EBU BEKİR BİN KUHAFE

EBU BEKİR BİN KUHAFE

ŞİÎLER VE EBU BEKİR’İN HİLÂFETİ Şiîlerin ve Ali’yi (a.s) Hz. Peygamber’in hak halifesi bilenlerin tavırları, Şiîler ve halifeler ilişkisinde belirleyici rol oynadı. Önemli olan nokta şu ki Hz. Peygamber’in kabilecilik kültürü yerine İslâm kültürünü yerleştirmek için gösterdiği bir çok zorlu çabaya rağmen kabilecilik kültürü tamamen ortadan kalkmadı ve kabileler arasındaki ihtilâflar kökünden kazınmadı. Hz. Peygamber […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    ŞİÎLER VE EBU BEKİR'İN HİLÂFETİ Şiîlerin ve Ali'yi (a.s) Hz. Peygamber'in hak halifesi bilenlerin tavırları, Şiîler ve halifeler ilişkisinde belirleyici rol oynadı. Önemli olan nokta şu ki Hz. Peygamber'in kabilecilik kültürü yerine İslâm kültürünü yerleştirmek için gösterdiği bir çok zorlu çabaya rağmen kabilecilik kültürü tamamen ortadan kalkmadı ve kabileler arasındaki ihtilâflar kökünden kazınmadı. Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında ensarla muhacirler ve Hazrec kabilesiyle Evs kabilesi arasında bir çok defa anlaşmazlık baş gösterdi ki Hz. Peygamber (s.a.a) tümüne karşı çıktı. Hicretin onuncu yılında özellikle, Beni Huzeyfe, Esed, Kinde, Gatafan gibi büyük Arap kabileleri arasında baş gösteren irtidat (dinden dönme) olayı, Ali'nin (a.s) Ebu Bekir'in hilâfetine karşı tavrında etki bırakmadı denilemez.

  • details
    • ŞİA
  • reviews