EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE TEMELİNANÇLAR

EHL-İ BEYT MEKTEBİNDE TEMELİNANÇLAR

ÖNSÖZ Bu eserde Ehl-i Beyt mektebinin inanç esasları olan, Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Mead konuları özet olarak delilleriyle birlikte incelenmiştir. Belki de bazıları “böyle bir eserin yazılmasına ne gerek vardı?” diye düşünebilirler. Ancak açıktır ki, her inancın varlığının devam etmesi, onun bilimsel olarak açıklanmasını zorunlu kıldığı gibi, belli bir inanca sahip olan insanların, o […]

  • Abdullah TURAN
Rate this post
about this book
  • overview

    ÖNSÖZ Bu eserde Ehl-i Beyt mektebinin inanç esasları olan, Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Mead konuları özet olarak delilleriyle birlikte incelenmiştir. Belki de bazıları "böyle bir eserin yazılmasına ne gerek vardı?" diye düşünebilirler. Ancak açıktır ki, her inancın varlığının devam etmesi, onun bilimsel olarak açıklanmasını zorunlu kıldığı gibi, belli bir inanca sahip olan insanların, o inancı doğru bir şekilde öğrenmeleri, onların en tabii hakkıdır. Bu da, o inancın içeriğini ortaya koyan, bizzat o inanca sahip olan kimseler tarafından kaleme alınan yazılı eserler olmadan imkansız olduğuna göre, bu tür eserlerin yazılmasının ne kadar elzem olduğu ortaya çıkmaktadır.

  • details
    • Abdullah TURAN
  • reviews