click on book to show pdf

1001 Hadis Işığında İmam Ali

Hz. Peygamber (s.a.a): * Ya Ali, Allah’‎ benden ve senden ba‏şkası‎ hakkı‎yla tan‎ımamış‎‏tı‎r. Ve seni Allah’tan ve benden ba‏şka kimse hakk‎ıyla tanı‎mamış‎‏tı‎r. (21. Hadis) * Eًğer insanlar Ali b. Ebî Tâlib’in sevgisinde birle‏şselerdi, Allah (cehennem) ateş‏ini yaratmazdı‎. (816. Hadis) * Hiç ş‏üphesiz Ali’de ِöyle hasletler (ِözellikler) vard‎ır ki, eًğer onlardan bir tanesi bile bütün insanlarda […]

 • Ali Rı‎za Sabiri
 • 1
 • Kevser
Rate this post
1001 Hadis Işığında İmam Ali
about this book
 • overview

  Hz. Peygamber (s.a.a): * Ya Ali, Allah'‎ benden ve senden ba‏şkası‎ hakkı‎yla tan‎ımamış‎‏tı‎r. Ve seni Allah'tan ve benden ba‏şka kimse hakk‎ıyla tanı‎mamış‎‏tı‎r. (21. Hadis) * Eًğer insanlar Ali b. Ebî Tâlib'in sevgisinde birle‏şselerdi, Allah (cehennem) ateş‏ini yaratmazdı‎. (816. Hadis) * Hiç ş‏üphesiz Ali'de ِöyle hasletler (ِözellikler) vard‎ır ki, eًğer onlardan bir tanesi bile bütün insanlarda olsaydı‎, fazilet olarak onunla yetinirlerdi. (34. Hadis) * Ali b. Ebî Tâlib, cennet kapı‎sı‎na ası‎lm‎ış‏ bir halkad‎ır. Kim ona tutunursa, cennete girer. (514. Hadis)

 • details
  • Ali Rı‎za Sabiri
  • 1
  • Kevser
  • 2013
  • İstanbul
 • reviews