Bağdat Alimleri Konferansı

Bağdat Alimleri Konferansı

TAKDIM Şimdi size tarihte yaşamış bir büyük kahramandan ve onun Ehlibeyti’ni oluşturan kahramanlar zincirinden bah- sedeceğim. Lakin tarih beni yalanlayacak. Çünkü tarih genellikle nurlu Ehlibeyt zincirinin halkalarını oluşturan, çağlanın hakikat ölçülerini katledenler tarafından kaleme alınmıştır. Tarih yazanlar tarih yapanlara sadık kalma- mışlardır. Bir dehanın dediği gibi, “Tarih yazan, yapana sadık kalmalıdır. Eğer tarih yazan, yapana […]

Rate this post
about this book
  • overview

    TAKDIM Şimdi size tarihte yaşamış bir büyük kahramandan ve onun Ehlibeyti'ni oluşturan kahramanlar zincirinden bah- sedeceğim. Lakin tarih beni yalanlayacak. Çünkü tarih genellikle nurlu Ehlibeyt zincirinin halkalarını oluşturan, çağlanın hakikat ölçülerini katledenler tarafından kaleme alınmıştır. Tarih yazanlar tarih yapanlara sadık kalma- mışlardır. Bir dehanın dediği gibi, "Tarih yazan, yapana sadık kalmalıdır. Eğer tarih yazan, yapana sadık kalmaz- sa, değişmeyen hakikatler, inanılmaz bir mahiyete bürü- necektir. " Tarih yazıcıları da tarih yapan hakikat kahramanları- na değil, gücün, kuvvetin temsilcileri olan siyası otorİte- lere sadık kalarak, değişmez hakikatleri, nebileri, Rabbanileri, Ehlibeyt'i inanılmaz bir mahiyete bürümüşlerdir. Tarih yazıcılarının ve yazdırıcılarının bu hakikatlere ters düşüşleri, hakikatlere, tarihe ve insanlığa karşı en büyük ihanet olmuştur. Yeni çağların kitleleri ise tarihe ve insanlığa yapılan bu ihanetten habersiz; akın akın Ehlibeyt'ten uzaklaşarak bilinmezliğe doğru yol almışlar- dır. İslam mefhumunun en büyük payandası olan Ehli- 5 beyt'in sökülmesi boşalan yerin uydurma bir tarihle sı- vanmaya çalışılması, insanlık kitlelerini temelini oluştu- ramadıkları boşluklarla, cevapsızlıklarla dolu, birbiriyle uyuşmayan hükümlerin uçuştuğu, bilinmezliklere ve bu- nalımlara çözüm bulamayan inanç sistemleri içerisine itmiştir. insanlığa din adı altında dinin en büyük temeli olan Ehlibeyt'ten mahrum bir hilkat garibesi takdim edilmiştir.

  • details
  • reviews