ENFAL SURESİNİN TEFSİRİ

ENFAL SURESİNİN TEFSİRİ

Takdim Şehit Mutahhari’nin tefsir alanındaki çalışmalarının üçüncü bölümünü oluşturan bu eserde bir çok önemli konu Kur’ani bakış ile ele alınıp incelenmiştir. Özellikle toplum ve tarihe egemen olan ilahi sünnetler, tekvanın anlamı ve etkileri, Şia fıkhındaki humus hükmünün Kur’ani açıklaması, ölüme vefat denilmesinin sebebi vb. konular  üzerinde durulmuştur. Şehit Mutahhari’nin her eserinde olduğu gibi bu eseri […]

  • Ayetullah Murtaza MUTAHHARİ
Rate this post
about this book
  • overview

    Takdim Şehit Mutahhari’nin tefsir alanındaki çalışmalarının üçüncü bölümünü oluşturan bu eserde bir çok önemli konu Kur’ani bakış ile ele alınıp incelenmiştir. Özellikle toplum ve tarihe egemen olan ilahi sünnetler, tekvanın anlamı ve etkileri, Şia fıkhındaki humus hükmünün Kur'ani açıklaması, ölüme vefat denilmesinin sebebi vb. konular  üzerinde durulmuştur. Şehit Mutahhari'nin her eserinde olduğu gibi bu eseri de derin ilmi tefekkür ve çabanın ürünüdür. Ve çok faydalı bilgileri içermektedir. Bu serinin yayınlamaya muvaffak olmayı Allah’tan dilerken bu çabanın siz muhterem kardeşlerimiz için faydalı olmasını umarız. “Hatırlayın o zamanı ki azınlıktınız, yeryüzünde hor, aciz tanınanlardandınız, insanların size saldırıp yok etmesinden korkuyordunuz. Derken sizi, şükredesiniz diye yer-yurt sahibi etti, yardımıyla kuvvetlendirdi ve tertemiz şeylerle rızıklandırdı. Ey inananlar, Allah'a ve Peygambere hıyanet etmeyin ve bile-bile emanetlerinize de hıyanette bulunmayın. Ve bilin ki mallarınız ve evladınız, sizin için bir sınamadır, ancak ve şüphe yok ki Allah katındadır büyük mükafat. Ey inananlar, Allah'tan çekinirseniz hayırla şerri ayırt etme kabiliyetini verir size ve suçlarınızı örter, bağışlar sizi ve Allah, pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir.” Enfal Suresi( 26-29. ayetler) Kur'an’ı Kerim, müminlerin kendi imanlarına güven duymalarını sağlamaya çalışmaktadır. Yani imanlı olmanın, gerçek ve hakiki Müslüman olmanın ne gibi iyi sonuçlar doğurduğunu anlatmak istemekte ve dikkati bu noktaya çekmeğe çalışmaktadır. Müslüman ve İmanlı olmanın sonuçlarını, sadece öbür dünyaya havale etmemektedir. Yani halka “gelin şöyle yapın, ibadetin zahmetine katlanın ve imanınızın neticesini sadece öbür dünyada bizden isteyin; ibadetin ürünü, ancak öbür dünyada insana verilir” dememektedir. Kur'an'ın mantığı bu değildir. Tabii ki Kur'an'ın mantığı, maddi bir mantık da değildir ve her ektiğiniz tohumun ürününü de bu dünyada alacak ve ondan yararlanacaksınız da dememektedir. Kur'an'a göre amaç sadece bu dünyadaki maddi çıkarları elde etmek değildir. Yani Kur'an'a göre, imanın ürünü hem bu dünyada görülür hem öteki dünyada; imanın sonuçları sadece ahirete ve öbür dünyaya mahsus değildir. İşte bu yüzden de imanın dünyadaki eserlerini hatırlatarak Müslümanların kendilerine olan güvenlerini artırmak istemektedir. Tabii ki muhatap o günkü Müslümanlardır.

  • details
    • Ayetullah Murtaza MUTAHHARİ
  • reviews