İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. Gaybet-i Numani

  Gaybet-i Numani

  Gaybet-i Numani

  • ŞEYH MUHAMMED BİN İBRAHİM-İ NUMANÎ
  • CEVAD GÖK
  • 1
  download

   Download

  Gaybet-i Numani
  Rate this post
  description book specs comment

  Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Kâtip Ebul Hüseyin Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin İbrahim Numanî, Halep şehrinde şöyle buyurdu:

  Hamd âlemlerin rabbine olsun O, istediğini doğru yola hidayet edendir. Kullarını yokluktan varlık âlemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. O insanları en iyi surette yaratmış, sayılarını saymanın mümkün olmadığı zahirî ve bâtını birçok nimetler yaratarak şöyle buyurmuştur: “Allah’ın nimetlerini saymak isterseniz sayamazsınız.”

  • ŞEYH MUHAMMED BİN İBRAHİM-İ NUMANÎ
  • CEVAD GÖK
  • 1
  • İmam Ali (a.s) Müessesesi
  • Kum