Gadir Hutbesi

Gadir Hutbesi

1- ALLAH’A HAMD VE SENA ETMEK Hamd ve sena; birliğinde yüce tekliğinde yakın, sultasında celaletli ve erkanında azim olan Allah’a mahsustur. Allah’ın ilmi yerinde kaldığı halde  her şeyi kuşatmıştır. O bütün yaratıkları kudret ve burhanıyla hakimiyet altına almıştır. Allah sürekli olarak şükredilmiş ve sürekli de övülecektir. O yok olmayan bir azametin sahibidir. Yaratan O’dur. Ye-niden […]

  • ŞİA
Rate this post
about this book
  • overview

    1- ALLAH’A HAMD VE SENA ETMEK Hamd ve sena; birliğinde yüce tekliğinde yakın, sultasında celaletli ve erkanında azim olan Allah’a mahsustur. Allah’ın ilmi yerinde kaldığı halde  her şeyi kuşatmıştır. O bütün yaratıkları kudret ve burhanıyla hakimiyet altına almıştır. Allah sürekli olarak şükredilmiş ve sürekli de övülecektir. O yok olmayan bir azametin sahibidir. Yaratan O’dur. Ye-niden dirilten de O’dur. Her iş O’na dönmektedir. Yükseltilmişleri (göklerden ve semavi isimlerden kinaye-dir) vücuda getiren, serilenleri (yer yüzünden kinayedir) se-ren, yerlerin ve göklerin hükümranı, pak, tenzih edilmiş, meleklerin ve ruhun Rabbi, yarattığı her şeye ihsanda bulu-nan, kendisine yaklaşan herkese lütfeden O’dur. Her göz O’nun gözetimindedir, ama gözler O’nu göremez. Allah ikram edici, hilim sahibi ve tahammül edicidir. Rahmeti her şeyi kuşatmış nimeti ile hepsine ihsanda bu-lunmuştur. İntikam almada acele davranmaz ve müstahak olunan azabına hemen teşebbüste bulunmaz.

  • details
    • ŞİA
  • reviews