Güzel işler yapmak çok önemlidir. Ancak ondan daha önemli olan konu ise onları korumaktır. Sinsice pusuda bekleyen ve iyiliklerin yok olmasına neden olan amelleri yapmaya “Amellerin batıl olması” denir.
Bu gerçek karşısında, “Kötülüklerin giderilmesi veya Günahların bağışlanması” adı altında başka bir hakikat daha bulunmaktadır.
Allah’ın ilahi yasasına göre, güzel işler yapmak; geçmişte yapılan günahların bağışlanmasına neden olmaktadır.
Bu makalede iyiliklerin batıl olmasına ve günahların bağışlanmasına neden olan birkaç ameli hatırlatmaya çalışacağız.
Amellerin Batıl Olması
1-Ali’nin (a.) Velayetini Kabul Etmemek
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
(Ey Ali!) Yüce Allah ile senin velayetine sahip olmaksızın buluşacak olan kişinin amelleri batıl olmuştur.
2-Namazı Hafife Almak
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Mazeret sahibi olmaksızın vakti geçinceye kadar namazı terk eden kişinin amelleri batıl olur.
3-Müminlere Düşmanlık Etmek
Düşmanlık; dini mahveder, amelleri batıl eder ve şüpheyi miras bırakır.
4-Başa Kakmak
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Kim (mümin) kardeşine iyilik eder sonra da onun başına kakarsa, Allah onun amelini batıl eder. Günahını pekiştirir. Çalışmasını da sonuçsuz bırakır.
5-Gurur ve İsyan
Ali (a.) Nehcul Belağa’da şöyle buyurmaktadır:
Allah’ın İblise yapmış olduğu şeyden ibret alın. Çünkü onun uzun sürelerce yapmış olduğu amellerini ve zahmetli çalışmalarını batıl etmiştir. Kuşkusuz o, Allah’a dünya yılları ve ahiret yıllarıyla bilinmeyen bir süre ile altı bin yıl, kulluk yapmış idi. Ancak bir saatlik gururlanma ile hepsini yok etti. İblisten sonra başka bir kimsenin aynı günahı işlemesi ve sağlam kalması mümkün müdür?
6-Haset
İmam Hadi (a.) şöyle buyurmaktadır:
Haset, iyilikleri yok eder.
7-Hırs
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Hırsı, kalbinizde bulundurmaktan sakının. Çünkü hırsın şiddeti kalbi yakar kavurur. Kalplerin üzerine dünya sevgisi mührünü vurur. Dünya sevgisi ise bütün kötülüklerin kilididir. Bütün günahların başıdır. Bütün iyiliklerin yok olma nedenidir.
8-Kendini Beğenmişlik
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Helak ediciler üç tanedir: İtaat edilen cimrilik, kendisine uyulan nefsanî arzular ve kişinin kendini beğenmesidir. Bunlar amelleri batıl eder.
9-Gıybet
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Ateşin, kuru odun içindeki durumu; gıybetin, kulun iyilikleri içindeki durumundan daha süratli değildir.
10-Namahreme Bakmak
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Kocası olan bir kadının, eşinden başkasına yahut namahremlere bakması Allah’ın öfkelenmesine neden olur. Eğer kadın böyle yaparsa, Allah bütün amellerini batıl kılar.
11-Töhmet
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Kim evli bir erkeğe yahut evli bir kadına töhmet atarsa, Allah onun amellerini batıl kılar.
Kötülüklerin Giderilmesi
1-Allah’ı Zikir Etmek, Dua Etmek ve İstiğfar Dilemek
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Allah’ı çokça zikir edin. Çünkü kötülüklerinizi örter.
2-Namaz
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
Namaz, günahlar için kefaret ve örtüdür.
3-Ehli-Beyt’i (a.) Dost Edinmek
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
Ağaç dalından yaprağın düşmesi gibi, günahlar da dostlarımızın sırtından düşer.
4-Nasuh Tövbe
İmam Sadık (a.) tövbe etmek ve onun etkileri hakkında şöyle buyurmaktadır:
Kul tövbe ettiği zaman, Allah onu çok sever. Dünyada ve Ahirette onun günahlarını örter.
Rivayet eden kişi imama (a.) günahların nasıl örtüldüğünü sorunca şöyle buyurdu:
Kişinin günahlarını yazan iki melek (onun günahlarını) unuturlar. Kişinin organlarına “Onun günahlarını gizleyin.” diye vahiy edilir. Yeryüzüne “Senin üzerinde yapmış olduğu günahları gizle.” diye vahiy edilir. Sonra mülakat zamanı, günah olarak yaptığı şeylerden dolayı onun aleyhinde tanıklık edecek hiçbir şey olmadığı halde, Allah ile mülakat eder.
5-Güzel Ahlaklı Olmak
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
Güzel ahlak; güneşin buzu eritmesi gibi günahları eritir.
