İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. Evlat Eğitimi

  Evlat Eğitimi

  Evlat Eğitimi

  • Dr. S. Ali Hüseynîzade
  • 1
  • el-Mustafa
  download

   Download

  Evlat Eğitimi
  Rate this post
  description book specs comment

  Eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu herkes kabul etmektedir. Bunda hiç kimsenin en ufak bir şüphesi yoktur. Kitapların nazil olması, resullerin görevlendirilmesi insanın eğitimi ve hidayeti içindir.

  Özellikle İslamiyet çocukluk çağında eğitimin üzerinde fazlasıyla durmuş, bunu ebeveynlerin vazifelerinden ve evlatların haklarından biri saymıştır. Evlat hakkındaki ayetlere ve rivayetlere genel olarak bakıldığında, İslâmi düşüncede evlatlara ve evlatların konumlarına İslâm’ın nasıl baktığına ulaşılabilir. Bu bakışın evlat eğitiminde önemli bir rolü vardır.

  İslam dininde evladı tanıtmak için çeşitli ayetler ve rivayetler vardır. Bunlardan evlatların ebeveynler yanında İlâhi nimetler oldukları, aynı diğer İlâhi nimetler gibi hem onlardan doğru şekilde istifadeyle kendilerinin ve onların tekamül ve hidayet yolunda fayda sağlayabileceği, hem de onlardan doğru şekilde istifade etmeyerek kendilerini ve onları zillet toprağına bulayabileceği anlaşılmaktadır. Zira Kur’ân-ı Kerim’in buyruğuna göre evlat ta mal-mülk ve diğer nimetler gibi, insanın imtihanı için bir vesiledir.

  “Mallarınızın ve çocuklarınızın aslında bir sınama olduğunu ve büyük ecrin Allah katında olduğunu bilin.”

  • Dr. S. Ali Hüseynîzade
  • 1
  • el-Mustafa
  • 2014
  • Istanbul