EHL-İ BEYT VE EHL-İ SÜNNET EKOLLERİ-1

EHL-İ BEYT VE EHL-İ SÜNNET EKOLLERİ-1

İTHAF Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun ey Asrın İmamı! Ey efendim, ey Resulullah’ın (s.a.a) torunu! Bu naçiz çabamı sana hediye ediyorum. “Ey aziz! Bize ve âilemize darlık dokundu, değersiz de bir sermaye ile geldik; ama sen bizim için tam bir ölçü ver, bize tasadduk eyle; çünkü Allah, tasad-duk edenleri mükâfatlandırır.” Ey […]

  • ALLAME MURTAZA ASKERÎ
Rate this post
about this book
  • overview

    İTHAF Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun ey Asrın İmamı! Ey efendim, ey Resulullah'ın (s.a.a) torunu! Bu naçiz çabamı sana hediye ediyorum. "Ey aziz! Bize ve âilemize darlık dokundu, değersiz de bir sermaye ile geldik; ama sen bizim için tam bir ölçü ver, bize tasadduk eyle; çünkü Allah, tasad-duk edenleri mükâfatlandırır." Ey cömert ve kerim olan! Günahlarımızı bağışlaması, bizden ve milletimizden sıkıntı ve kederi gidermesi için, Allah Tealâ'nın huzurunda bize şefaatçi ol. Doğrusu O, esirgeyen ve bağışlayandır. Küçük Hizmetçiniz Murtaza Askerî Kur'ân-ı Kerim: "Sözü dinleyen ve onun en güzeline uyan kullarımı müjdele! İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlardır aklıselîm sahipleri." (Zümer, 17-18)

  • details
    • ALLAME MURTAZA ASKERÎ
  • reviews