1
Fatıme oğlusun sadık lakabın
Binini açmışsın o bin bir babın
2
Şeref verdin değer verdin ıslama
Solurken can verdin hadis kurana
3
Hidayet çırağı Nuhlun gemisi
Sadık dedi sana Allah elcisi
4
Müjdeledi seni Mevla Aliye
Necat bulur dedi binen gemiye
5
Caferi mezhebi mensuptur sana
Solurken can verdin ilim irfana
6
Binlerce insan katıldı dersine
Neman bile hayran kaldı ilmine
7
Olmasa dedi ki o iki sene
Helak olacaktım yemin rabbime
8
Seninle ıstı halk Kevser suyundan
Nebinin sünneti hadis kurandan
9
islam fidanini , peygamber dikti
huseyndi kaniyla onu yesertti
10
seninle barlanip buyudu fidan
fede olsun sana , yuz binlerce can
11
Kıydılar canına vasisin diye
Nasıl ki kıydılar baban Aliye
12
Mensur devanegı o zalim insan
Ağlar koydu bizi fıravnu zaman
13
Medine halkı oynadı yerinden
Veda edip öptüler ellerinden
14
Gece defin olsun diyen olmadı
Küçük kızlarını döven olmadı
15
Oklamadılar o mübarek bedeni
Kesmedi basını o şimri deni
16
Bedenin kefensiz yerde kalmadı
Yezitler evine ateş vurmadı
17
zeynebin gitmedi kufiye şama
Batmadı ekberin asgarin kana
18
Abbassının kolu kalem olmadı
rukeyyen gül gibi susuz solmadı
19
Hiç bir yer kerbela olmaz bizlere
Hiç bir gün aşura olmaz bizlere
20
Yaz kendinde İsa ağla husyene
Huseyndı kanıyla can verdi dine
İsa şabahat MEDEVİ,2008


more post like this