Articles

  Sorry, no posts matched your criteria.

 • EHL-İ BEYT (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER

  Birinci Bölüm: Ehl-i Beyt (a.s)’ın Zahiri ve Batini Özellikleri 1- Ehl-i Beyt (a.s)’ın Cismi Gelişimi Hekime Hatun diyor ki: Nercis hanım doğum yaptıktan kırk gün sonra İmam Hasan Askerî (a.s)’ın [...]

  Rate this post
 • İslam Dini ve İslam Birliğinin Anlamı

  İslam Dini ve İslam Birliğinin Anlamı

    Dinle ilgili tanımlardan en güzeli şudur; din kâinatın kaynağı olan bir varlığa âlemi yaratan ve meydana getirene inanmaktır. Bu yaratıcı âlim, kadir, gani, mutlak olarak adil ve bütün [...]

  Rate this post
 • Ali (a.s) Peygamber (s.a.v)’ın bütün ashabından daha bilgiliydi.

  Ali (a.s)’ın bütün ashabdan daha bilgin olduğu hususu kendimizi zorluğa salarak ve meşakkate düşürerek isbat edebileceğimiz öylesine belirsiz bir konu değildir. Aksine oldukça açık ve bilinen bir [...]

  Rate this post
 • İşte Gerçekler

  İşte Gerçekler… Tarihte İlk Olarak Kim Ebu Bekir’e “Sıddık”, Ömer’e “Faruk” Lakabını Takmıştır? Cevap: Ehlisünnet kitaplarında mevcut olan birçok sahih senetli hadiste bu mübarek lakapların [...]

  Rate this post
 • Konu el-İmamet (2) el-İmamet-i Hasse (1) Özel İmamet

  el-Bihar 36/192-418, Ebvab’un-Nusus ale’l-Eimme (a.s) el-Bihar, 23/104, 7. Bölüm, Fezail-u Ehl’il Beyt, Haber’us-Sekaleyn ve’s-Sefine el-Bihar, 26/18-226, Ebvab-u Ulum’il Eimme (a.s) Kenz’ul [...]

  Rate this post
 • HZ.FATIMAT’ÜZ ZEHRA (A.S.)’IN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

  İÇİNDEKİLER Hz. Fatima’nin Dogumu    3 Hayr-i Kesir Olmasi    3 Küçük Yasta Babasinin Yardimina Kosmasi    3 Ev Islerine Bakmasi    4 Kocasina Hizmeti    5 Çocuk Egitmesi    5 Faziletleri   [...]

  Rate this post
 • Peygamberin (saa) Çocukluk Dönemi

  ÇOCUKLUK DÖNEMİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM “Seni bir yetim olarak bulup da yer-yurt vermedi mi sana? Ve seni yol yitirmiş bulup da yol göstermedi mi sana? Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi [...]

  Rate this post
 • Dünyada Şer, Noksanlık ve Belaların Varlığı Hayır ve Şerrin Mahiyeti ve Takdiri

  İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ FASIL Bil ki İlm-i Âli’de kâinattaki nizam en üst derecede kemal, hayır güzellik ve cemale sahiptir. Bu kendi yerinde delil ve burhanlar ışığında icmal yoluyla [...]

  Rate this post
 • BAŞKALARININ AYIPLARINI ARAŞTIRMAK

  İmanlı ve güzel ahlak ile ahlaklaşan bir insanının özelliklerinden biri de başkalarının ayıplarını örtmektir. Herkesin bildiği gibi başkalarının ayıplarını araştırmak ise çirkin ve beğenilmeyen [...]

  Rate this post
 • Arabistan Şiîlerinin lideri Ayetullah Şeyh Amiri’nin

    Arabistan Şiîlerinin lideri Ayetullah Şeyh Amiri’nin: Hz. Fatıma’ya tevessülle idamdan kurtulma öyküsü Benim idam olmam için tüm sebepler oluşmuştu. Birkaç aylık hapis hayatımdan sonra [...]

  Rate this post
 • Konu el-Ülfet Ülfet-Kalplerin Uzlaşması

  17. Konu el-Ülfet Ülfet-Kalplerin Uzlaşması bak. es-Sadik, 291. Konu; el-Uzlet, 351. Konu; el-Hamul, 152. Konu; el-İşre, 2732. ve 2734. Bölüm; er-Ruh, 1562. Bölüm, el-Eh, 36, 37 ile 40 ila 43. [...]

  Rate this post
 • Ümm’ul-Eimme Hz. Fatıma (a.s)

  22. Konu el-İmamet (3) el-İmamet-i Hasse (2) (2) Ümm’ul-Eimme Hz. Fatıma (a.s) Özel İmamet Hz. Fatıma el-Bihar, 43/2-236, Tarih-u Seyyidet-i Nisa’il Alemin Kenz’ul Ummal, 13/674-687 bak. [...]

  Rate this post
 • HİDAYET ÖNDERLERİ 2 İMAM ALİ (AS)

  İÇİNDEKİLER Önsöz    5 1. BÖLÜM    10 Birkaç satırda    10 İMAM ALİ B. EBU TALİB (a.s)    10 İMAM ALİ B. EBUTALİB’İN (a.s) ŞAHSİYETİNDEN İZLENİMLER    14 İMAM ALİ’NİN (a.s) [...]

  Rate this post
 • ZİKİR VE DUALARIYLA NAMAZIN GERÇEĞİ

  İçindekiler ÖNSÖZ    3 İBADET VE UBUDİYET    3 ibadet Nedir?    3 Fıtrat ve İbadet    3 Tapınmanın Kaynağı    4 Tapınmanın Derinliği    5 İbadete Karşı İlgisizlik    5 İbadetin Yörüngesi, [...]

  Rate this post
 • Peygamberlerin Gönderiliş Felsefesi

  Peygamberlerin Gönderiliş Felsefesi

  Uğur AKTAŞ Allah-u Teâlâ insanı 2 boyutlu yaratmıştır. Bunlardan biri fiziksel, diğeri ise aklî yönüdür. Ve bu her iki yaratılış üzerine de insanlar farklı görüşler ve düşünceler ileri [...]

  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (4) – Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve Selam Allah’ın güvenilir elçisi Hz. [...]

  Rate this post
 • KUR’AN VE HADiSLER IŞIĞINDA HZ. FATIMA

  YAZARIN KISA BiYOGRAFiSi Yazar Merhum Allame Abdulhüseyin Şerefuddin, 1870 yılında Kâzımeyn şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Babası Şerif Yusuf bin Şerif Cevad bin Şerif ismail’dir. Annesi Şeyyid [...]

  Rate this post
 • Kerbela Hadisesi-1-

  Kerbela Hadisesi-1- Hüseyin Çaça قال النبيُّ ص| انّ الحُسينَ مِصباحُ الهُدىً و سَفِينة النّجاة Hz. Muhammed (s.a.a)buyurmuş: ey göklerin ve yeri ziyneti Hüseyin merhaba ilahi arşta yazılmış:” [...]

  Rate this post
 • İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri

  Ahlak dersi: İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri Bil ki insanın bedeni bir ülkedir. Âlemlerin Rabbi Allah onu mücerret ruhun hizmetine sunmuş ve ruh için bu ülkede organlar, hisler, [...]

  Rate this post
 • İslam’da Güzellik

  Hüccet-ül İslam KEŞFİ – Güzelliğin tarif ve bölümleri – Kur’an ve rivayette güzellik – Süslenme ve makyaj Yaratılışın sanatı güzellik olduğundan, ya da en azından sanatın [...]

  Rate this post

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (12) 75 dersin çevirisine kaldığımız yerden devam ediyoruz… Rahman Rahim Allah’ın Adıyla, Hamd Allah’a özgüdür. Salat ve [...]

  Rate this post
 • ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDA MEHDİ (A.F) İLE İLGİLİ RİVAYETLER

  Hadislerde Mehdi’nin Çikisi • El-Ayyasi kendi senediyle Ali b. Hüseyin (Imam Zeynelabidin)den, Resullullah (SAV)’in söyle buyurdugunu rivayet ediyor: Eger dünyanin ömrünün (sona ermesine) [...]

  Rate this post
 • AĞLAMATEMDİR MUHARREMDİR BU GÜN

  Eyşehid-i Kerbela’ya ağlayan Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün Âteş-ihasretle sine dağlayan Ağla,mâtemdir Muharrem’dir bugün İnlemâtemdir Muharrem’dir bugün Sinede,serde gerek [...]

  Rate this post
 • Şah-ı Merdan Mateminde

  Şah-ı Merdan Mateminde Hüseyin Çaça Şahı mülkü la Fetasın, Dillere destandı namın. Zülfikar mertlik nişanın Zülfikar ağlar bu gece..   Gök kubbeden kan gözyaşı Eritir damlası taşı Öldü Şah-ı [...]

  Rate this post
 • ŞİİRLER

  HAKK’IN EMRİ İLE CİHANE GELDİM Hakk’ın emri ile cihane geldim Muhammed’e kalu belâ diyerek Ya Ali kapına kurbana geldim Kabul et kulunun kulu diyerek Yine sen bilirsin benim [...]

  Rate this post
 • Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı

  Veliyy-i Emr’in Diliyle Fıtır Bayramı Veliyy-i Fakih Ayetullah uzma Seyyid Ali Hamaney’in çeşitli ortamlarda Fıtır Bayramı hakkındaki fıkhi, ibadi, manevi ve siyasi konuşmalarından bir kesit [...]

