click on book to show pdf

Cenaze Hükümleri

Elinizdeki bu eseri de toplumumuzda eksikliğini hissettiğim bir boşluğu doldurmak gayesiyle ele almış bulunmaktayım. Gerçekten de toplumumuzun azımsanamayacak kadar büyük bir bölümünde, kanaatimce yine bilgisizlikten kaynaklanan, yanlış bir uygulama devam etmektedir. O da şu ki, kendilerinin Caferi ve Ehl-i Beyt ekolu izcileri olduklarından şüphe duymadığımız bu kesim, cenaze merasimlerini, cenaze adap ve erkânlarını kendi inanç […]

 • Abdullah TURAN
 • 1
 • Al-i Taha
Rate this post
Cenaze Hükümleri
about this book
 • overview

  Elinizdeki bu eseri de toplumumuzda eksikliğini hissettiğim bir boşluğu doldurmak gayesiyle ele almış bulunmaktayım. Gerçekten de toplumumuzun azımsanamayacak kadar büyük bir bölümünde, kanaatimce yine bilgisizlikten kaynaklanan, yanlış bir uygulama devam etmektedir. O da şu ki, kendilerinin Caferi ve Ehl-i Beyt ekolu izcileri olduklarından şüphe duymadığımız bu kesim, cenaze merasimlerini, cenaze adap ve erkânlarını kendi inanç esaslarına göre değil de, Sünnülüğe ve Hanefi mezhebine uygun olarak yaptıklarına şahit olmaktayız. Bu insanlarımıza: "Sizin inancınız, uygulamak istediğiniz, adap ve erkân nedir?" dediğimizde, onlar; şüphesiz: "Biz Caferi'yiz, Caferi Mezhebi mensuplarıyız ve uygulamak istediğimiz, elbette ki Ehl-i Beyt ve imam Cafer-i Sadık (a.s)'ın buyruğu, adap ve erkânıdır" derler. Onlara: "Peki sizin bu andaki uygulamanız, İmam Cafer-i Sadık buyruğu, adap ve erkânı değil de, Sünnilik ve Ebu Hanife'nin mezhebidir" dediğimizde ise: "Biz bu hususta bilgi sahibi değiliz; aslında bu mevzularda bizi kaynaklara inerek doğru şekilde aydınlatacak bir kimsemiz de yoktur. Zaten ta eskiden beri inancımızı eğitme ve öğretme hakkımız da elimizden alınmıştır; mümkünse siz bizi aydınlatın" şeklinde masumane dileklerini bize ilettiklerini gördüm. İşte bu istek ve gaye üzerine bendeniz elinizdeki bu özet nitelikli eseri kaleme almaya karar verdim.

 • details
  • Abdullah TURAN
  • 1
  • Al-i Taha
  • İstanbul
 • reviews