AHLAK TEMİZLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ AHLAK TEMİZLİĞİNİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ

AHLAK TEMİZLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ AHLAK TEMİZLİĞİNİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben yüce hasletleri kemale erdirmek için gönderildim.” Şüphesiz bu bir gerçektir. Zira dünya ve ahiret işi yüce bir ahlak olmaksızın asla düzene giremez ve bunları talep eden bir kimse için de yüce ahlaka sahip olmadan hoşnut olacağı bir şekilde elde edilemez. Sen her ne kadar çok da olsa salih amelin; […]

 • Şeyh Hüseyin Behrani
AHLAK TEMİZLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ AHLAK TEMİZLİĞİNİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ
2.8 (55.56%) 9 vote[s]
about this book
 • overview

  Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

  “Ben yüce hasletleri kemale erdirmek için gönderildim.”

  Şüphesiz bu bir gerçektir. Zira dünya ve ahiret işi yüce bir ahlak olmaksızın asla düzene giremez ve bunları talep eden bir kimse için de yüce ahlaka sahip olmadan hoşnut olacağı bir şekilde elde edilemez. Sen her ne kadar çok da olsa salih amelin; ahlaki temizlik olmadıkça ve engel teşkil edebilecek saplantılar ortadan kalkmadıkça bir fayda vereceğini zannetme. İyi amelle olan kötü ahlak balla birlikte olan sirke etkisini göstermektedir. Sonu yıkıma uğramak olan şeylerde ne gibi bir fayda düşünülebilir ki! Sakın batini ıslah ve temizlik olmaksızın fazla ilmin bir fayda vereceğini düşünme. Hâşâ! Asla! Nitekim bizim önderlerimiz (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Zalim bilginler olmayınız; aksi takdirde sizin batıl ve kötü huylarınız hak ve güzel huylarınızı ortadan kaldırır.” Aynı şekilde kötü ahlaka sahip bir insanın; babası, eşi, dostu, üstadı ve öğrencisiyle muaşeretten lezzet alacağını zannetme asla! Aksine bunların tümü, davranış bozukluğu sergilendiği takdirde incinecek ve insandan uzaklaşacaktır. Böylesine bir insan da halk arasında dağılmış olan kemal ve yücelikleri nasıl elde edebilir? Zira o durumda kemal ehli olan kimseler kendisinden kaçmış olacaklardır. Ehl-i Beyt’in metodunu dikkatle inceleyecek ve eserlerini araştıracak olursak o yüce insanların sadece güzel ahlakıyla insanları hidayete erdirdiğini ve dine cezp ettiğini kolayca görebiliriz. O yüce insanlar kendi taraftarlarını da buna davet etmiş ve şöyle buyurmuşlardır: “İnsanları dilleriniz dışında davet ediniz.” Yani güzel ahlak ve iyi davranışlarınızla onlar için örnek teşkil ediniz. Şimdi dünya ve ahiret işinin sadece yüce ahlakla düzene girdiği ve de bu ahlakı kemale erdirmenin, varlığın onsuz ıslahının mümkün olmadığı biset hedefi konumunda bulunduğu açıklığa kavuştuğuna göre, ahlak temizliğinin her farzdan öncelikli olduğu ve her gerekli işten daha önemli sayıldığı ortaya çıkmaktadır. O halde her hayır anahtarı her iyilik kaynağı, her faydayı elde etme sebebi ve bütün hedeflerin merkezi ahlak temizliğidir. Rivayetlerde yer aldığına göre kâfirler bile güzel hasletleri sebebiyle mükâfat elde edecektir. Nitekim nice insanlar nefsin isteklerine karşı çıkma düşüncesinde olduğundan dolayı sonunda bu iş onların iman etmesine neden olmuştur. Aynı şekilde rivayetlerde de yer aldığına göre Cebrail Peygamber-i Ekrem'e (s.a.a) Allah'ın emrini indirerek şöyle buyurmuştur: “Senin yanında bulunan esir kimseyi cömerttir diye sakın cezalandırma.” Yani ondaki güzel cömertlik ahlakı bu dünyada öldürme cezasından kurtulmasına ve ahirette de cennete erişmesine neden olmuştur.

 • details
  • Şeyh Hüseyin Behrani
 • reviews