Şia Müçtehitlerinin Vehhabilik Hakkındaki Görüşleri (1)
İmam Humeyni’nin (r.a) Görüşü:
Şeriat ve akla aykırı fetvalar her Müslüman ve özgür insanı rahatsız etmektedir. Bu tür fetvaları verenler ister istemez Müslümanlar arası tefrika yaratarak İslam’ın yıkılması amacını taşıyanlara hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Meğer Müslümanlar dünyadaki Vehhabi merkezlerinin bugün fitne ve casusluk odaklarına dönüştüklerini görmüyorlar mı? bir taraftan eşrafın, Ebu Sufyan’ın… ve Amerikan İslam’ını yayıyorlar, bir taraftan da efendileri olan dünyayı yiyip kemiren Amerika’ya başlarını dayıyorlar. (Sahife-i İmam Humeyni, c. 21, s.80)
Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Ve yine ilahi siyasi vasiyetnamesinde şöyle buyurmaktadır: “Görüyoruz ki Kral Faht, her yıl halkın sonsuz servetinin önemli bir miktarını Kur’an-ı Kerim basarak ve Kur’an düşmanı bir mezhebin propagandasını yapma yolunda harcamakta ve Vehhabilik gibi hiçbir esasa dayanmayan,
baştan sona hurafe dolu bu mezhebi yaymak suretiyle gafil milletler ve halkları süper güçlere yöneltmekte; aziz İslâm ve Kur’an-ı Kerim’i yine İslâm ve Kur’an’ı yıkma yolunda kullanmaktadır. (İmam Humeyni’nin ilahi ve siyasi Vasiyetnamesi Kameri Yılı 1403)
İmam Seyyid Ali Hamaney’in Görüşü
İmam Hamaney şöyle buyurmaktadır: İlk önce, Vehhabiliği İslam vahdetine darbe vurmak ve Müslüman toplum arasında bir merkez olması için oluşturuldu. [1] İsrail’i İslam karşısında duracak bir merkez olması için kurdukları gibi onu da bu şekilde kurdular.
Vehhabi hükümetini ve bu Necd başkanlarını oluşturdular ki İslam toplumu içinde kendilerine bağlı kendileri için güvenli bir merkez olsun. Ve görüyorsunuz ki onlara bağlıdırlar. Şu anda Bekatu’l İslam da olan sultanlar, Vehhabilerdir. Kendileri İslam düşmanlarının –yani Amerika’nın- politikalarına bağlılıklarını, dostluklarını ve taraftarlıklarını açıkça ifade etmekte ve bunda bir sakınca görmemekte ve gizlememektedirler.
Ayetullah uzma Fazıl Lenkerani’nin (r.a) Görüşü
Ayetullah uzma Fazıl Lenkerani şöyle buyurmuştur: “Tüm basiretli insanlara aydındır ki Vehhabilik, tüm Müslüman grupların ittifakıyla İslam’ın dışında ve Küfür ve Yahudi’nin mevlididir. (onların çocuğu ve ürünüdür) İslam ve Kur’an’a muhalefet etmek ve Müslümanlar arasında tefrika çıkarmaktan başka hiçbir varlık gayesi yoktur.
Bu grup sadece Şia’nın kutsallarını yıkmak için değil, bilakis Peygamber efendimizin (s.a.a) kabri de dahil olmak üzere İslam’ın tüm mukaddesatını ve eselerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Ve bir gün Kur’an ve Kabe’yi de hedef alacaklardır. (Ayetullah Fazıl Lenkerani’nin Haremeyn Şerifeyn Askereyn (aleyhim’a selam) türbelerinin yeniden tahrip edilmesi münasebeti ile yayınlamış olduğu mesajından, 2007)
Ayetullah uzma Mekarim Şirazi’nin Görüşü
İslam düşmanları Vehhabileri tefrika yaratmak ve Müslümanlardan suistifa etmek için bölgede seferber ettiler. Vehhabiliğin ortaya çıkması İslam’ın kendi tarihi boyunca karşılamış olduğu ve geri kalmasına sebep olduğu büyük sorunlardan ve problemlerden biridir. (Cennetü’l Baki ve Baki İmamlarının türbelerinin tahrip edilmesinin yıl dönümü olan 8 Şevval günü yapmış olduğu konuşmadan alıntı, 2006)
Ayetullah uzma Safi Gulpeygani’nin Görüşü
Ayetullah uzma Safi Gulpeygani şöyle buyurmuştur: “El-Avasim mine’l Kavasim” kitabını okuduğumda yazarının Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak için nasıl çabaladığını gördüğümde şok oldum. Ve Allah’a yemin ediyorum ki günümüzde bir Müslüman’ın
Müslümanları birbirinden uzaklaştırmak ve onlar arsında ihtilaf çıkarmak için böyle uğraştığını ve tüm vahdet münadilerini cahil, yalancı, nifakçı ve hileci olarak itham altına aldığı zihnimden bile geçmezdi. En büyük dert ise bu kitabın Medine-i Münevvere’nin büyük Üniversitesinde basılarak yayınlanmasıdır.
Evet, “Hututul Arziye, eş-Şia ve es-Sünne, El-Avasim mine’l Kavasim” gibi kitaplar Medine-i Münevvere’nin İslam üniversitesinde basılarak yayınlandığı sürece, masum ve pak Ehlibeyt’e (a.s) düşmanlığın artmasıyla, tarihi gerçekler inkar edilmekle,
Müslümanlar arasındaki her türlü birlik sorgulanmakla, vahdet münadilerine karşı muhalefete kalkışmakla nasıl İslam mezhepleri arasında yakınlaşma  ve Müslüman vahdeti gerçekleşebilir?” Aynı şekilde başka bir konuşmasında şöyle buyurmuştur:
“Vehhabiler sadece Peygamberin Ehlibeyt’ine düşmanlık gütmemektedir, bilakis Peygamberimizin kendi şahsına bile düşmanlık gütmekte ve İslam’ın ve tarihinin yok edilmesi için uğraşmaktadırlar. Masum İmamların (aleyhimu’s selam) yad ve adı yok edilemez. En kısa zamanda ortadan yok olup gidecek olan dünyadaki Vehhabi fitnesidir. Tarihte onlardan geriye sadece işledikleri cinayetler kalacaktır.”
En kısa zamanda Ehli sünnet ulemasının da görüşlerini yayınlayacağız…
ABNA.İR

________________________________________

[1] – İsrail devleti de Müslüman toplum arasında kendileri için ön bir cephe olması için batılılar tarafından kurulmuştu.


more post like this