İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. El-Mîzân Tefsiri Cilt-1:

  El-Mîzân Tefsiri Cilt-1:

  El-Mîzân Tefsiri  Cilt-1:

  • El-Mîzân Tefsiri Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ Cilt-1:
  download

   Download

  El-Mîzân Tefsiri Cilt-1:
  Rate this post
  description book specs comment

  Fâtiha Sûresi / 1-5

   

  52 …………………………….. El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur’ân – c.1

   

  1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

   

  2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a özgüdür.

   

  3- O, Rahmandır, Rahimdir.

   

  4- Din (karşılık) gününün sahibidir.

   

  5- Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

   

  AYETLERİN AÇIKLAMASI

   

  Yüce Allah, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” buyurarak

  sureye başlıyor. Kimi zaman insanlar bir iş yaptıkları zaman

  veya bir işe başladıkları zaman, çok saygı duydukları ya da büyük

  olarak kabul ettikleri bir kişinin adını anarlar, o kişinin adıyla hareket

  ettiklerini belirtirler ki, işleri kutlu ve şerefli olsun. Bazen de

  bunu, saydıkları büyüklerini anmak için bir vesile edinirler. Böyle

  bir amaç, belli oranda isim koymada da söz konusudur. Yeni doğan

  bir çocuğa, yaptıkları veya kurdukları ürettikleri bir şeye, örneğin

  bir eve ya da bir kuruma ad verirken sevdikleri ya da saydıkları

  bir kimsenin adını verirler ki, adlandırılan nesne varoldukça

  isim kalıcı olsun, isim varoldukça da o ismin anısı kalıcı olsun. Anısı

  hep taze kalsın, sürekli hatırlansın diye babasının adını çocuğuna

  veren kişinin bu davranışının altındaki gerekçe budur işte.

  Yüce Allah’ın bu sözü de buna benzer bir amaca yöneliktir

  • El-Mîzân Tefsiri Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ Cilt-1: