Tahtacı Alevi Ozan Ali

Güzel bir şiir-6

Seher vakti şah kervanı gidiyor

Onun katarından ayırma bizi

Kamberi önünde katar yediyor

Onun katarından ayırma bizi

Muhammet Ali’dir cihan eveli

Bir arap geliyor eli develi

Urumu irşad eden Bektaş-ı Veli

Onun katarından ayırma bizi

Gül kokusu Muhammed’in teridir

Ah ettikçe karlı dağları eridir

Hatice, Fatma Hak’kın yaridir

Onun katarından ayırma bizi

Cebrail hem kanadını açınca

Rahmet suyunu yeryüzüne saçınca

Hasan’la Hüseyin’in curasından içince

Onun katarından ayırma bizi

İmam Zeynel bekler zından içini

Dilerim bağışlar mücrim suçunu

Bakır Cafer yükleyince göçünü

Onun katarından ayırma bizi

Musa kazım Rıza Hak’kın nurudur

Taki Naki Asker Mehdi sırrıdır

Selman’ın yeninde deste gülüdür

Onun katarından ayırma bizi

Kul Himmet’im Eydür Mehdi nice oldu

On iki imamların tahtı nice oldu

Pirin eşiğine varan hacı oldu

Onun katarından ayırma bizi


more post like this