Aşura Kültürü

Aşura Kültürü

BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM SU Kerbela olayında, su ve susuzluk, vazgeçilmez tema-lardır. Eba Ebdillah’ın kafilesi Fırat kenarında konaklamış-tı ancak İbni Sad’ın ordusu, Fırat’ı kuşatarak imam Hüse-yin (a.s)’ın, Ehl-i beyt’inin ve dostlarının suya ulaşmasına engel olmuştu. Böylece Hüseyin (a.s)’ı teslim olmaya mecbur kılacak ve peygamber ailesinden intikam almış olacaklardı. Tarihçilerin naklettiklerine göre, Aşuradan üç gün önce Fırat’ın kuşatılmasıyla imam […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM SU Kerbela olayında, su ve susuzluk, vazgeçilmez tema-lardır. Eba Ebdillah’ın kafilesi Fırat kenarında konaklamış-tı ancak İbni Sad’ın ordusu, Fırat’ı kuşatarak imam Hüse-yin (a.s)’ın, Ehl-i beyt’inin ve dostlarının suya ulaşmasına engel olmuştu. Böylece Hüseyin (a.s)’ı teslim olmaya mecbur kılacak ve peygamber ailesinden intikam almış olacaklardı. Tarihçilerin naklettiklerine göre, Aşuradan üç gün önce Fırat’ın kuşatılmasıyla imam (a.s)’ın çadırların-da su sıkıntısı başlamıştı. Ehl-i beyt’in küçük çocukları, Fırat nehrini gördükçe susuzluğa karşı tahammüllerini yitiriyorlardı. Kadınlara, çocuklara ve savaşa katılmayan-lara suyu yasaklamak hiçbir din ve mezhepte yasal değil-dir ve insanlık dışı bir olaydır. Özellikle de İslam dininde…

  • details
    • ŞİA
  • reviews