click on book to show pdf

Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları

İslam dininin tüm eğitim ve ِöğretileri iki ana baş‏lı‎k alt‎ında değerlendirilebilir: Birincisi; inançsal ve ideolojik konular ki buna, “Usul-i Din” yani dinin temelleri denir. İkincisi; ameli ve fer’i konular ki buna da, “Füru-i Din” yani Usul-i Din’in uzantı‎sı‎ ve fer’i konumunda olan konular denir. Çünkü her insan kendi dünya gِörüş‏ü ve inanç‎ doğrultusunda hareket eder. […]

 • Telif Komisyonu
 • 1
 • Kevser
Rate this post
Genç İlmihali ve Caferi Mezhebi Esasları
about this book
 • overview

  İslam dininin tüm eğitim ve ِöğretileri iki ana baş‏lı‎k alt‎ında değerlendirilebilir: Birincisi; inançsal ve ideolojik konular ki buna, "Usul-i Din" yani dinin temelleri denir. İkincisi; ameli ve fer'i konular ki buna da, "Füru-i Din" yani Usul-i Din'in uzantı‎sı‎ ve fer'i konumunda olan konular denir. Çünkü her insan kendi dünya gِörüş‏ü ve inanç‎ doğrultusunda hareket eder. Bu inanç temelinin üçü, yani tevhid, nübüvvet ve mead, kâfir ile Müslümanı birbirinden ayı‎rt etme ِölçüsü, diğer ikisi yani, adalet ve imamet ise Ehli Beyt Ekolünü diğer ekollerden ayı‎ran ِölçüdür. Elinizdeki kitapta bir Müslüman gencin bilmesi gereken bu konular‎ın tümü ِözetle ele alı‎nmı‎‏ştı‎r.

 • details
  • Telif Komisyonu
  • 1
  • Kevser
  • 2013
  • İstanbul
 • reviews