HÜSEYN’E DOĞRU

Evvel baştan Muhammed’e salavât

Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

Ecel gelip, ömür gülü solmadan

Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

Hasan-Hüseyin Ali’nin oğulları

Şehitler yolunda giderler doğru

İmâm Zeynel’âbâ Hüseyn’in oğlu

Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

İmâm-ı Bâkır’dan vuralım demi

Cafer-i Sadık’tan aldım erkânı

İmâm Mûsâ kaldır gönülden gamı

Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

İmâm-ı Rıza’dan olsun hidâyet

Takî ile Nakî kılsın inâyet

Ol Hasan Askerî şâh-ı vilayet

Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

Pir Sultan Abdal’ım söyledi heman

Yezid’in kalbinden gitmedi güman

Âhir nefesinde On iki İmâm

Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KERBELA UFUKLARINDAN

Kerbela susuz Kerbela

Huseyn’ime nasıl kıydın?!

Sıcak kuru toprağını

Kan-gözyaşıyla suladın.

(Nakarat)

Ufuklar karanlık iken

Kızılca bir güneş doğdu

Tüm cihânı nura boğdu

Kerbela ufuklarından

Bir ışıktır zâhir oldu

Nice gâfil gönüllerde

Vicdanlara ışık tuttu

Kerbela ufuklarından

Gözü kamaştı tarihin

Kerbela’ya baktığında

Gelecekler aydınlandı

Kerbela ufuklarından

O sönmez nurun ışığı

Varmıştır tâ asrımıza

Yayılmış mekanımıza

Kerbela ufuklarından

Ersan Baydemir


more post like this