Articles

  Sorry, no posts matched your criteria.

 • Hz. Ali (as) 1

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HZ. ALİ (A.S)IN HİLAFET DÖNEMİ 1- Osmanın katlinin sebepleri 2- Hilafet seçilmesi 3- Cemel Harbi 4- Sıffin harbi 5- Bunun hikmet ve sonuçları 6- Nahrevan savaşı 7- Hz. Ali (a.s)ın [...]

  Rate this post
 • BAŞKALARININ AYIPLARINI ARAŞTIRMAK

  İmanlı ve güzel ahlak ile ahlaklaşan bir insanının özelliklerinden biri de başkalarının ayıplarını örtmektir. Herkesin bildiği gibi başkalarının ayıplarını araştırmak ise çirkin ve beğenilmeyen [...]

  Rate this post
 • İmam Hüseyin’in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

  İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem’in kızı Hz. Fatıma’nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan [...]

  Rate this post
 • Kur’an-ı Kerim’de Toplumsal Sünnetler

  İslam düşünce sistemine göre insan toplumu, Allah’ın yarattığı diğer varlıklar gibi, belli kanunlar ve sünnetler çerçevesinde hayatını sürdürür. Bu “sünnet”leri tanımanın [...]

  Rate this post
 • İslâm Ve Ahlak

  Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla: Hamd ve sena insanı bir kan pıhtısından yaratıp Eşref-i Mahlûkat yapan yüce Allah’a salât ve selam onun yüce peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) [...]

  Rate this post
 • EVLİYALARIN ESERLERİNDEN ŞİFA DİLEMEK VE TEBERRÜK ETMEK

  Vahhabi zümresi, evliyaların eserlerini aracı kılmayı, yakınlaşma vesilesi kabul etmeyi şirk bilmekteler. Peygamberin kürsü ve minberini öpen birisini de müşrik olarak bilmekteler. Hatta [...]

  Rate this post
 • HİDAYET ÖNDERLERİ 2 İMAM ALİ (AS)

  İÇİNDEKİLER Önsöz    5 1. BÖLÜM    10 Birkaç satırda    10 İMAM ALİ B. EBU TALİB (a.s)    10 İMAM ALİ B. EBUTALİB’İN (a.s) ŞAHSİYETİNDEN İZLENİMLER    14 İMAM ALİ’NİN (a.s) [...]

  Rate this post
 • İSLAM’DA MÜKEMMEL İNSAN

  YAYINCININ ÖNSÖZÜ Değerli Okuyucular! Hiç şüphesiz kitap; insan düşüncesinin aktarılmasında ve medeniyetin her yönüyle gelişmesinde seçkin bir role sahiptir. Diğer yandan taşıdığı özellikler, [...]

  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12) 75 dersin çevirisine kaldığımız yerden devam ediyoruz… Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve [...]

  Rate this post
 • Kendini Tanımak Allah’ı Tanımak mıdır?

  Kendini Tanımak Allah’ı Tanımak mıdır? Allah’ı tanımak, kendini tanımakla mümkün olduğundan, Marifet-i Nefs veya Kendini tanımak ne demektir ve onu elde etmenin yolu nedir? Bu soru, Hz. Ali’den [...]

  Rate this post
 • İlk Kur’an Tefsiri Olarak Hz. Ali (a.s)’ın Mushafı

  GİRİŞ Hz. Ali (a.s)’ın mushafı, İslâm tarihinde Kur’an ve Kur’an ilimlerini ihtiva eden ilk kitap oluşu hasebiyle büyük öneme sahiptir. Bu kitabın en belirgin özelliği, Müminlerin [...]

  Rate this post
 • Hz. Fatıma (s.a) Annemizden Kırk Hadis

  Doğum günü münasebeti ile… Hz. Fatıma (s.a) Annemizden Kırk Hadis Hz. Fatıma annemiz, Şiilerden (Hz. Ali’nin takipçi ve taraftarı) olup olmadığını öğrenmek isteyen birisine şöyle buyurdu: “Eğer [...]

  Rate this post
 • ZİKİR VE DUALARIYLA NAMAZIN GERÇEĞİ

  ÖNSÖZ Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed’e ve onun tertemiz Ehli-Beyti’ne ve Allah’ın laneti onların tüm düşmanlarına ol¬sun. [...]

  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4) – Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. [...]

