click on book to show pdf

Ahlak ve İrfan

– Ahlâk, tevhit ilminden sonra en üstün ilimdir. – Kur’ân-ı Kerim, ilâhî elçilerin en önemli amacını, güzel ahlâka ve nefs tezkiyesine kılavuzluk olduğu şeklinde açıklamaktadır. – Beşerî toplumlardaki gerek bireysel ve gerekse sosyal bozukluklar, cahillik ve nefsin isteklerine uyma gibi etkenlerden kaynaklanıp, sonuç itibariyle yüce Allah’a itaatsizliğe ve nefs hallerinden gaflet etmeğe neden olur. Bu […]

 • Dr. Rıza Ramazan
 • 1
 • Kevser
Rate this post
Ahlak ve İrfan
about this book
 • overview

  - Ahlâk, tevhit ilminden sonra en üstün ilimdir. - Kur'ân-ı Kerim, ilâhî elçilerin en önemli amacını, güzel ahlâka ve nefs tezkiyesine kılavuzluk olduğu şeklinde açıklamaktadır. - Beşerî toplumlardaki gerek bireysel ve gerekse sosyal bozukluklar, cahillik ve nefsin isteklerine uyma gibi etkenlerden kaynaklanıp, sonuç itibariyle yüce Allah’a itaatsizliğe ve nefs hallerinden gaflet etmeğe neden olur. Bu hastalık ve afetlerin kökünün kazınmasında ahlâk ilmi önemli bir rol oynar. - Elinizdeki eserde cevabını bulacağınız sorulardan bazıları: * Ahlâkın tanımı nedir? * Nazarî ahlâk ve amelî ahlâk nedir? * Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüz toplumunda ahlâkî konulara eğilmenin gereği nedir? * Din ahlâkı ile seküler ahlâk arasındaki fark nedir? * Ahlâkî erdem ve rezillikleri teşhis etmenin ölçüsü nedir? * Erdem kazanmanın ve ahlâkî rezilliklerle mücadelenin yolu nedir? * Nefsi ıslah etmenin ve arındırmanın pratik aşamaları nelerdir? * Nefsin aşamaları nelerdir? * Ahlâk düzenini toplumda yerleşik kılmanın yolu nedir?

 • details
  • Dr. Rıza Ramazan
  • 1
  • Kevser
  • Istanbul
 • reviews