Namaz kılan kimse, namazının doğru olması için aşağıda açıklanan şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu şartlar şöyledir:

1-Taharet

2-Namaz kılınan elbise ile ilgili şartlar

3-Namaz kılınan yer ile ilgili şartlar

4-Namaz vakitleri

5-Kıble

Bunları sırasıyla aşağıda açıklayacağız:

TAHARET

Taharet iki yolla olur:

1- Abdest

2- Teyemmüm

ABDEST

Abdestli Olmayı Gerektiren Ameller

1- Cenaze namazı dışında bütün farz ve müstehap namazlar.

2- Unutulmuş secde ve teşehhüdün kazasını yerine getirmek.

3- Hacc ve Umre’de farz tavaf.

4- Kur’an-ı Kerim’in yazısına dokunmak.
NasIl abdest alInIr?

Abdest alırken önce “Allah’a itaat ve O’nun emrini yerine getirmek için abdest alıyorum” diye niyet etmelidir ve sonra aşağıdaki amelleri yapmalıdır:

Şekil:1-2

1- Yüzü sağ elle uzunlamasına saç bitiminden çenenin altına kadar ve enine baş parmakla orta parmağın arasını yukardan aşağıya doğru yıkamalıdır. 1. ve 2. şekilde olduğu gibi.

Yüzü yıkarken şu duayı okumak müstehaptır:

“ALLAHUMME BEYYİZ. WECHÎ YEWME TESWEDDU FÎHİL WUCÛH WELA TUSEWWİD WECHÎ YEWME TEBYEZ.Z.U FİHİL WUCÛH”

Tercümesi: “Allah’ım! Yüzlerin siyah olduğu günde yüzümü ak et. Ve yüzlerin ak olduğu günde yüzümü siyah etme.”

Şekil:3-4

2- Sağ kolu 3. ve 4. şekilde olduğu gibi dirsekten parmakların ucuna kadar yukardan aşağı doğru yıkamalıdır.

Sağ kolu yıkarken şu duayı okumak müstehaptır:

“ALLAHUMME E’T(İNÎ KİTABÎ Bİ-YEMÎNÎ WEL H^ULDE FİL-CİNANİ Bİ-YESARÎ WE HASİBNÎ HİSABEN YESÎRA”

Tercümesi: “Allah’ım! Kitabımı sağ elime ver. Ve cennetlerde ebedilik belgesini sol elime ver. Ve beni kolay hesaba çek.”

Şekil:5-6

3- Sol kolu 5. ve 6. şekilde olduğu gibi dirsekten parmakların ucuna kadar yukardan aşağı doğru yıkamalıdır.

Sol eli yıkarken şu duayı okumak müstehaptır:

“ALLAHUMME LA TU’T(İNÎ KİTABÎ Bİ-ŞİMALÎ WELA TEC’E(LHA MAG.LULETEN İLA U(NUK,Δ

Tercümesi: “Allah’ım! Benim kitabımı sol elime verme ve onu boynuma bağlı kılma.”

Şekil:7-8

4- Sağ eldeki rutubetle 7. ve 8. şekilde olduğu gibi başın ön kısmına meshetmelidir; ancak dışardan su alınmamasına dikkat edilmesi gerekir.. Başa meshederken şu duayı okumak müstehaptır:

“ALLAHUMME G.AŞŞİNÎ Bİ-RAHMETİKE WE BEREKATİKE WE E(FWİK”

Tercümesi: “Allah’ım! Rahmetin, bereketlerin ve affını bana bürü.”

Şekil:9-10

5- Sağ elin rutubetiyle sağ ayağın üst kısmına parmakların ucundan ayağın üzerindeki çıkık noktasına (ihtiyaten farz olarak ayak bileğine) kadar meshetmelidir. 9. ve 10. şekilde olduğu gibi.

Şekil:11-12

6- Sol elin rutubetiyle sol ayağın üst kısmını 11. ve 12. şekilde olduğu gibi parmakların ucundan ayağın üzerindeki çıkık noktasına (ihtiyaten farz olarak ayak bileğine) kadar meshetmelidir. Ayaklara meshederken şu duayı okumak müstehaptır:

“ALLAHUMME S’EBBİTNÎ E(LAS^-S^İRAT(İ YEWME TEZİLLU FÎHİL EK,DAM WEC’AL SA’YÎ FÎMA YURZ.ÎKE E(NNÎ.”

Tercümesi: “Allah’ım! Beni, ayakların kaydığı günde sırat üzerinde sabit kıl. Çabamı seni benden razı kılacak şeyde kıl.”

Abdestin şartları

1- Abdest suyunun pâk olması.

2- Abdest suyunun mutlak (başka bir şeyle karışmamış) olması.

3- Abdest suyunun mubah (gasp edilmemiş) olması.

4- Abdest alınan ibrik vs.nin mubah olması.

5- Abdest alınan ibrik vs.nin altın ve gümüşten olmaması.

6- Abdest azalarının pâk olması.

7- Abdest ve namaz için vaktin yeterli olması.

8- Tertib: Abdest amelleri arasında sırayı gözetmek.

9- Muvalat: Abdest amellerini peş peşe ve aralıksız yapmak.

10- Mübaşeret: İmkan dahilinde insana başkasının abdest aldırmaması.

11- Su kullanmanın herhangi bir sakıncası olmaması.

12- Herhangi bir şeyin suyun bedene ulaşmasına engel olmaması.

Abdesti Bozan Şeyler:

1-İdrar.

2-Gâita.

3-Gaz (yel) çıkması.

4-Gözün görmeyeceği ve kulağın işitmeyeceği şekilde uyumak.

5-Delilik.

6-Baygınlık.

7-Sarhoşluk.

8-Guslü gerektiren her şey.


more post like this