6-Din Kardeşleriyle Görüşmek
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Kardeşini ziyaret etmek için yürüyen bir kişinin, evine dönünceye kadar her bir adımı için, yüz bin köle azat etme sevabı yazılır. Onun makamı yüz bin derece yükselir. Ve onun yüz bin günahı silinir.
7-Aileye Hizmet Etmek
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Ey Ali! Kim ailesine yapmış olduğu hizmetten dolayı rahatsız olmaz ise (yapmış olduğu hizmetler) büyük günahları için kefaret olur.
Dua’nın Kabul Olmasının Şartları
A-İlahi Marifet
Peygamber efendimiz (s.a.a.) yüce Allah’ın şöyle buyurduğunu söylemiştir:
Kim, yalnızca benim zarar verdiğimi ve yararlandırdığımı bilerek benden bir şey isterse, onun isteğini kabul ederim.
B-Kalp Huzuru
İmam Cafer (a.) şöyle buyurmaktadır:
Kuşkusuz yüce Allah, kalbin haberi olmadan yapılan duayı kabul etmez. Öyleyse bütün kalbinle ona yönel ve kabul edileceğine kesin gözüyle bak.
C-Salih Amel
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Ey Ebu Zer! Amelsiz yapılan duanın durumu; yaysız atılan okun durumuna benzer.
D-Üzerinde Kul Hakkı Olmamak
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
Sizden biriniz, duasının kabul olmasını isterse, rızkını temizlesin ve insanlara zulüm ederek aldığı şeyleri geri versin. Çünkü Allah, karnında haram olan ve onun yaratıklarına zulüm ederek alınmış bir şeyi yanında bulunduran kulun duasını, kendi katına yükseltmez.
D-Haram Lokma Yemekten Sakınmak
Bir hadisi kutside şöyle buyrulmaktadır:
(Ey kulum!) Dua etmek senden kabul etmek de bendendir. Ben, haram yiyen kişinin duası dışındaki bütün duaları kabul ederim.
E-Gizli Yapılan Dua
İmam Rıza (a.) şöyle buyurmaktadır:
Kulun gizli olarak yaptığı bir dua; açık olarak yaptığı yetmiş duaya denktir.
F-Toplu Olarak Dua Etmek
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
Kırk kişi bir konu hakkında toplanırlar sonra da dua ederlerse, Allah, onlar oradan ayrılmadan dualarını kabul eder.
G-Allah’ın Adıyla Başlamak
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Başında “Bismillahir Rahmanir Rahim- Bağışlayan, Esirgeyen Allah’ın adıyla” olan bir dua geri çevrilmez.
H-Sürekli Dua Etmek
Müminlerin Emiri Ali’ye (a.) şöyle soruldu:
Yüce Allah katında sözlerin en faziletlileri nelerdir? Şöyle buyurdu: Allah’ı çokça zikir etmek, ona sürekli yalvarıp yakarmak ve ona dua etmektir.
İ-Kendi Günahını İtiraf Etmek ve İstiğfar Dilemek
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
O (tövbe etmek) övmektir. Sonra sena etmektir. Sonra günahları dil ile söylemektir. Sonra istemektir. Allah’a yemin ederim ki, kulun günahları dil ile söylemek vesilesiyle bağışlanır.
K-Namaz Vakitlerine Dikkat Etmek
Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:
Namazın (ilk) vakitlerinde dua ederek (makam bakımından) kendinizi yükseltiniz. Namazın (ilk) vakitleri, vakitlerin en faziletlisidir.
M-Başkalarını Kendine Üstün Tutmak
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
Kim, duasının içinde kırk mümini (kendinden) önce karar kılar,  sonra da kendisi için dua ederse, duası kabul edilir.
N-Yalvarıp Yakarmak
İmam Sadık (a.) babasından (a.) şöyle nakletmektedir:
Kul, yalvarıp yakararak secde ettiği zaman Rabbine daha yakın olur.
O-Nimetlerden Yararlanıldığı Zaman Dua Etmek
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
Kim sıkıntı içinde iken duasının kabul edilmesinden dolayı mutlu olmak isterse, nimet ve refah içinde iken çokça dua etsin.
Ö-Muhammet’e (s.a.a.) ve Soyuna Salâvat Okumak
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
Kim, peygambere (s.a.a.) salâvat göndermeden dua ederse, onun duası kendi boynuna asılır kalır. Ancak peygambere (s.a.a.) salâvat gönderilerek yapılan dua ise (Allah’ın dergâhına) yükselir gider.
P-Dert Otağı Olmak ve İşbirliği Yapmak
Ali (a.) Nehcul Belağa’da şöyle buyurmaktadır:
Zulüm gören kişiye (ya da sorunlar içinde olan kişiye) yardım etmek ve sıkıntısını gidermek; büyük günahlara kefaret olan şeylerdendir.
R-Sadaka Vermek
İmam Sadık (a.) şöyle buyurmaktadır:
Gece verilen sadaka; Rabbin öfkesini yatıştırır ve büyük günahları yok eder.

Yazar: Seyit Muhammet ŞEFİİ
Çevirmen: Mahmut ACAR


more post like this