Belag’et-ul-Hüseyin (a s)

Belag’et-ul-Hüseyin (a s)

TERCÜME HAKKINDA Siz değerli okurların kitabı mütalaaya başlamadan önce aşağıda değineceğim noktaları hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyorum: Bu değerli eserde geçen ayetlerin, ayet numaraları bulunup yazılmış ve kitabın içinde senedi bulunmayan bazı rivayetlerin senetleri araştırılıp dipnot olarak zikredilmiştir. Kitapların yeni çaplarında, sayfa numaralarına kadar incelenip, bu konuda araştırma yapıp bilgilenmeye çalışan değerli araştırmacılara yardımcı olmaya çalışılmıştır. […]

 • ALİ RIZA YEŞİLKAYA Yüksek Lisans tezi
Rate this post
about this book
 • overview

  TERCÜME HAKKINDA
  Siz değerli okurların kitabı mütalaaya başlamadan önce aşağıda değineceğim noktaları hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyorum: Bu değerli eserde geçen ayetlerin, ayet numaraları bulunup yazılmış ve kitabın içinde senedi bulunmayan bazı rivayetlerin senetleri araştırılıp dipnot olarak zikredilmiştir. Kitapların yeni çaplarında, sayfa numaralarına kadar incelenip, bu konuda araştırma yapıp bilgilenmeye çalışan değerli araştırmacılara yardımcı olmaya çalışılmıştır.
  Kitap üzerinde yapmış olduğum çalışmaları şu başlıklar altında toplayabilirim;
  1- Ayetlerin adresleri araştırılıp bulunmuştur. 2- Rivayetin nakledildiği kitapların günümüzde ki adresleri bulunup yazılmıştır. 3- İmam Hüseyin'in (a.s) rivayetleri tercüme edilirken Farsça ve Arapça metniyle tatbik edilmiştir. Ve tercüme de Arapça metni esas alınmıştır. 4- Belağatü'l-Hüseyin (a.s) kitabının farklı nüshaları incelenmiş ve en güzel bir şekilde değerlendirilerek tercüme edilmiştir. 5- Kitabın değerli müellifi ile devamlı meşveret içinde bulunulup, önemli noktalar sorularak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 6- Kitabın sağlıklı bir şekilde Türkçeye kazandırılması için birçok uzman mütercim tarafından incelenmiştir. 7- Kitap yüksek lisans tezi olması hasebiyle titiz bir şekilde incelemeye alınmıştır. Şu noktayı da hatırlatmak gerekir ki; bu değerli kitapta bir araya toplanmış olan İmam Hüseyin'in (a.s) sözleri ve hutbeleri, İran'da kütüphanelerde bulunan kitaplar arasından yapılan titiz çalışma sonucunda ve on yıl içerisinde bir araya toplanmıştır. Araştırma yapılan kütüphaneleri şöyle sıralayabiliriz: Ayetullah Necef-i Maraşî Kütüphanesi, Kum, İran Melik Kütüphanesi, Tahran, İran. Mescid-i Camî-Çehel Sutun Kütüphanesi, Tahran İran. Husruv Kütüphanesi, Tahran, İran. Defter-i Tebligat İslam Kütüphanesi, Kum, İran. Hüccetiye Medresesi Kütüphanesi, Kum, İran. İlim Havzası Kum Kütüphanesi, Kum, İran. Kuds-u Razavî Kütüphanesi, Meşhet, İran. İran İslam Cumhuriyeti Meclis Kütüphanesi, Tahran İran. Ayetullah Gulpaykani Kütüphanesi, Kum İran. Bu değerli ve paha biçilmez eserde nakledilen hadislerin metnini büyük bir titizlikle araştırıp yazan; değerli yazar Hz. Ayetullah Seyit Mustafa Muhsin Musevi Ali İtimad'a, değerli evlatları Seyit Muhammet Hüseyin Ali İtimad'a ve değerli kardeşi Seyit Mişkat'a teşekkürlerimi sunarım. Yine bu eseri size sunmanın kıvancını yaşamaktayım. Ehlibeyt (a.s) mektebi yolunda bir adım atmış olmayı temenni eder, yüce Allah'tan bizleri kıyamette onların şefaatinden mahrum etmemesini âcizane niyaz ederim.
  ALİ RIZA YEŞİLKAYA

 • details
  • ALİ RIZA YEŞİLKAYA Yüksek Lisans tezi
 • reviews