İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. Cevaplıyoruz

  Cevaplıyoruz

  Cevaplıyoruz

  • Rıza Hüseynineseb
  • 1
  • Kevser
  download

   Download

  Cevaplıyoruz
  5 (100%) 1 vote
  description book specs comment

  * Tevhidi şirkten ayırt etmenin ölçüsü nedir?
  * Evliya ve Ehl-i Beyt İmamları’nın Gaybi kudretine inanmak şirk midir?
  * Allah’tan başkası üzerine yemin edilebilir mi?
  * Evliyaya tevessül etmek, şirk ve bidat midir?
  * Evliya ve İmamların doğum günlerini kutlamanın hükmü nedir?
  * Şefaat dilemek şirk midir?
  * Allah’tan gayrisinden yardım dilenir mi?
  * Şia, Kuran’ın tahrif edildiğine inanıyor mu?
  * Neden Şia, hilafetin tayin ile olduğuna inanır?
  * Ehl-i Beyt İmamları kimlerdir?
  * Şia Ehl-i Beyt İmamları’nın masumluk sıfatına neden inanıyor?
  * Hz. Mehdi kimdir ve neden O’nun zuhuru beklenmektedir?
  * Neden ezan okunurken Ali’nin (as) velayetine tanıklık edilir?
  * Şia’nın sahabe hakkındaki görüşü nedir?
  * Mut’a nikahından maksat nedir ve Şia neden onu helal biliyor?
  * Neden Şiiler, toprak üzerine secde ederler?
  * Neden Şiiler, beş vakit namazı üç vakitte kılarlar?
  * Şia fıkhının kaynakları nelerdir?
  * Ebu Talib’in iman getirdiğine dair deliller nelerdir?
  * Takiyye nedir, niçin ve nerede yapılır?
  * Şia’ya göre Vitir namazı farz mı?

  • Rıza Hüseynineseb
  • 1
  • Kevser
  • 2014
  • ıstanbul