  Rate this post
 • KIYAMET ALÂMETLERİ

  1- Kummî kendi tefsirinde babasından, o, Süleyman b. Müs-lim el-Haşşab’dan, o Abdullah b. Cerih el-Mekki’den, o Ata b. Ebi Ri-yah’dan, o da Abdullah b. Abbas’tan şöyle [...]

  Rate this post
 • KUR’AN VE HADiSLER IŞIĞINDA HZ. FATIMA

  YAZARIN KISA BiYOGRAFiSi Yazar Merhum Allame Abdulhüseyin Şerefuddin, 1870 yılında Kâzımeyn şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Babası Şerif Yusuf bin Şerif Cevad bin Şerif ismail’dir. Annesi Şeyyid [...]

  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (13)

  Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), tertemiz Âline, seçkin değerli sahabelerine [...]

  Rate this post
 • Hz. Fatıma (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

  S. 1- Hz. Fatıma (a.s)’ın kaç ismi vardı? C. 1- Hz. Fatıma’nın dokuz ismi vardı; onlar şunlardır: a)    Fatıma. b)    Zehra. C)    Sıddika. d)    Mübareke. e)    Tahire. f)      [...]

  Rate this post
 • İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri

  Ahlak dersi: İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri Bil ki insanın bedeni bir ülkedir. Âlemlerin Rabbi Allah onu mücerret ruhun hizmetine sunmuş ve ruh için bu ülkede organlar, hisler, [...]

  Rate this post
 • Allah Hakkında Cidal ve Bahsetmek Yasaktır

  Allah Hakkında Cidal ve Bahsetmek Yasaktır Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir: Ebu Cafer (İmam Muhammed Bakır aleyhi selâm) buyurdu ki: “Allah’ın yarattığı varlıklar hakkında konuşun; ama [...]

  Rate this post

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

 • Kerbela Ziyaretçileri’nin Kılavuzu

  Allah-u Teala Nur Suresi 36. ayette şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın yüksek tutulmasına ve içlerinden adının anılmasına izin verdiği evlerde, insanlar sabah akşam O’nu tespih [...]

  Rate this post
 • EHLİBEYT ALİMLERİ

  MÜÇTEHİTLER HZ. AYETULLAH UZMA HACI SEYIT ALI HUSEYNÎ HAMANEÎ Hz. Ayetullah uzma Hacı Seyit Ali Huseynî Hamaneî çok büyük ve değerli bir fakih olması yanında rical, tarih ve edebiyat ilminde de [...]

  Rate this post
 • Kudret kandilinde parlayıp duran

  Tahtacı Alevi Ozan Ali Güzel bir şiir-4 Kudret kandilinde parlayıp duran Muhammet Ali’nin nurudur vallah Zuhura gelip te kafiri kıran Elinde Zülfikar Ali’dir billah Elinde Zülfikar altında düldül [...]

  Rate this post
 • Ayetullah Sadık Şirazi: Neden Mühür Üzerine Secde Ediyoruz?

  Ayetullah Sadık Şirazi: Neden Mühür Üzerine Secde Ediyoruz? SHAFAQNA- Ayetullah el-Uzma Seyyid Sadık Şirazi namazda mühür üzerine secde edilmesinin sebebini açıkladı. Bu konudaki soru ve cevabı [...]

  Ayetullah Sadık Şirazi: Neden Mühür Üzerine Secde Ediyoruz?
  3 (60%) 1 vote[s]
 • Ahund Horasani’nin Hayatı ve Olması Gerekenler

    40 Yıl Boyunca Et Yemeyen Şii Müçtehit! Ahund Horasani’nin Hayatı ve Olması Gerekenler Ahund Horasani’nin kabrini kızını yanına defnetmek için elli yıl sonra kazarlar. Bu sırada Ahund [...]

  Rate this post
 • siirler_7

  HÜSEYN’E DOĞRU Evvel baştan Muhammed’e salavât Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru Ecel gelip, ömür gülü solmadan Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru Hasan-Hüseyin Ali’nin oğulları [...]

  Rate this post
 • ŞEYH MÜFİD(R.A)

  EBU ABDULLAH MUHAMMED B. MUHAMMED B. NUMAN [Ö. H/413, M/992.] Şia, sahip olduğu iftihar dolu bir tarih ve yetiştirdiği büyük âlimlerle tarihin seyrini değiştirmiştir. Şeyh Müfid (r.a) dördüncü [...]

