Dine Dönüş Çağı

Dine Dönüş Çağı

Yayımcı’nın Notu Peygamber’in (s.a.a) bisetiyle birlikte evrensel düzlemde tarihi bir mucize ortaya çıkmış oldu. Bir çok ihtilaf, savaş, kan dökücülük ve cehalet içinde yüzen Arabistan yarımadasındaki halk, bir tek düzen altına girdi ve Resulullah’ın (s.a.a) önderliğinde dine dayalı bir devlet kuruldu. Bu nebevi devlet kısa bir müddet zarfında İslam’ı iki büyük imparatorluk olan Rum ve […]

  • Mir Ahmed Rıza HACETİ
Rate this post
about this book
  • overview

    Yayımcı’nın Notu Peygamber’in (s.a.a) bisetiyle birlikte evrensel düzlemde tarihi bir mucize ortaya çıkmış oldu. Bir çok ihtilaf, savaş, kan dökücülük ve cehalet içinde yüzen Arabistan yarımadasındaki halk, bir tek düzen altına girdi ve Resulullah’ın (s.a.a) önderliğinde dine dayalı bir devlet kuruldu. Bu nebevi devlet kısa bir müddet zarfında İslam’ı iki büyük imparatorluk olan Rum ve İran imparatorluklarının sınırlarına kadar iletti ve sonunda İslam dini evrensel bir din haline geldi. İslam güneşinin doğuşundan ondört asır geçtiği ve İslam’ın artık tüm dünyaya yayıldığı günümüz dünyasında yeni ve güçlü bir hareket ile karşı karşıya bulunmaktayız. Çağımızda, yirminci asrın sonunda ortaya çıkan ve dini değerleri yeniden ihya etmeye çalışan bu hareket dünyadaki tüm dindarların yeniden ümitlenmesine, Allah ve maneviyat düşmanlarının ise ümitsizliğe kapılmasına neden olmuştur. İmam’ın (r.a) başlattığı ilahi hareketin bir bereketi olarak son çey-rek asırda Müslümanların sayısı %18’den %30’lara ulaşmış, dini yö-nelişler ve İslami hareketler hızla yükseliş tirendine girmiş; bilginler ve insan hakları savunucuları ise ahlaka, dini öğretilere, temel ilkelere ve manevi değerlere yönelmiştir. Bütün bunların hepsi de büyük bir evrensel değişimin ve tarihsel mucizenin habercisi konumundadır. O halde bütün özgürlük savaşçılarının, dindarların, özellikle de Müslümanların en büyük görevi, İmam Humeyni’nin (r.a) başlattığı ve dünyaya ilan ettiği bu dine dönüş çağının şartlarını ve özelliklerini hergün biraz daha fazla tanımak ve bu değerleri evrensel platforma taşımaktır. Sonuç olarak tüm dünyada, özellikle batıda İslam’a yönelişin ortam ve nedenlerini daha iyi bir şekilde açıklamaya çalışmalı ve bu ortamın genişlemesi için büyük bir çaba göstermeliyiz. Değerli Üstad Kadri Çelik Bey’in tercüme ve dizayn çabalarıyla ortaya çıkan bu eserin yayımlanması ve dağıtımı da işbu hedef ve amaçla yapılmıştır. Bu sınırlı çabanın; her ne kadar kısa adımlar da olsa, büyük görevi eda etme yolunda atılan adımlar sayılmasını ve de her şeyden önemlisi Hak Teala’nın hoşnutluğuna neden olmasını ümit ediyoruz. Kum Uluslararası İslami İlimler Merkezi Araştırma Yardımcılığı

  • details
    • Mir Ahmed Rıza HACETİ
  • reviews