El-Mîzân Tefsiri  Cilt:3

El-Mîzân Tefsiri Cilt:3

7……………………………………………………. EL-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR’ÂN – C. AYETLERIN MEALI 1-6 1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Elif, lâm, mîm. 2- Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, (yaratıklarını) koruyup yöneticidir. 3- O, sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti. 4- Daha önce, insanlara yol gösterici olarak. […]

  • El-Mîzân Tefsiri Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ Cilt:3
Rate this post
about this book
  • overview

    7............................................................. EL-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR'ÂN – C. AYETLERIN MEALI 1-6 1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, lâm, mîm. 2- Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, (yaratıklarını) koruyup yöneticidir. 3- O, sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. 4- Daha önce, insanlara yol gösterici olarak. Furkan'ı (dini) da indirdi. Muhakkak ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. 5-Şüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiç bir şey gizli kalmaz. 6- Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hikmet sahibidir.

  • details
    • El-Mîzân Tefsiri Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ Cilt:3
  • reviews