DOĞRUYA DOĞRU

DOĞRUYA DOĞRU

TAKDİM Elinizdeki bu eser, mütevazı bir çalışmadan ibarettir. Bu eser, bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikâyesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dinî anlayışlar ve mezhebî ekollerle ilgilidir. Yani inanç dünyasına ait bir buluştur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insana has bir özellik olan aklıselimin ve doğru düşüncenin bir […]

  • Prof. Dr. Muhammed TİCANÎ
Rate this post
about this book
  • overview

    TAKDİM Elinizdeki bu eser, mütevazı bir çalışmadan ibarettir. Bu eser, bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikâyesidir. Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dinî anlayışlar ve mezhebî ekollerle ilgilidir. Yani inanç dünyasına ait bir buluştur. Her bir keşif ve buluşun gerçekte insana has bir özellik olan aklıselimin ve doğru düşüncenin bir mahsulü olduğunu nazara alarak kitabımı, batılın karanlık bulutları arasında aklıselimle hakkı batıldan ayıran ve sözleri adalet terazisinde tartıp makul olan kefesini tercih eden ve ileri sürülen görüşleri kabul ve reddetmeden önce birbiriyle karşılaştıran ve sözlerin yaldızlısına değil, mantıklısına uyan kişilere ithaf ediyorum. Yüce Allah buyuruyor ki: Müjdele o kullarımı ki, sözü dinleyip en güzeline uyarlar. Onlar öyle kişilerdir ki, Allah onları doğru yola sevk etmiştir ve onlar aklı başında bulunanların ta kendileridir.1

  • details
    • Prof. Dr. Muhammed TİCANÎ
  • reviews