EHL-İ SÜNNET VE EHL-İ BEYT  MEKTEBİ ÖĞRETİLERİ-2

EHL-İ SÜNNET VE EHL-İ BEYT MEKTEBİ ÖĞRETİLERİ-2

Bismillahirrahmanirrahim “Sözü dinleyen ve onun en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte onlar Allah’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlardır aklıselîm sahipleri.” (Zümer, 17 – 18) ÜÇÜNCÜ KONU İki Mektep Açısından İslam Şeriatının Kaynakları Önsöz: Beş İslamî Kavram 1. Bölüm: İki mektebe göre Kur’an’ın konumu 2. Bölüm: İki mektebe göre Resulullah’ın (s.a.a) sünnetinin konumu. 3. […]

  • ALLAME SEYYİD MUTRAZA ASKERÎ
Rate this post
about this book
  • overview

    Bismillahirrahmanirrahim "Sözü dinleyen ve onun en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlardır aklıselîm sahipleri." (Zümer, 17 - 18) ÜÇÜNCÜ KONU İki Mektep Açısından İslam Şeriatının Kaynakları Önsöz: Beş İslamî Kavram 1. Bölüm: İki mektebe göre Kur'an'ın konumu 2. Bölüm: İki mektebe göre Resulullah'ın (s.a.a) sünnetinin konumu. 3. Bölüm: İki mektebe göre fıkıh ve içtihad 4. Bölüm: Ehlibeyt (a.s) Mektebi'ne göre Kuran ve Sünnet, teşri'in (şeriat açısından yasamanın) iki kaynağıdır. 5. Bölüm: İki mektebin İslam şeriatının kaynakları konusundaki yaklaşımının özeti Bitiş: Okuyucuların Görüşü... İslam ümmetinin ileri gelenlerini vahdete davet. GİRİŞ Ehlibeyt (a.s) ve Hulefa Mekteplerinin İslam'ın teşriî kaynaklarını incelemeye ilk etapta bu beş kavramı (Kur'an, sünnet, bid'at, fıkıh, içtihad) ele alarak başlayacak, daha sonra her iki mektebin bu kavramlar hakkındaki görüşü incelenip konuyla ilgili diğer kavramları açıklayacağız. ÖNSÖZ BEŞ İSLAMİ KAVRAM 1. Kur'an-ı Kerim 2. Sünnet 3. Bid'at 4. Fıkıh 5. İçtihat

  • details
    • ALLAME SEYYİD MUTRAZA ASKERÎ
  • reviews