşamış ariflerin tamamı onun derin, yüce ve semavi düşüncelerinin etkisi altında kalmıştır. Ve ondan sonra yaşamış tüm arifler kendi İslami irfanlarını ona bağlamışlardır. Aşağıda yazılacak konular genel olarak Muhammed Cevad Nur Muhammedi’nin kaleme aldığı “Ferzane-i Kabile-i Aşk” kitabından alıntı olarak verilecektir.
Doğumu
Ayetullah Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani, 1239 Kameri yılında  (miladi 1823) Hemedan şehri köylerinden “Şevend” köyünde dünyaya geldi.
Çobanlık yapmakta olan babasının adı Ramazan Ali idi. Babası oğlunun alimler zümresine katılmasını ve dini ilimlerle uğraşmasını çok arzulamaktaydı. Bundan dolayı oğlunu eğitim alması için Tahran’a gönderdi.
Aile, Baba ve Annesi
Ailesi hakkında elde fazla bir bilgi bulunmamaktadır, ancak Molla Hüseyin Kulu Hemedani’nin babası Ramazan Ali’nin Allah Resulünün tanınmış sahabelerinden olan Cabir b. Abdullah Ensari’nin torunlarından olduğudur. Yüzyıllar boyunca bu köyde yaşayan torunları Hz. Ali’nin (a.s) Cabir b. Abdullah Ensari’ye hediye ettiği abayı gururla yanlarında taşımaktaydılar.
Üstatları
Molla Hüseyin Kulu Hemedani, Tahran da Şeyhü’l Irak’iyin adıyla meşhur olan meşhur fakih Şeyh Abdulhüseyin Tehrani’den “Mervi” medresesinde dersler aldı. Sonra Sebzevar şehrine giderek ünlü Hekim Hacı Molla Hadi Sebzevari’den cana can katan ilim sofrasından istifade ederek onun hikmet ve ahlak derslerinin feyzinden yararlandı.
Hacı Molla Hadi Sebzevari’nin derslerinden gerekli feyzi aldıktan sonra Necef-i Eşref’e giderek Hidayet önderi Muvahhitlerin Mevlası İmam Ali’nin (a.s) dergahında dini dersler almaya başladı. Burada Fakihlerin sonuncusu lakaplı büyük üstat Şeyh Murtaza Ensari’nin derslerine katıldı.
Bir müddet Şeyh Ensari’nin mahzarından istifade ettikten sonra – gerçi Şeyh Ensari Kutsi nefse, haletlere, müşahede ve kerametlere sahipti, ancak- Allah onun kemale ermesi, Hakka ubudiyet yolunu kat etmesi için yeni bir yol açmış ve Seyyid Şuşteri’nin mahzarına yol bulmuştu.
Bu kutlu teşerrüf bulma öyküsünü Ayetullah Ahunt Molla Ali Hemedani “Aynu’l Mülk”te Molla Hüseyin Kulu Hemedani’den nakletmiştir ki Ahunt şöyle buyurmaktadır:
Arif Üstat Seyyid Ali Şuşteri’nin Mahzarında
Necef’de Şeyh Ensari’den ders okuduğum günlerden bir gün Şeyh Ensari’nin Çarşamba günleri Ayetullah Seyyid Ali Şuşteri’nin ki görüntüde Şeyh Ensari’nin ders öğrencilerindendir evine gittiğini duydum.
Bir gün istihare bahanesiyle Seyyid Ali Şuşteri’nin evine giderek kapısını çaldım. Kapıyı hadim açtığında istihare için geldim, dedim.
Seyyid Ali Şuşteri buyurdular: söyleyin içeri gelsin, içeri girdiğimde Şeyh Ensari’yi öğrencilerin oturduğu gibi Seyyid Ali’yi de üstatların oturduğu gibi oturarak bir şeyler anlattığını gördüm.
O anda içimden bundan sonra Seyyid’in derslerine katılmam gerektiğini geçirdim. O gün toplantı bittikten sonra kalktığımda Seyyid şöyle buyurdu: Şeyh’in başı çok kalabalıktır, bundan dolayı devamlı buraya gelememekte, ama eğer sen istersen başka günlerde buraya gelebilirsin.
Böylelikle Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani aradığı mümtaz üstadını buluyor.
