İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. El-Mizân Tefsiri Cilt:6

  El-Mizân Tefsiri Cilt:6

  El-Mizân Tefsiri Cilt:6

  • Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ
  download

   Download

  El-Mizân Tefsiri Cilt:6
  Rate this post
  description book specs comment

  AYETLERİN AÇIKLAMASI
  Görüldüğü gibi bu iki ayet Ehlikitab’ı ve kâfirleri veli edinmeyi
  yasaklayan ayetler arasında yer alıyor. Bundan dolayı Sünnî tefsircilerin
  bir bölümü, bu iki ayetin önceki ve sonraki ayetlerle aynı
  anlamı paylaştıklarını düşünerek hepsini aynı anlamda saymışlardır.
  Bu ortak anlam, müminlerin yardımcı anlamında şahısları
  veli edinme konusun-daki görevlerini açıklıyor ve Yahudileri, Hıristiyanları
  ve kâfirleri veli edinmeyi yasaklıyor, veliliği sadece Allah-
  ‘a, Peygamberine (s.a.a) ve namaz kılan ve rükû hâlinde iken zekât
  veren müminlere mahsus kılıyor. Çünkü bunlar gerçek müminlerdir.
  Böylece münafıklar ile kalplerinde hastalık olanlar dışarıda
  bırakılarak gerçek müminlerin veliliğinin gerekliliği vurgulanıyor.
  Buna göre bu ayet, “Allah müminlerin velisidir.” (Âl-i İmrân, 68)
  “Peygamber, müminler üzerinde kendilerinden daha çok yetki
  sahibidir.” (Ahzâb, 6) “Onlar birbirlerinin velileridirler.” (Enfâl, 72)
  “Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velileridirler, iyiliği emreder,
  kötülükten sakındırırlar.” (Tevbe, 71) ayetleri ile aynı anlamı
  taşır. Dolayısıyla bu ayet, yardımcı olma anlamında Allah’ın, Peygamberinin
  ve müminlerin müminler üzerinde velâyeti bulunduğunu
  ifade etmektedir.
  Bu durumda ayette açıklanması gereken tek bir nokta kalıyor.
  O da, “zekât veren” ifadesiyle bağıntılı olan “rükû hâlinde iken ”
  şeklindeki hâl cümlesidir. Bu problem “rükû” kelimesinin mecazî
  anlamda kullanıldığını kabul etmekle ortadan kalkar. Bu mecazî
  anlam, mutlak anlamda yüce Allah’a boyun eğmek veya yoksulluk

  • Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