İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. El-Mîzân Tefsiri Cilt:3

  El-Mîzân Tefsiri Cilt:3

  El-Mîzân Tefsiri Cilt:3

  • El-Mîzân Tefsiri Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ Cilt:3
  download

   Download

  El-Mîzân Tefsiri Cilt:3
  Rate this post
  description book specs comment

  7……………………………………………………. EL-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR’ÂN – C.

  AYETLERIN MEALI 1-6
  1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Elif, lâm, mîm.

  2- Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, (yaratıklarını)
  koruyup yöneticidir.

  3- O, sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak
  indirdi. O, Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti.

  4- Daha önce, insanlara yol gösterici olarak. Furkan’ı (dini) da
  indirdi. Muhakkak ki, Allah’ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli

  bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır.

  5-Şüphesiz, yerde ve gökte Allah’a hiç bir şey gizli kalmaz.

  6- Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O’dur. O’ndan

  başka ilah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hikmet sahibidir.

  • El-Mîzân Tefsiri Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ Cilt:3