Şiaların dördüncü önderi olan İmam Zeyn-el Abidin (a.s)”den nakledilen “Hukuk Risalesi” kitabında Müslümanların bir birlerine olan haklarını beyan etmiştir. O haklardan bazıları şunlardır “din kardeşinin hakkı, komşu hakkı, akraba hakkı, öğrenci ve öğretmen hakkı, köle ve sahip hakkı, dost arkadaş ve ortak hakkı, hükumet eden ve ona uyanların hakkı, istişare eden ve edilenin hakkı ve.
Burada Müslümanların birbirlerine karşı olan bazı haklarını beyan edeceğiz:
1)-Bir Müslüman kendisi için istediği bir şeyi din kardeşi içinde istemelidir ve kendisi için istemediği bir şeyi onun içinde istememeli ve ona layık görmelidir.
2)-Bir Müslüman diğer bir Müslümanı eli ve dili ile rencide etmemelidir.
3)-Müslüman diğer bir Müslüman karşısında mütevazı olmalı ve tekebbürken kaçınmalıdır.
4)-Müslüman kardeşi aleyhinde söylenen şeyleri kabul etmemeli, arabozucuların sözlerini dinlememeli, hata ve kusurlar peşinde olmamalı ve eğer birinin ayıbını görür veya anlarsa onu yayıp kardeşini rüsva etmemelidir.
5)-Küsmekten ve irtibatını kesmekten kaçınmalıdır ve eğer dargınlık veya küskünlük doğarsa onu üç günden fazla uzatmamalıdır. Fazilet ve üstünlük, barışmak ve anlaşmak için ilk adımı atan kimsenindir. Unutulmamalıdır ki bu dargınlık arttıkça Şeytanda sevinecektir.
6)-İzinsiz ve habersiz olarak mümin kardeşinin evine girmemeli ve eğer mümin kardeşinin evine, odasına veya iş yerine girmek isterse önce izin almalıdır.
7)-Başkaları ile görüşmede güler yüzle tatsızlığı, düşmanlığı ortadan kardıracak şekilde yani kardeşinin kalbindeki hüzün ile kederin yerini sevinç ile neşeye bırakacak bir şekilde davranmalıdır. Zira bunun Allah-u Teâlâ yanında büyük mükâfatı vardır.
8)-Ahdine vefa etmeli verdiği sözü yerine getirmeli ve yalan vadeden kaçınmalıdır.
9)-Müslümanlara karşı insaflı olmalı yani kendisine davranılmasını istediği gibi başkalarına davranmalıdır.
10)-Büyüklerine saygılı olmalı ve kendinden küçüklere karşı sevgi ve muhabbet göstermelidir.
11)-Birbirine dargın olan Müslümanların arasını bulmalı ve onları barıştırmalıdır.
12)-Müslümanların ayıbını örtmeli ve onların haysiyetini korumalıdır.
13)-Müslümanların ona karşı kötü zanda bulunacakları ortamlardan kaçınmalıdır.
14)-Müslümanların ihtiyaçlarını gidermeli ve sorunlarını halletmek için çalışmalıdır.
15)-Bir Müslümanın arkasından haysiyetini ve şerefini korumalı ve eğer biri herhangi bir Müslümana iftira atarsa o Müslümanı savunmalı ve elinden geldikçe o iftirayı ondan uzaklaştırmalıdır.
16)-Müslüman kardeşine selam vermeli ve onunla tokalaşıp görüşmelidir.
17)-Ziyaret, görüşme (vefatından sonra)cenaze merasimi, kabrini ziyaret, ailesine başsağlığı ve dua etmek gibi şeyler de bir Müslümanın diğer bir Müslümana karşı görevlerindendir.


more post like this