fatiha SURE’Sİ TEFSİRİ

fatiha SURE’Sİ TEFSİRİ

TAKDİM Bismillahirrahmanirrahim İlim ve düşünce maddi olmadığından dolayı, fikri ve ilmi eserler nerede hazırlanırsa hazırlansın bütün insanlığın malı sayılır. İslam dini de bizlere ilimi nerede olursa olsun almaya ve ondan yararlanmayı emretmiştir. Bu genel kaide gereğince tercüme hareketi, ilim ve fikir alanında, insanlar arasında ilişki oluşturduğu için mukaddes bir vesile sayılır. Elbette bu söz insanın […]

  • Şia
Rate this post
about this book
  • overview

    TAKDİM Bismillahirrahmanirrahim İlim ve düşünce maddi olmadığından dolayı, fikri ve ilmi eserler nerede hazırlanırsa hazırlansın bütün insanlığın malı sayılır. İslam dini de bizlere ilimi nerede olursa olsun almaya ve ondan yararlanmayı emretmiştir. Bu genel kaide gereğince tercüme hareketi, ilim ve fikir alanında, insanlar arasında ilişki oluşturduğu için mukaddes bir vesile sayılır. Elbette bu söz insanın lakayd olup herkese ve her kaynağa itimat etmesi anlamında değildir. İmam Ca'fer Sadık aleyhisselam "Öyleyse insan kendi taamına baksın" [1] ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur: "Yani ilmine baksın ve onu kimden aldığını araştırsın. Bu hadisten de anlaşıldığı üzere insan, ebedi mutluluk yolunu ancak sadık ve emin olduğunda şüphe olmayan kimselerden öğrenmelidir. Bunun içindir ki Resulullah (s.a.a) kendisinden sonra ümmetini başıboş bırakmamış ve onları Kur'an ve Ehl-i Beyt'e sarılmaya davet etmiştir. Kur'an'dan doğru şekilde istifade etmenin genel ilkelerini içeren bu eser, Ehl-i Beyt mektebinin tanınmış alimlerinden olan, Şehit Ayetullah Murtaza Mu-tahhari'nin ömrünün son yıllarında hazırladığı eserleri arasındadır. Bu eser ister Kur'an'a genel bakış açısı hususunda verdiği değerli bilgiler yönünden olsun, isterse de Kur'an tefsiri bölümündeki araştırmalarıyla olsun, dikkatle okumaya değer bir eserdir. Bizleri, bu kitabı tercüme ederek yayınlamaya muvaffak kıldığı için, Allah'a şükrediyoruz. Tûba

  • details
    • Şia
  • reviews