Caferilik Soru Cevaplar

Caferilik Soru Cevaplar

Bu kanaatinize kısmen ben de katılıyorum. Yani biz de Ehl-i Beyt mektebi mensupları olarak Allah Resulü’nün mübarek Sünnet’ine bütün vücudumuzla inanıyor ve onu da Kur’ân-ı Kerim’in yanı sıra İslâm’ın ikinci kaynağı olarak görüyoruz. Hatta elimizde olan delillere göre gerçek anlamda Sünnet ehli olan ve Sünnet’e tam anlamıyla sarılanın kendimiz olduğumuzu iddia ediyoruz. Ancak ne yapalım […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    Bu kanaatinize kısmen ben de katılıyorum. Yani biz de Ehl-i Beyt mektebi mensupları olarak Allah Resulü'nün mübarek Sünnet'ine bütün vücudumuzla inanıyor ve onu da Kur'ân-ı Kerim'in yanı sıra İslâm'ın ikinci kaynağı olarak görüyoruz. Hatta elimizde olan delillere göre gerçek anlamda Sünnet ehli olan ve Sünnet'e tam anlamıyla sarılanın kendimiz olduğumuzu iddia ediyoruz. Ancak ne yapalım ki bir ıstılahtır yaygınlaşmış ve söylenince bugünkü Sünnî camia akla gelmektedir. Sünnî demekle de mesele bitmez; zira "Sünnî" kelimesi de Sünnet'e mensup kimse demektir. Bazı alimler Sünnilere "Halifeler Okulu", karşısında da "Ehl-i Beyt Okulu" ıstılahlarını kullanmaktadırlar. İsterseniz bu ıstılahı kullanabilirsiniz. Bence mesele bu yönüyle fazla önemli değildir. Asıl önemli olan kimin gerçekten ne kadar "Ehl-i Sünnet" olup olmamasıdır. Bunu tarafsız bir gözle, belgelere ve tarihî gerçeklere dayanarak araştırmak gerekir. "Ali Şiası" kavramı için de aynı şey geçerlidir.

  • details
    • ŞİA
  • reviews