FATIMA’YA AĞIT

FATIMA’YA AĞIT

Takdim Hakikatler tatlı olabileceği gibi aci da olabilir. An-cak doğru olan, bu aci hakikatlerden kaçmak ve onlari olduğundan başka türlü görüp kendimizi avutmak mı, yoksa onları olduğu gibi öğrenip ona göre hareket et-mek mi? Eğer ikinci seçeneği doğru buluyorsak, o zaman birçok konuda olduğu gibi İslâm tarihi ile ilgili bilgile-rimizi de yeniden gözden geçirmemiz gerekecek […]

  • Seyyid Mehdi Şücaî
Rate this post
about this book
  • overview

    Takdim

    Hakikatler tatlı olabileceği gibi aci da olabilir. An-cak doğru olan, bu aci hakikatlerden kaçmak ve onlari olduğundan başka türlü görüp kendimizi avutmak mı, yoksa onları olduğu gibi öğrenip ona göre hareket et-mek mi? Eğer ikinci seçeneği doğru buluyorsak, o zaman birçok konuda olduğu gibi İslâm tarihi ile ilgili bilgile-rimizi de yeniden gözden geçirmemiz gerekecek ve bizleri Peygamber'in /s.a.a/ gözünün nuru Hz. Fatıma-'nın hayatının acı yönleriyle tanıştıracak olan bu kitabı okumak hiç de bize zor gelemeyecektir. Öte yandan, Hz. Fatıma'nın da Peygamber'in /s.a.a/ Ehl-i Beyt'inden olduğuna ve Kur'an-ı Kerim'in en açık emirlerinden bin de Peygamber'in /s.a.a/ Ehl-i Beyt'ini sevmek olduğuna göre, bu eserdeki konular, bizlerin Ehl-i Beyt'e olan sevgimizi ölçen bir mihenk taşı da sa-yılabilir. Çünkü seven, hiç şüphesiz, sevdiklerinin acı-larını ve hüzünlerini paylaşır. İşte bu eseri okumakla Hz. Fatıma'nın acıları ve hüzünlerinin üzerimizdeki etkisini ve bu vesileyle Ehl-i Beyt'e olan sevgimizi ölçmek fırsatını bulacağız. Dolayısıyla pek fazla bir şey eklemeden bu hususta bilgi edinmek isteyen veya bu gibi konulan merak eden bii-tiin Ehl-i Beyt muhiplerini bu eseri okumaya ve iize-rinde düşünmeye davet ediyoruz. Al-i Taha Yayıncılık

  • details
    • Seyyid Mehdi Şücaî
  • reviews