İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. EHL-İ BEYT’İ TANIYALIM

  EHL-İ BEYT’İ TANIYALIM

  EHL-İ BEYT’İ TANIYALIM

  • Mahammed Hasan MUİNİYAN
  • Fahrettin ALTAN
  • 1
  download

   Download

  EHL-İ BEYT’İ TANIYALIM
  Rate this post
  description book specs comment

  Kur’ân-ı Kerim peygamber ve masum İmamların risalet ve imamet felsefesini, insanların sapıklık ve toplumsal bozgunculuktan kurtulması, onların karınlıktan nura çıkması ve Allah’a yaklaşımları olarak tanımlamaktadır. Çünkü insanların dünya ve ahretteki mutluluğu, Hak Teâla’yı tanımaya bir mukaddime olabilecek derecede kendilerini tanımaya bağlıdır.

  Yine insanın muvaffakiyet ve saadeti, Kur’an-ı Kerim ve Ehl- i Beyt İmamlarının emirlerine uymak ve onları hayatın çeşitli boyutlarında özellikle ahlak ve hareketleri ıslah etmek yönünde kendilerine olgu ve örnek edinmektir.

  İşte bundan dolayıdır ki, Resulullah (s.a.a), Kur’an-ı Kerim ve tertemiz olan Ehl- i Beyt’i birbirinin yanında karar kılarak şöyle buyurmuştur:

  “Ben sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum; Allah’ın kitabıyla Ehl- i Beyt’imi. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz. Bu iki değerli emanet, Kevser havuzunun başında yanıma gelinceye dek birbirinden ayrılmazlar.”

  • Mahammed Hasan MUİNİYAN
  • Fahrettin ALTAN
  • 1
  • İmam Ali (a.s) Müessesesi
  • 1999
  • Kum