EHL-İ BEYT GERÇEĞİ

EHL-İ BEYT GERÇEĞİ

Yazarın Önsözü Bütün hamd ve senalar âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’nun salât ve selamı,  habib-i kibriyası Mu-hammed-i Mustafa’ya, tertemiz ve pak Ehl-i Beyt’e ol-sun. “Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, kâfirlerin zannıdır.” Sad Suresi; 27 Bu âlemde hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. En küçüğünden tutunda en büyüğüne kadar hepsi […]

  • Hüseyin ÇAÇA
Rate this post
about this book
  • overview

    Yazarın Önsözü Bütün hamd ve senalar âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’nun salât ve selamı,  habib-i kibriyası Mu-hammed-i Mustafa’ya, tertemiz ve pak Ehl-i Beyt’e ol-sun. “Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, kâfirlerin zannıdır.” Sad Suresi; 27 Bu âlemde hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. En küçüğünden tutunda en büyüğüne kadar hepsi için bir he-def belirlenmiştir. Zira yüce Allah, insanın yaratılış gayesini de Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etme-leri için yarattım.” Zariyat suresi; 56 Yüce Allah, insanı mahlûkatları arasında en üstünü kılmış onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz, biz Âdemoğullarını yücelttik. Karada ve denizde (bineklerle ve araçlarla) taşıdık. Temiz şey-lerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.” İsra suresi; 70 Bundan dolayıdır ki, insan yaratılmışların en seçkini ve güzüdesidir. Çünkü yaratan onu kendi halifesi tayin etmiş ve yine onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki ben, yeryüzünde bir halife yarataca-ğım…” Bakara Suresi; 30 Elbette en üstün insan olduğuna göre en ağır vazife de ona verilmeliydi. İnsanın üzerinde düşen bu görev; Allah’ı tanıyarak, ona ibadet etmesi olarak beyan edilmiştir. Bu doğrultuda merhameti sonsuz ve her şeye kadir olan yüce Rabbimiz, kendisini doğru tanıyarak, yanlış yollara düşmememiz için rehber ve önderler göndermiştir. Onlar İlahi emirleri insanlara ulaştıracak olan ve her yönden onların en faziletlisi olan; Peygamberler ve onların pak varisleri olan İmamlardır.

  • details
    • Hüseyin ÇAÇA
  • reviews