El-Mîzân Tefsiri  Cilt-1:

El-Mîzân Tefsiri Cilt-1:

Fâtiha Sûresi / 1-5   52 …………………………….. El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur’ân – c.1   1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.   2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a özgüdür.   3- O, Rahmandır, Rahimdir.   4- Din (karşılık) gününün sahibidir.   5- Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.   AYETLERİN AÇIKLAMASI   Yüce […]

 • El-Mîzân Tefsiri Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ Cilt-1:
Rate this post
about this book
 • overview

  Fâtiha Sûresi / 1-5

    52 ................................... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1   1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.   2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a özgüdür.   3- O, Rahmandır, Rahimdir.   4- Din (karşılık) gününün sahibidir.   5- Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.   AYETLERİN AÇIKLAMASI   Yüce Allah, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" buyurarak sureye başlıyor. Kimi zaman insanlar bir iş yaptıkları zaman veya bir işe başladıkları zaman, çok saygı duydukları ya da büyük olarak kabul ettikleri bir kişinin adını anarlar, o kişinin adıyla hareket ettiklerini belirtirler ki, işleri kutlu ve şerefli olsun. Bazen de bunu, saydıkları büyüklerini anmak için bir vesile edinirler. Böyle bir amaç, belli oranda isim koymada da söz konusudur. Yeni doğan bir çocuğa, yaptıkları veya kurdukları ürettikleri bir şeye, örneğin bir eve ya da bir kuruma ad verirken sevdikleri ya da saydıkları bir kimsenin adını verirler ki, adlandırılan nesne varoldukça isim kalıcı olsun, isim varoldukça da o ismin anısı kalıcı olsun. Anısı hep taze kalsın, sürekli hatırlansın diye babasının adını çocuğuna veren kişinin bu davranışının altındaki gerekçe budur işte. Yüce Allah'ın bu sözü de buna benzer bir amaca yöneliktir

 • details
  • El-Mîzân Tefsiri Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ Cilt-1:
 • reviews