8. Konu el-Ezan Ezan

Vesail’uş Şia, 4/612-637; Ebvab’ul Ezan ve’l-İkame
el-Bihar, 84/103, 13. Bölüm, el-Ezan ve’l-İkame
Kenz’ul Ummal, 8/329-363, fil ezan

76. Bölüm
Ezan

1.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey Bilal! Kalk ve namazla bize huzur ver.”
2.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz şeytan namaz için seslenildiğini duyunca kaçar.”
3.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz gök ehli, yer ehlinden ezan sesi dışında hiç bir şey duymaz.”

77. Bölüm
Müezzin

4.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Müezzin sesinin ve bakışının gittiği yer ölçüsünce bağışlanır, yaş ve kuru her şey onu tasdik eder ve okuduğu ezanla namaz kılan herkes sayısınca kendisine iyilik yazılır.”
5.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir çölde olur da namaz vakti ezan okur ve namaz kılarsa arkasında iki tarafı görülmeyen melekler namaza durur.”
Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır: “Eğer (namaz için) kamet getirirse iki melek ona uyar. Ezan ve kamet okursa Allah’ın iki tarafı görülmeyen yaratıkları, arkasında namaz kılar.”
6.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müezzinin haklarından biri de sana aziz ve celil olan Rabbini hatırlattığını, seni nasibine davet ettiğini, Allah’ın sana farz kıldığını eda etmene yardımcı olduğunu bilmendir. O halde sana iyilik edene teşekkür ettiğin gibi ona da bu yüzden teşekkür et.”
7.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “En fasih konuşanınız ezan okumalı ve en fakih olanınız imam olmalıdır.”

78. Bölüm
Ezanın Tefsiri

8.    İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Camide oturduğumuz bir sırada müezzin minareye çıkarak, “Allah-u Ekber, Allah-u Ekber”diye ezan okumaya başladı. Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib (a.s) ağladı ve biz de onun ağlamasıyla ağlamaya başladık. Müezzin ezanı bitirince Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Müezzinin ne dediğini biliyor musunuz?”Ben, “Allah Resulü ve vasisi daha iyi bilir dedim.”Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Eğer ne dediğini bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.”Allah-u Ekber”cümlesinin bir çok anlamı vardır. Bir anlamı da, “Allah-u Ekber”cümlesinin Allah’ın kadim, (her şeyden önce), ezeli ve ebedi olduğunu; ilim, kuvvet, kudret, hilim, kerem, cömertlik, bağış ve kibriya sahibi olduğunu beyan etmektedir.”

79. Bölüm
Bebeğinin Kulağına Ezan Okumaya Teşvik

9.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Erkek veya kız çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan oku, sol kulağına ise kamet getir. Böylece şeytan ona ebedi olarak zarar veremez.”
10.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Esma binti Umeys bana, Fatıma’nın (a.s) kendisine şöyle buyurduğunu söyledi: “Hasan’a (a.s) hamile kalıp onu doğurduğumda Peygamber (s.a.a) geldi…Sağ kulağına ezan okudu, sol kulağına ise kamet getirdi…Bir yıl sonra Hüseyin (a.s) doğunca yine Peygamber (s.a.a) geldi ve şöyle buyurdu: “Ey Esma! Oğlumu bana getir.”Hüseyin’i beyaz bir kundak içinde kendisine verdim. Böylece sağ kulağına ezan okudu, sol kulağına ise kamet getirdi. Sonra onu dizinin üzerine koydu ve ağladı.”
11.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Peygamber (s.a.a), Hasan (a.s) dünyaya gelince kulağına namaz ezanını okudu.”
12.    İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sizden birinin çocuğu olunca damağını Fırat suyu ile ıslatsın, sağ kulağına ezan okusun, sol kulağına ise kamet getirsin.”
13.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim kötü ahlaklı olursa kulağına ezan okuyun.”
bak. Vesail’uş-Şia 4/672, 46. Bölüm


more post like this