9. Konu el-İza Eziyet etmek
el-Bihar 75/147, 57. Bölüm, Men Ehafe Mu’minen ev Zerebehu ev Azahu

bak.  et-Tahkir, 118. Konu; el-Carr, 642. Bölüm; ez-Zevac, 1655 ve 1656. Bölümler

80. Bölüm Eziyet Etmek

1.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’a andolsun ki iyiler kurtuluşa ermiştir. Onların kim olduğunu biliyor musun? Onlar bir karıncayı bile incitmeyenlerdir.”
2.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en zelil olanı, insanları hor sayanlardır.”

81. Bölüm
Mümine Eziyet Etmek

Kur’an:
“İman eden erkek ve kadınları, yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler, şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar”
3.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bir mümine eziyet eden, şüphesiz ki bana eziyet etmiştir.”
4.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bir Müslümanın, diğer bir Müslümanı dehşete düşürmesi caiz değildir.”
5.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: “Mümin kuluma eziyet eden bana savaş ilan etmelidir.”
6.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kim mümine kendisini korkutan bir bakışla bakarsa Allah-u Teala kendi gölgesinden başka hiç bir gölgenin olmadığı günde onu korkutur.”
7.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurmuştur: “Her kim dostlarımdan birine hakaret ederse benimle savaşmaya hazırlanmıştır.”
8.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir mümini üzer de sonra ona dünyayı verecek olursa yine de bu (günahının) kefareti olamaz.”
bak. Vesail’uş Şia; 8/587ve 588; 145 ve 146. Bölümler

82. Bölüm
Eziyetten Çekinmek

9.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanlara eziyet etme, zira insanlara eziyet etmemek kendin için ödediğin bir sadakadır.”
10.    İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eziyet etmemek aklın kemale erdiğinin göstergesidir. Aynı zamanda dünya ve ahirette insanın rahat olmasını sağlar.”
11.    İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim insanlara eziyetten el çekerse onlardan bir el, ama kendisinden bir çok el çekilmiş olur.”
12.    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müminin nefsi kendisinden sıkıntıdadır; ama insanlar kendisinden rahattadır.”

83. Bölüm
Allah Yolunda Eziyetlere Sabretmek

Kur’an
“İnsanlardan: “Allah’a inandık”diyenler vardır; ama Allah uğrunda bir eziyete uğratılınca, insanların eziyetini Allah’ın azabı gibi tutarlar. Rabbinden bir yardım gelecek olursa, Andolsun ki, “Doğrusu biz sizinle berâberdik”derler. Allah, herkesin kalbinde olanları en iyi bilen değil midir?”
“Hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolumda eziyete uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim.”
“Senden önce nice peygamberler yalanlandı ve kendilerine yardımımız gelene kadar yalanlanmalarına ve sıkıştırılmaya katlandılar. Allah’ın sözlerini değiştirebilecek yoktur; Andolsun ki peygamberlerin haberi sana da geldi.”
13.    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hiç kimse Allah yolunda benim kadar eziyet görmemiş, incitilmemiştir.”
bak. En-Nübüvvet (3), 3842. Bölüm


more post like this