Vesail’uş Şia, 2/1083, Adem-u Cevaz-i İsti’mal-i Evani’iz-Zeheb ve’l-Fizze
bak. Ez-Ziynet, 210. Konu, el-Kalb, 3383. Bölüm; el-Ekl, 106. Bölüm
320. Bölüm Altın ve Gümüş Tabaklar

1.    İbn-i Bezi’ şöyle diyor: “Ebu’l Hasan Rıza’ya (a.s) altın ve gümüş kapları sordum. Onlardan hoşlanmadığını izhar etti.”
2.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Altın ve gümüş kaplarda yemeyin.”
3.    İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Altın ve gümüş kaplar (Allah ve ahirete) yakin sahibi olmayan kimselerin eşyasıdır.”
bak. vesail’uş Şia, 2/1086, 67. Bölüm

“Ba”Harfi

Konu Başlıkları

el-Buhl (Cimrilik)
el-Bid’et (Bidat)
el-Beda (Beda)
el-Ebdal (Abdal)
et-Tebzir (Savurganlık
el-Birr (İyilik)
el-Berzeh (Berzah Alemi)
el-Bereket (Bereket)
el-Burhan (Burhan-Delil)
el-Bişr (Güler yüzlülük)

29. Konu el-Buhl Cimrilik

el-Bihar, 73/299, 136. Bölüm, el-Buhl
Kenz’ul Ummal, 3/451, 803, el-Buhl

bak. es-Seha, 226. Konu; eş-Şuh, 260. Konu, el-Fakr, 3224. ve 3225. Bölümler

321. Bölüm
Cimrilik

Kur’an:
“Onlar cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar, Allah’ın bol nimetinden kendilerine verdiğini gizlerler. Kâfirlere aşağılık bir azab hazırlamışızdır.”
“İşte sizler, Allah yolunda infak etmeye çağırılan kimselersiniz. Kiminiz cimrilik yapıyor ama, cimrilik yapan bilsin ki, ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O’ndan yüz çevirirseniz sizi ortadan kaldırır, sizin gibi olmayacak bir milleti yerinize getirir.”
bak. Nisa, 53; İsra, 100; Hadid, 24; Kalem, 12
4.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrilik tüm ayıpların kötülüğünün toplamıdır. Cimrilik insanı her kötülüğe çeken bir dizgindir.”
5.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben, kardeşlerimden birini görünce kendisi için Allah’tan cenneti istediğim halde, dinar ve dirhem hususunda kendisine cimrilik etmek ve kıyamet günü bana, “Cennet senin olsaydı şüphesiz cennet hususunda daha cimri, daha cimri, daha cimri olurdun.”denilmesi hususunda Rabbimden haya ederim”
6.    İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrilik en çok kınanmış ahlaktır.”
7.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrilik utançtır.”
8.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrilik fakirliğin elbisesidir.”
9.    İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrilik (insanın) yüzsuyunu döker.”
10.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Elinde olan şeyler hususunda cimrilik etmek, mabuda (Allah’a) kötü zan beslemektir.”
11.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Malı hususunda cimrilik eden zillete düşer. Dini hususunda cimrilik eden (taviz vermeyen) kimse ise yücelir.”
12.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrilik sövgünün çoğalmasına sebep olur.”
13.    Şöyle rivayet edilmiştir: “Cimrilikten sakının. Şüphesiz cimrilik afettir ve özgür ve mümin insanlarda bulunmaz. Cimrilik imanla uyuşmaz.”
14.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer aziz ve celil olan Allah mükafat veriyorsa, o halde bu cimrilik de neden?”
15.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrilikten uzak olan şerefe ulaşır.”

322. Bölüm
Cimri

16.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimri kimse varislerinin hazinedarıdır.”
17.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrilik sahibini zelil kılar, kendisinden uzak durana ise izzet bağışlar.”
18.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimri az bir malını bile kendisinden esirger ve tümüyle varislerine bağışlar.”
19.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimri kimse hürmetini korumaktan çok, ortadan kaldırır.”
20.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cimri kimse Allah’tan ve insanlardan uzak, ateşe ise yakındır.”
21.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimriye bakmak kalbi katılaştırır.”
22.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrinin dostu olmaz.”
23.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimriye şaşarım! Kendisinden kaçan fakirliği kendine doğru hızlandırır. Kendisini isteyen zenginliği ise kaybeder. Dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette ise zenginler gibi hesaba çekilir.”
24.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünya kendisine yöneldiği halde cimrilik eden veya dünya kendisinden yüz çevirdiği halde cimrilik eden kimseye şaşarım. Oysa dünya kendisine yöneldiğinde infakta bulunması kendisine zarar vermez. Dünya kendisinden yüz çevirmişken cimrilik etmesinin de kendisine faydası dokunmaz.”
25.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsanlar için zenginlik istemesi gerekenler cimrilerdir. Zira şüphesiz insanlar zengin olunca malından el çekerler.”
26.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimrilikte insanın Rabbine kötü zan beslemesi (kendisine kötülük olarak) yeter. Şüphesiz her kim (ilahi) mükafata yakin ederse güzel bağışta bulunur.”
27.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimri kimse sıla-i rahime göz dikmemelidir. (cimrilik ve sıla-i rahim uyuşmaz. )”
28.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bana en uzak olanınız kötü dilli ve çirkin davranışlı cimri kimsedir.”
29.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimriye muhtaç olman dondurucu kıştan daha soğuktur.”
30.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü ateş üç kişiyle konuşur: Zengine şöyle der: Ey Allah’ın kendilerine çok, geniş ve dolu dünyayı verdiği kimse! Fakir senden az bir borç istedi, sen vermedin ve cimrilik ettin.”Böylece ateş onu yutar…”