  Rate this post
 • Muhtelif2

  Taşlanmış şeytanın şerrinden bilen ve duyan Allah’a sığınırım. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam peygamberlerin ve resullerin en [...]

  Rate this post
 • Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar

  Hz. Ali’den Kur’an hakkındaki tüm şüphelere cevaplar “Bir şahıs Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in (aleyhi selâm) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: “Ey Müminlerin Emiri! Allah’ın semavî kitabı [...]

  Rate this post
 • Dinde bid’at Nedir? Hangi şeyler bid’at sayılmaktadır?

  İslami kelamcıların hakkında genişçe konuştukları ve kitaplar yazdıkları bütün ilahi şeraitlerin temelini teşkil eden İbrahimi tevhidin derece ve mertebeleri vardır. Bu tevhidin mertebelerinden [...]

  Rate this post
 • Sorularla İmam Mehdi (a.f)

  1. Soru: Kur’an-ı Kerim’in hangi suresinde ayetinde mehdi var? Kendinize kurtarıcı arıyorsanız Allah yetmez mi? İnsanları böyle Hıristiyan ve Yahudi alıntılarla oyalamak doğru değil. [...]

  Rate this post
 • Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) Mektupları

  Şia ve Sünni kitapları esasına göre: Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) Mektupları Allah Resulü (s.a.a) hicri altıncı yılın Zilhicce ayında Hudeybiye’den dönünce padişahların yanına elçiler [...]

  Rate this post
 • Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir?

  Evrenin tüm sırlarını bilen Peygamberin ümmi olması nasıl mümkün olabilir? Kur’an’da geçen Ummi tabirinden hareketle bazıları Peygamber’in (s.a.a) okuma ve yazma bilmediğini iddia etmişlerdir. [...]

  Rate this post
 • Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt

  Rabbini Gördün mü Sorusuna Hz. Ali’den Müthiş Yanıt Hz. Ali (aleyhi selâm) hilâfete gelip, halk O’na biat edince başında Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve âlih) sarığı, üstünde O’nun elbisesi, [...]

  Rate this post
 • Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (11)

  Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (11) 75 dersin çevirisine kaldığımız yerden devam ediyoruz… Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Sunucu: Rahman Rahim Allah’ın [...]

  Rate this post
 • İmam-i Zaman (a.s) Neden Bizlerden Gizlidir?

  İmam-i Zaman’ın dostları tarafından kendisine bu kadar sevgi ve ilgi gösterildiği halde neden yine de bütün insanlardan gizlenmektedir? Cevap Arz ve talep kanununun da hükmettiği üzere talep [...]

  Rate this post
 • Ehl-i Sünnet Kaynaklarında 100 Caferi

  Hepi de Ehl-i Sünnet’in yanında “Hüccet” olarak kabul edilmiş kimselerdir. Fakat fazla yer ve zaman kaybetmemek için uzun açıklamaya lüzum görmeyip özet olarak isimlerini ve [...]

  Rate this post
 • Ehlibeyt’in Dilinden “Allah Kimdir, Nedir?” (2)

  Ehlibeyt’in Dilinden “Allah Kimdir, Nedir?” (2) Hiçbir şey Allah’a benzemez, duyularla algılanmaz, insanlarla mukayese edilmez. Uzaklığında yakın, yakınlığında uzaktır. Her şeyin üstündedir. Bir [...]

  Rate this post
 • İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri

  Ahlak dersi: İnsanı Yöneten Deruni Kuvveler ve Görevleri Bil ki insanın bedeni bir ülkedir. Âlemlerin Rabbi Allah onu mücerret ruhun hizmetine sunmuş ve ruh için bu ülkede organlar, hisler, [...]

  Rate this post
 • Mehdilik İnancı

  İÇİNDEKİLER MEHDİ İNANCININ TARİHİ    3 PEYGAMBER’İN EHL-İ BEYT’İNDEN OLAN MEHDİ    3 MEHDİ İNANCININ TARİHİ Mehdi inancı ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Resulullah zamanında da Mehdi’den söz [...]

  Rate this post
 • Hz. Fatıma (s.a)’ın Özel Eğitim Yöntemleri

  Hz. Fatıma (s.a)’ın Özel Eğitim Yöntemleri

    Sevim TURAN/Erenler 4-5 Günümüz dünyasında eğitim meselesi, eğitim merkezlerinin yılda trilyonlara varan harcamalarına rağmen, hâlâ çözüme kavuşturulmuş değil ve çözüm bekleyen sorunların [...]

  Rate this post

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Sorry, no posts matched your criteria.

Page 10 of 58« First...89101112...203040...Last »