Bir Devrimin Anatomisi

Bir Devrimin Anatomisi

ÖNSÖZ Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla “Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah’ı çokça zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar (veya öçlerini alanlar) başka. Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkı¬laba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.” (Şua-ra/227) 1979 yılının Şubat ayında dünya büyük bir olaya şahid oldu. Büyük ve inanılmaz bir olaydı bu: İslam devrimi!.. […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    ÖNSÖZ Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla "Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'ı çokça zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar (veya öçlerini alanlar) başka. Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkı¬laba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir." (Şua-ra/227) 1979 yılının Şubat ayında dünya büyük bir olaya şahid oldu. Büyük ve inanılmaz bir olaydı bu: İslam devrimi!.. Batı ve Doğu buna bir türlü inanmak istemiyordu. 14 asırdır yeryüzünde gel¬miş geçmiş tüm inkılapçı önderlerin uğruna canları pahasına yıl¬larca savaştıkları, can ve kan verdikleri ama bir türlü ulaşama¬dıkları bir hedef ve idealdi bu. Ama dünya çok geçmeden bu şaş¬kınlıktan kurtularak kendine geldi ve rüya olmasını istedikleri bu olayın bir gerçek olduğunu gördüler. İmam Humeyni (r) önder¬liğinde milyonluk İran milleti kıyam etmiş, iki süpergücün gözle¬ri karşısında ve dünyanın neredeyse artık İslam'ı sosyal ve siya¬sal arenada unutmaya başladığı sözde uzay çağında bir inkılab yapmıştı. Bu sıradan bir ihtilal veya hükümet değişikliği değildi. Bu inkılab dünyadaki kurulu düzene karşı bir alternatifti. Mı¬sır'da "İhvan-ı Müslimin" teşkilatının dağılım ve bitimin eşiğine geldiği bir zamanda artık bazı müslümanlar da İslam'ın 20'nci yüzyılda siyasi, kültürel ve toplumsal alanda başarılı bir çalışma aergileme gücüne sahip olabileceği hususunda şekkeder bir hale gelmişti. Kısacası tüm dünya müslümanları, "Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi beraberindeki müminlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat edin şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır." (Baka¬ra/214)

  • details
    • ŞİA
  • reviews