323. Bölüm
Cimrinin Özellikleri

31.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz cimri kimse helal olmayan yoldan bir mal kazanan ve onu yersiz yerde harcayan kimsedir.”
32.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz gerçek cimri malının farz zekatını vermeyen; akrabalarına bağışta bulunmayan ve bunlar dışında savurgan davranan kimsedir.”
33.    İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimri, Allah’ın kendisine farz kıldığı şeylerde cimrilik edendir.”
34.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanlar dört kısımdır: Cömert, kerim, cimri ve aşağılık. Cömert kimse yiyen ve bağışlayandır. Kerim kimse yemeyen ve bağışlayandır. Cimri kimse yiyen ve bağışlamayandır. Aşağılık kimse ise yemeyen ve bağışlamayandır.”
35.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Gerçek cimri yanında adım zikredilince bana selam göndermeyen kimsedir.”
36.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimri selam hususunda cimrilik eden kimsedir.”

324. Bölüm
Cimri Kimsenin Huzuru Az Olur

37.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en az rahat edeni cimridir.”
38.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimri kimse için rahat yoktur.”
39.    İmam Rıza (a.s), babalarından (a.s) şöyle nakletmiştir: “Müminlerin Emiri (a.s) hep şöyle derdi:
“İnsanlar kudretli yarattın
Bazıları cömert, bazıları cimridir.
Ama cömert rahatlık içindedir.
Ama cimri uzun bir uğursuzluk içindedir.”
bak. 199. Konu, er-Rahet

325. Bölüm
İnsanların En Cimrisi

40.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en cimrisi Allah’ın kendisine farz kıldığı şeylerde cimrilik edendir.”
41.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en cimrisi, malını kendisinden esirgeyen ve varisine bırakan kimsedir.”
42.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Münezzeh olan Allah’ın malından farz kıldığını vermede cimrilik etmek en çirkin cimriliktir.”
43.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Müminlerin Emiri (a.s) beş deve yükü hurmayı birine gönderdi. Birisi Müminlerin Emirine (a.s) şöyle dedi: “Falan kimse senden (bu kadar) istemedi. Beş deve yükü yerine bir deve yükü ona yeterliydi.”Müminlerin Emiri (a.s) şöyle buyurdu: “Allah müminler arasında senin gibisini çoğaltmasın. Bağışlayan benim, cimrilik eden ise sen! “
44.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz insanların elinde olan şeyler hususunda cömert olmak (göz dikmemek) bağışlayarak cömert olmaktan daha üstündür.”
45.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz insanların en cimrisi, selam hususunda cimri olandır.”

326. Bölüm
Cimriliğin Nişanesi

46.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sürekli bahane bulmak cimriliğin nişanesidir.”
47.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cimri özür ve bahane bulmaya çalışan kimsedir.”

30. Konu el-Bid’at Bid’at

    el-Bihar, 2/261, 32. Bölüm, el-Bid’at ve’s-Sünnet
    el-Bihar, 2/283, 34. Bölüm, el-Bide’ ve’r-Rey
    el-Bihar, 72/213, 109. Bölüm, Men İstevla Aleyhim eş-Şeytan min Ashab’il Bide’
    El_Bihar 72/216, 110. Bölüm, İkab-u Men Ehdese Dinen ev Ezell’en-Nas
    Kenz’ul Ummal, 1/218, 221, 387, fil Bide’

bak.
    el-İman, 285. Bölüm; eş-Şirk, 1989. Bölüm; el-Fitne, 3152. Bölüm; el-Küfr, 3495. Bölüm

327. Bölüm
Bid’at

48.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bir bid’at çıktığında mutlaka bir sünnet terkedilmiştir. Bidattan sakının. Apaçık yoldan ayrılmayın. İşlerin en iyisi en üstün olanıdır. İşlerin en kötüsü ise yeni çıkan şeylerdir.”
49.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İşlerin en kötüsü yeni çıkan şeylerdir. Bilin ki tüm bidatlar delalettir. Bilin ki tüm delaletler ise ateştedir.”
50.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İtaat ediniz, bidat çıkarmayınız. Sizlere yetenler söylenmiştir.”
51.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hiç bir şey bidatlar gibi dini yok etmez.”
52.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bidat olan bir sünnet çıkarmaktan sakın! Şüphesiz kul kötü bir sünnet çıkarırsa hem o sünnetin günahını ve hem de o kötü sünnetle amel edenlerin günahını yüklenir.”
53.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Resulullah’a (s.a.a) dinde bidat çıkaran veya bidat çıkarana sığınak veren kimse hakkında sorulunca şöyle buyurdu: “O, İslam’da bir bidat çıkaran, hadsiz hesapsız parçalayan, Müslümanların dikkatini çekecek şekilde yağmacılık eden, bidat çıkaran kimseyi savunan, ona yardım ulaştıran veya yardımcı olan kimsedir.”