Üstadın inayetleri
Ağa Bozorg Tahrani’nin naklettiği öykü Seyyid’in, Molla Hüseyin Kulu Hemedani’ye olan özel inayetini göz önüne sermektedir.
Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani Necef-i Eşref’deki eğitim ve öğretim günlerinde Selimiye Medresesinde bir odası vardı, o günlerde çok ağır bir hastalık geçirerek hasta döşeğinde yatmaktaydı.
Seyyid Ali’nin bağlılarından olan bir doktor Seyyid’in yanına gittiğinde hemen Molla Hüseyin Kulu Hemedani’yi tedavi etmesi için Selimiye Medresesine gitmesini ister.
Doktor Ahunt’u muayene ettikten sonra üstadın yanına gelerek, Ahund’un durumunun ağır olduğunu ve tedavisinin çok masraflı olduğunu söyler.
Seyyid, onun tedavisi yüz tümen de olsa onu iyileştir, der.
Ağa Bozorg Tahrani’nin anlattığına göre o zamanlar Necef’de çok az zengin kişinin bu kadar parası vardı. Gerçekten rakam çok büyük bir miktardı…
Kemal Yolunda İstikamet
Üstat Molla Hüseyin Kulu Hemedani’nin hayatını anlatanlara göre üstat kemale ermek için çok büyük zahmetler çekmiş ve işin başında yıllar sonra bu zahmetlerin neticesini almıştır.
Ayetullah Hasan Zade Amuli “Ariflerin Şeyhi Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani”nin makamının anısına düzenlenen konferanst şöyle buyurmuştur:
Hz. Ayetullah Molla Hüseyin Kulu Hemedani yirmi iki yıl sonra netice almıştır ve her kim geç netice almışsa daha çok pişerek, güçlü ve daha üstün netice alır; çünkü hazırlık ve istidatları daha çok olur.
Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani’nin gözü bir gün eyvanda kuru bir ekmek parçasına ilişiyor. Bir güvercin onu yemek için uçarak ekmeğin yanına geliyor ama gagasıyla onu parçalayamıyor.
Güvercin yeniden uçarak yanına geliyor, bu kaç kere böylece devam eder, en sonunda kuru ekmeği parçalamayı başarır ve onu yiyerek tekrar uçarak gözden kaybolur. Ahunt Molla Kulu Hemedani de bu olaydan ilham alarak sabretmesi gerektiğini anlar.
Böyle bir ruhi makamı olduğundan Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani 300 evliya terbiye ederek onları üç kısıma ayırır. Bir grup gündüzleri, diğer bir grup yatsı namazından sonra ve bir grupta seher vakitleri feyizlerinden yararlanmak için huzurlarına gelirlerdi.
Hz. Veliyi Asr İmam Mehdi’nin (aleyhi selam) Makamına Teşerrüf Bulması
Ayetullah Şubeyri Zencani şöyle buyurmuştur:
Bir gün Hüseyin Kulu Hemedani’ye acaba siz Hz. Veliyi Asr İmam Mehdi’yle (Ruhlarımız feda olsun) görüşme şerefine erdiniz mi? Diye sorarlar.
Molla Hüseyin Kulu Hemedani: Maalesef hayır, ama bir gün bana Hz. Veliy Asr (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) Sehle Camisinde Seyyid Ali Şuşteri’nin odasında olduğu ilka olundu
. Çok çabuk bir şekilde kendimi Sehle camisine attım, Seyyid Ali Şuşteri’nin odasına girmek istediğim de  Seyyid Ali Şuşteri bana seslenerek: orada kal, dedi. Ben de bana izin verilene kadar yerim de kaldım.
Ben dışarıdan iki kişinin bir birleriyle konuştuklarını duyuyor ama ne konuştuklarını anlayamıyordum.
Bir müddet sonra Seyyid Ali Şuşteri bana içeri girmem için seslendi. İçeri girdiğimde Seyyid Ali’den başka kimseyi içeri de göremedim. Ben o gün Hz. Veliyi Asr İmam Mehdi’yi (aleyhi selam) göremedim, ama Seyyid Ali Şuşteri bana çok vaadeler verdi…
Merhum Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani’nin Siyre ve Yöntemi
En Kısa zamanda ikinci bölümü yayınlacak…
ABNA.İR


more post like this