Gaybeti Numani

Gaybeti Numani

ÖNSÖZ Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Katip Ebul Hüseyn Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin İbrahim Numânî, Halep şehrinde şöyle buyurdu: Hamd alemlerin rabbine olsun O, istediğini doğru yola hidayet edendir. Kullarını yokluktan varlık alemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. O insanları […]

  • ŞEYH MUHAMMED BİN İBRAHİM-İ NUMANÎ
Gaybeti Numani
3.2 (64%) 5 vote[s]
about this book
  • overview

    ÖNSÖZ Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Ebul Farac Ali bin Yakub bin Ebu Kurret-el Kanâî (r.a) şöyle der: Katip Ebul Hüseyn Muhammed bin Ali el Becelî’nin nakline göre Ebu Abdullah Muhammed bin İbrahim Numânî, Halep şehrinde şöyle buyurdu: Hamd alemlerin rabbine olsun O, istediğini doğru yola hidayet edendir. Kullarını yokluktan varlık alemine çıkardığı için, şükredilmeyi haketmiştir. O insanları en iyi surette yaratmış, sayılarını saymanın mümkün olmadığı zahirî ve bâtinî birçok nimetler yaratarak şöyle buyurmuştur: “Allahın nimetlerini saymak isterseniz sayamazsınız.”[1] Ayrıca yüce Allah rabbliğine, ilim ve tevhidine ikrarı kullarına göstermiş ve onları irşâd ederken pâk akıllar, yüce hikmetler, mükemmel yaratıcılık, salim fıtrat, güzel sıbğat (renk), derin ayetler ve açık bürhanları kullanmış; hemen ardından seçilmiş, müjdeleyici-korkutucu, halka yol gösterip onları hidayet eden, hatırlatıp uyaran, tebliğ edip edâ eden, ilimle konuşan, rüh-ul kudüs ile onaylanan galip hüccetler’i, batıl ehline karşı amansız ayetler olan hayırlı ve pâk peygamberleri göndermiştir. Bu kâmil akıl sahibi insanlara mücizeler vermiş, onlara kerametler bağışlayarak normal halkın içinde üstünlükler vermiş, gayıptan haber vererek onlara kendi kudretinden hediyeler bağışlıyarak şöyle buyurmuştur: “O, gaybı bilendir. Gaybı kimseye açıklamaz, yalnız razı olduğu resul dışında.”[2] Tüm bunlar, peygamberlerin kudretini çoğaltmak ve şanını yüceltmek içindir. Böylece artık halkın resullerden sonra Allah’a karşı hüccetleri kalmamış, ama Allah’ın halka hücceti eksiksiz olmuş ve tamamlanmıştır.

  • details
    • ŞEYH MUHAMMED BİN İBRAHİM-İ NUMANÎ
  • reviews