328. Bölüm
Bid’at Ehli

54.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bidat ehli insanların ve varlıkların en kötüsüdür.”
55.    Resulullah (s.a.a), Allah-u Teala’nın “dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar bidat ehli ve heva ve hevesler ashabıdır. Onların tövbesi yoktur. Ben onlardan beriyim onlar da benden beridir.”
56.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bidat ehli cehennem ehlinin köpekleridir.”

329. Bölüm
Bid’atın Anlamı

57.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ama bidat ehli, Allah’ın emrine, kitabına ve Resulüne karşı olanlardır. Onlar her ne kadar çok da olsa görüşleri ve nefsani istekleri esasınca amel edenlerdir.”
58.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsanları içlerinde kendisinden daha alimi olduğu halde kendisine davet eden bidatçi ve sapıktır.”
bak. 71. Konu, el-Cemaat

330. Bölüm
Bidat Ehlinden Yüz Çevirmek

59.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bidat ehlini görünce surat asın.”
60.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bidatçıya tebessüm eden, dinini yok etmede ona yardımcı olmuştur.”
61.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bidat ehlini korkutanın kalbini Allah güven ve iman ile doldurur.”
62.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bidat ehlinden yüz çeviren ve buğz eden kimsenin kalbini Allah yakin ve hoşnutluk ile doldurur.”
63.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bidat ehlinden yüz çeviren ve buğz eden kimsenin kalbini Allah yakin ve hoşnutluk ile doldurur.”
64.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim bidat ehlinin yanına varır ve ona saygı gösterirse İslam’ı yok etmeye çalışmıştır.”
65.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Benden sonra şek ve bidat ehlini görürseniz onlardan beri olduğunuzu açıklayın; kendilerine çok kötü sözler söyleyin ve saldırın ki İslam’ı yok etme hevesine kapılmasınlar. İnsanları onlardan sakındırın. Bidatlerinden bir şey öğrenmeyin. Böylece Allah sizlere sevaplar yazar ve ahirette derecelerinizi yüceltir.”

231. Bölüm
Bidatçı Kimse ve İbadet

66.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim bidat ile amel ederse şeytan onu ibadetle yalnız bırakır. Ona huşu ve ağlama verir.”
67.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kulun günahları sona erince, gözlerine hakim olur ve gözlerinden istediği kadar gözyaşı akıtır.”
68.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’a andolsun ki Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: “Şüphesiz şeytan bir topluluğu zina, şarap içme, faiz, aşağılık ve benzeri günahlara zorlarsa; şiddetli ibadet, huşu, rüku, huzu ve secdeyi onlara sevdirir. Sonra da onları ateşe davet eden imamların hakimiyetine uymaya zorlar.”
69.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Müminin ağlaması kalbinden; münafığın ağlaması ise başındandır.”
bak. el-Huşu, 1025. Bölüm
el-Gurur, 3043. Bölüm
es-Sıdk, 2192. Bölüm

322. Bölüm
Bid’at Ehlinin Amellerinin Batıl Oluşu

70.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah-u Teala bidatçi insanın orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, nakitini ve fidyesini kabul etmez.”
71.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sünnet üzere yapılan az amel, bidat üzere yapılan çok amelden hayırlıdır.”
72.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Söz sadece amelle kabul olur. Söz ve amel ise sadece niyet ile kabul olur. Söz, amel ve niyet ise sadece sünnete uyduğu taktirde makbul olur.”
bak. el-İbadet, 2500. Bölüm

333. Bölüm
Bidat Ehlinin Tövbesi

73.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah bidat ehlinin tövbesini asla kabul etmez.”
bak. el-Bihar 72/216, 110. Bölüm
el-İcare, 15. Bölüm

334. Bölüm
Bidatler Çıkınca Alimlere Farz Olan Şeyler

74.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimde bidat çıkınca alim de ilmini ortaya çıkarmalıdır. Böyle yapmazsa Allah’ın laneti üzerine olsun.”
75.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bidat çıkınca ve bu ümmetin son fertleri ilk fertlerine lanet edince ilmi olan herkes ilmini yaymalıdır. O gün her kim ilmini gizlerse, Allah’ın Muhammed’e nazil buyurduğunu gizlemiş olur.”
76.    Yunus b. Abdirrahman şöyle diyor: “İmam Sadık (a.s) ve İmam Bakır’dan (a.s) şöyle buyurdukları rivayet edilmiştir: “Bidatler ortaya çıkınca alim ilmini aşikar kılmalıdır. Aksi taktirde iman nuru kendisinden (geri) alınır.”
bak. vesail’uş Şia, 11/510, 40. Bölüm
et-Takiyye, 4180. Bölüm
el-Emanet, 157. Bölüm


more post like this