Vahabi Müftüsü:
Namaz Kılmayan İş Arkadaşlarınızı Öldürün!
Suudi Vahabi Müftülerden Şeyh Salih el Fevzan, namaz kılmayanlar ve onlar karşısındaki Müslümanların tutumu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya ‘bu kişilerin uzaklaştırılmasının ve eğer tövbe etmezlerse öldürülmelerinin farz! Olduğu iddiasında bulundu.
Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Vahabi müftülerin en son yayınladıkları fetvalarında namaz kılmayan kişilerin öldürülmelerinin gerektiği ve eğer tövbe etmezlerse öldürülmelerinin farz olduğu fetvası yer aldı.
El Arabiye haber sitesi Vahabi Müftü Şeyh Salih el Fevzan’ın, namaz kılmayan kişilerin öldürülmesi gerektiğine dair fetvasını internet sitesinde yayınladı.
El Arabiye’nin belirttiğine göre Şeyh Fevzan bu fetvayı ilk olarak 2009 yılında Youtube sitesinde yayınladı daha sonra Şeyh Fevzan’ın sevenleri tarafından bu fetva internet ortamında yayılarak geniş bir kesimin eline ulaşması sağlandı.
Suudi Arabistan Yüksek Alimler Kurulu üyesi olan bu vahabi müftü kendisine sorulan bu soruya şu cevabı verdi: “Kulluk ve küfrün arası namazı terk etmektir’ hadisi gereği namaz kılmayan biri Müslüman değildir. Namaz kılmayanların kafir olduklarına dair Kur’an ve sünnetten oldukça fazla delil ve kanıt vardır!
Vahabi Müftü Şeyh Salih el Fevzan’a, namaz kılmayanlara karşı Müslümanların tutumu ne olmalıdır’ sorusuna Vahabi alim şu cevabı verdi: “Onu uzaklaştırmak gerekir, hatta bilakis eğer tövbe etmez ve namaz kılmazsa onun öldürülmesi farzdır!… eğer tövbe etmez ve namazı terk ederse öldürülür… bu tür insanların istihdamı yanlış bir şeydir, zira kafirler (bu tür insanlar kafir olduklarından)  Müslümanlar üzerinde bir hakka sahip değillerdir. Dolayısıyla bu tür insanlar başkalarına örnek teşkil edebilirler.
Şeyh Salih bin Fevzan bin Abdullah el Fevzan, 1935 doğumlu ve Suudi Arabistan Yüksek Alimler Kurulu üyesi ayrıca Suudi Arabistan da bu kurumlarda görev yapmaktadır: Mekke-i Mükerreme Fıkıh Kurultayı denetleyicisi, hac tebliğcileri komite gözlemcisi, bilimsel araştırmalar kalıcı komite denetleyicisi, şer’i sorulara cevap veren kurul üyesi ve Prens Mut’eb bin Abdulaziz Al-i Suud Camisi imamı, hatibi ve müderrisi.
Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan baş müftüsü “Abdurrahman el Berrak” kadınların araba kullanmasının haram olduğuna dair fetva yayınlamış ve araba kullanan kadınların ölmelerini arzu ettiğini açıklamıştı.


more post like this