İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. FATIMA’YA AĞIT

  FATIMA’YA AĞIT

  FATIMA’YA AĞIT

  • Seyyid Mehdi Şücaî
  download

   Download

  FATIMA’YA AĞIT
  Rate this post
  description book specs comment

  Takdim

  Hakikatler tatlı olabileceği gibi aci da olabilir. An-cak doğru olan, bu aci hakikatlerden kaçmak ve onlari olduğundan başka türlü görüp kendimizi avutmak mı, yoksa onları olduğu gibi öğrenip ona göre hareket et-mek mi?

  Eğer ikinci seçeneği doğru buluyorsak, o zaman birçok konuda olduğu gibi İslâm tarihi ile ilgili bilgile-rimizi de yeniden gözden geçirmemiz gerekecek ve bizleri Peygamber’in /s.a.a/ gözünün nuru Hz. Fatıma-‘nın hayatının acı yönleriyle tanıştıracak olan bu kitabı okumak hiç de bize zor gelemeyecektir.

  Öte yandan, Hz. Fatıma’nın da Peygamber’in /s.a.a/ Ehl-i Beyt’inden olduğuna ve Kur’an-ı Kerim’in en açık emirlerinden bin de Peygamber’in /s.a.a/ Ehl-i Beyt’ini sevmek olduğuna göre, bu eserdeki konular, bizlerin Ehl-i Beyt’e olan sevgimizi ölçen bir mihenk

  taşı da sa-yılabilir. Çünkü seven, hiç şüphesiz, sevdiklerinin acı-larını ve hüzünlerini paylaşır.

  İşte bu eseri okumakla Hz. Fatıma’nın acıları ve hüzünlerinin üzerimizdeki etkisini ve bu vesileyle Ehl-i Beyt’e olan sevgimizi ölçmek fırsatını bulacağız. Dolayısıyla pek fazla bir şey eklemeden bu hususta bilgi edinmek isteyen veya bu gibi konulan merak eden bii-tiin Ehl-i Beyt muhiplerini bu eseri okumaya ve iize-rinde düşünmeye davet ediyoruz.

  Al-i Taha Yayıncılık

  • Seyyid Mehdi Şücaî