İslam kaynakları

  1. home

  2. book

  3. Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları

  Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları

  Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları

  • Telif Komisyonu
  • 1
  • Kevser
  download

   Download

  Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları
  Rate this post
  description book specs comment

  İslam dininin tüm eğitim ve ِöğretileri iki ana baş‏lı‎k alt‎ında değerlendirilebilir: Birincisi; inançsal ve ideolojik konular ki buna, “Usul-i Din” yani dinin temelleri denir. İkincisi; ameli ve fer’i konular ki buna da, “Füru-i Din” yani Usul-i Din’in uzantı‎sı‎ ve fer’i konumunda olan konular denir. Çünkü her insan kendi dünya gِörüş‏ü ve inanç‎ doğrultusunda hareket eder.

  Bu inanç temelinin üçü, yani tevhid, nübüvvet ve mead, kâfir ile Müslümanı birbirinden ayı‎rt etme ِölçüsü, diğer ikisi yani, adalet ve imamet ise Ehli Beyt Ekolünü diğer ekollerden ayı‎ran ِölçüdür.

  Elinizdeki kitapta bir Müslüman gencin bilmesi gereken bu konular‎ın tümü ِözetle ele alı‎nmı‎‏ştı‎r.

  • Telif Komisyonu
  • 1
  • Kevser
  • 2013
  • İstanbul