  Rate this post
 • siirler_8

  KERBELA Yine muharrem Yine aşura Yine maziden hatıra Kekeme acılar gelip oturur başucumuza, Kanlı bir kum fırtınasında Mersiye okur çöller – Cennet gençlerinin efendisi adina, Güneş mum [...]

  Rate this post
 • Sahabenin Adaleti Görüşünün Siyasî ve Fikrî Kökleri

  Sahabenin adaleti görüşü, hadis ehli ekolünün oluştuğu dönemden bu yana kesin bir inanç olarak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat arasında benimsenerek sabit inançlarından biri olmuştur. Bu inancın [...]

  Rate this post
 • HZ.EBU TALİP(as)

  Ebu Talib (a.s) Ebu Talib’in imanı geçmişten günümüze kadar Ehl-i Beyt mektebi ile diğer mektepler arasında tartışma konusu olmuştur. Bir çokları onun (Allah’a sığınırız) imansız [...]

  Rate this post
 • Ailede Sevgi

  Ailede Sevgi “Hayatta Sevginin Yeri” yazımızda insanın toplumsal hayatında sevginin ve muhabbetin yüce yerini incelemeye çalıştık. Şimdi de sevgi ve muhabbetin ailenin saadet ve yücelişindeki [...]

  Rate this post
 • Şiirler Pir Sultan Abdal

  Şiirler Pir Sultan Abdal Açılın Kapılar Şaha Gidelim Hızır paşa bizi berdar etmeden Açılın kapılar şaha gidelim Siyaset günleri gelip yetmeden Açılın kapılar şaha gidelim Açılın Kapılar Şaha [...]

  Rate this post
 • ALLAME HİLLÎ

  ALLAME HİLLÎ Doğumu Hasan bin Yûsuf bin Ali bin Mutahhar Hillî, Allame Hillî diye meşhurdur. 29 Ramazan 648 h.k. tarihinde Hille’de doğdu. Tahsili O, ilmî ve manevî bir ailede doğdu. Küçük [...]

  Rate this post
 • Mut’a nikâhı ve Şia’nın mazlumluğu (2)

  Allame Tabatabai: Mut’a rivayetlerine ilişkin inceleme: Aktarılanlar mut’a evliliği konusunda bize ulaşan rivayetlerin bir bölümüdür. Bu rivayetleri araştırıcı gözle inceleyenler, bunlardaki [...]

  Rate this post
 • Dinde bid’at Nedir? Hangi şeyler bid’at sayılmaktadır?

  İslami kelamcıların hakkında genişçe konuştukları ve kitaplar yazdıkları bütün ilahi şeraitlerin temelini teşkil eden İbrahimi tevhidin derece ve mertebeleri vardır. Bu tevhidin mertebelerinden [...]

  Rate this post
 • 1. Konu el-İsar Fedakârlık

  Muhammed Reyşehri Receb, 1403-21 Mayıs 1983 Mizan’ul Hikmet -1 1. Konu el-İsar Fedakârlık     el-Bihar c. 74, s. 390, 28. Bölüm, et-Terahum…ve’s-Sıla ve’l-İsar ve’l-Muvasat ve ihya’ul [...]

  Rate this post
 • İmam Humeyni’nin Dilinden Şehit Mustafa Çamran

  Allah’ın Katına Şerefle Çıktı: Dr. Mustafa Çamran, 1311 (1932) yılında Tahran’da dünyaya geldi ve 1360 (1981) yılında Dehlaviye’de şehit oldu. Bu makalede imam Humeyni’nin Dr. Mustafa Çamran [...]

  Rate this post
 • Hz. Fatıma’nın (s.a) Faziletleri

  Hz. Fatıma’nın (s.a) Faziletleri

    Hz. Fatıma’nın (s.a) Sözü Peygamberin (s.a.a) Sevinç Kaynağı Hz. Fatıma (s.a) şöyle buyurdu; “(Ey müminler!) Peygamberi, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın.”[1] (yani [...]

  Rate this post
 • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

  Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehli sünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir [...]

  Rate this post
 • Şehid-i Sanî

  Doğumu Şia ulemasının önde gelen, saygın fakihlerindendir. Asıl adı Şeyh Zeynuddin b. Ali b. Ahmed Âmulî Cebaî olan ve Şehid-i Sanî lakâbıyla tanınan bu yüce fakih, 13 Şevval 911 (h.k)’de, [...]

  Rate this post

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

Page 10 of 58« First...89101112...203040...Last »