click on book to show pdf

AHLAK FELSEFESİ

Elinizdeki kitap, mütefekkir şehit üstat Murtaza Mutahhari’nin “Ahlak Felsefesi” adındaki on iki oturumluk bir konferanstan ve iki bölümlük bir konuşmasından oluşmaktadır. Kitabın bü­yük bir kısmını teşkil eden birinci bölüm, üstadın 1351 Hicrî-Şemsî (1972 Miladi) yılında Tahran’ın bir mescidinde yaptığı dokuz ko­nuşmadan müteşekkildir. Aslında bu bölüm on konuşmadan oluşmaktadır, ama ne yazık ki ilk konuşmanın bantları elimizde yoktur. Fakat […]

 • MURTAZA MUTAHHARİ
 • M. Recai Elmas
 • 1
Rate this post
AHLAK FELSEFESİ
about this book
 • overview

  Elinizdeki kitap, mütefekkir şehit üstat Murtaza Mutahhari'nin "Ahlak Felsefesi" adındaki on iki oturumluk bir konferanstan ve iki bölümlük bir konuşmasından oluşmaktadır. Kitabın bü­yük bir kısmını teşkil eden birinci bölüm, üstadın 1351 Hicrî-Şemsî (1972 Miladi) yılında Tahran'ın bir mescidinde yaptığı dokuz ko­nuşmadan müteşekkildir. Aslında bu bölüm on konuşmadan oluşmaktadır, ama ne yazık ki ilk konuşmanın bantları elimizde yoktur. Fakat bu konuya bir eksiklik getirmemektedir. Zira ikinci oturumda, üstat şehit, birinci oturumun bir özetini tekrarlamak­tadır. "EK" adı altındaki ikinci bölüm, üstadın değişik zaman ve mekânlarda yaptığı üç konuşmasından müteşekkildir. İlk konuş­manın, yani "Komünizm ahlâkı"nın kesin tarih ve yeri belli değil­dir. Fakat Üstadın bu konuşmayı hayatının sonlarında yaptığı ke­sindir. İkinci konuşma "Ahlâkta benlik meselesi" ismini taşımakta­dır. Bu konuşma 1339'da (1960) Tahran Üniversitesinde yapılmış­tır. Bu konuşmanın da bantları mevcut değildir ve düzenlenmesi, o dönemde banttan çıkarılan ve üstadın gözetiminde yazımı ger­çekleşen metin üzerinden alınmış ve şekillenmiştir. "Ahlaki davra­nışların ölçüsü" başlıklı kısım, bu bölümün üçüncü ve kitabın son konuşmasıdır. Bu konuşma da Üstadın hayatının sonlarında ve di­ni ilimler öğrencilerinin merkezinde yapılmıştır. Elbette bu konu­nun başlangıcı -ki tabii davranış ve ahlaki davranışın tarifi konu­sundadır- bir dereceye kadar birinci bölümün ilk konuşması olma ihtiyacını karşılamayabilir.

 • details
  • MURTAZA MUTAHHARİ
  • M. Recai Elmas
  • 1
  • Akademi Yayınları
  • 1990
  • İstanbul
 • reviews